Economie - SIDU

SIDU

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ a Orașului Chitila 2023 - 2030

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă un instrument de planificare prin care se asigură posibilitatea stabilirii unor politici locale pe termen mediu și lung, managementul și controlul activităților curente și de perspectivă, definirea unor proiecte prioritare și modalitatea de implementare a acestora.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) stabilește viziunea și obiectivele strategice pentru un orizont de timp mediu și lung determinând direcții de acțiune clare și stabilind un portofoliu de proiecte alocate exercițiului financiar multianual.

SIDU este fundamentul de bază pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare a orașului și  presupune o abordare de jos în sus bazată pe nevoile identificate, pe resursele și interacțiunea între factorii locali. Atractivitatea mediului urban este dată de trei beneficii și anume: proximitatea fizică, resursele comune și identitățile comune.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Chitila are în vedere valorificarea potenţialului local, zonal și a oportunităţilor pentru dezvoltare prin menţinerea şi îmbunătăţirea elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor şi a agenților economici. Strategia a fost construită pornind de la elementele specifice Orașului Chitila: datele economice, demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuţia serviciilor etc., precum şi de la o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea locală doreşte să evolueze. Unul dintre cele mai importante  obiective este Chitila, Oraș Verde.

Scopul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Chitila este de a crea un cadru de dezvoltare strategică a orașului prin identificarea direcțiilor de dezvoltare, a obiectivelor pentru care trebuie a fi alocate resurse în vederea realizării progresului comunității urbane și formularea acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor fundamentate pe date concrete.