Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 April 2023
privind propunere circumscripții școlare pentru anul școlar 2023-2024 pe raza administrativ teritorială a UAT Chitila
28 April 2023
privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul orașului Chitila, jud. Ilfov: construirea de insule ecologice digitalizat”
27 April 2023
privind îndreptarea erorilor din cuprinsul anexelor la HCL 172/2022 referitoare la aprobarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Chitila
27 April 2023
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Oraș chitila pe trimestrul I 2023
27 April 2023
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Chitila pentru anul 2022
27 April 2023
privind completarea anexei la HCL 9 din 29.06.2021 privind bunurile imobiliare care alcătuiesc domeniul public al orașului Chitila