Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
29.12.2021
Anunț 29.12.2021 Impozite și Taxe
01.11.2021
Comunicare
28.01.2021
Raportul de implementare a Legii nr. 544/2001 în anul 2020
02.11.2020
Anunt informatii publice
02.11.2020
Ordinul Prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Chitila