Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
29 August 2023
privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Fundația Pro Chitila, ICR și UAT Chitila pentru depunerea proiectului de la lieratură la jurnalism: Autorii Români Contemporani și Tinerii Chitileni
29 August 2023
privind completarea HCL 118 din 2023 referitoare la imputernicirea Primarului orașului Chitila să semneze Hot AGA ECOTRANS STCM
29 August 2023
aprobarea neasumării responsabilității organizării derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente
28 August 2023
privind predarea în administrarea Clublului Sportiv Chitila a Bazinului de înot didactic din str. Castanilor nr.41A și aprobarea tarife închiriere
29 August 2023
privind aprobare PUZ pentru obiectivul ,,Dezmembrare teren, construire hypermarket Sp+P+1E și galerii comerciale P+1E în șos. Banatului nr.2, Lot 1, 37.491 mp”
29 August 2023
privind aprobare Protocol de predare a imobiliului situat în str. Troiței nr.59, oraș Chitila, către Scoala gimnazială Prof. Ion Vișoiu