Facilitarea Inasertiei pe Piata Muncii a Persoanelor cu Dizabilitati

Facilitarea Inasertiei pe Piata Muncii a Persoanelor cu Dizabilitati

Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

·       Au cetățenie română și locuiesc în România;

·       Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

·       Sunt șomeri sau persoane inactive aflate în căutarea unui loc de muncă;

·       Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află în sistemul de educație (tineri nonNEETs).

https://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/facilitarea-insertiei-pe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/

 

Pasii necesari pt.obtinerea tehnologiei asistive Fisa proiect