Buget - Situații financiare

SITUAȚII FINANCIARE

Situații financiare – Conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și reactualizată, reprezintă raportări trimestriale și anuale care sunt întocmite în baza normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Acestea sunt întocmite pentru a oferi o imagine fidelă a poziției financiare și performanței financiare potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Lista Bilant Contabil
30 September 2022
Situatii financiare la 30.09.2022 Oras Chitila
30 June 2022
Situatii financiare la 30.06.2022
31 March 2022
Situatii financiare la 31.03.2022
31 December 2021
Situații financiare la 31.12.2021
30 September 2021
Situatii financiare la 30.09.2021
31 December 2020
Situatii financiare la 31.12.2020