Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 October 2021
privind acordul Consiliului local în cazul branșării la utilități a locuințelor cumpărate în baza Legii nr.112 din1995
28 October 2021
privind modificarea HCL nr.33 din 2017 referitoare la aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând Orașului Chitila
28 October 2021
privind aprobarea tarifelor negociate în cadrul procedurii de negociere fără publicație prealabilă a unui anunț de participare, în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare pe raza UAT CHITILA
28 October 2021
privind modificarea HCL nr.129 din 2018 referitoare la componența Consiliului Director al fundației „Pro Chitila”
28 October 2021
privind prețurile sau tarifele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, operator Veolia Apa Servicii SRL
28 October 2021
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Chitila pe trimestrul al III-lea 2021