Economie - Proiecte de dezvoltare - Cards

Proiecte de Dezvoltare:

PROIECTE DE DEZVOLTARE

Proiectele pentru care au fost semnate contracte de finanțare:

Lista Projecte de Dezvoltare

Construirea de insule ecologice digitalizate


I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

I.1.B – „Construirea de insule ecologice digitalizate”

Titlu apel: PNRR/2023/C3/S/I.1.B

EduTech Chitila: Un mediu educativ modern


F-PNRR-Dotari-2023-6519

Contractul de finantare nr. 1793DOT/25.08.2023

 Dotare și Modernizare Ambulatoriu Oraș Chitila, Județ Ilfov


Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2.

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești –

I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013

Achiziția de autobuze nepoluante pentru transport public – lot 2


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

OPERAȚIUNEA I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public

(achiziția de vehicule nepoluante)

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, Runda 2

E-Chitila – Servicii on-line 


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

I.1 – Mobilitate urbană durabilă /I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 2

Chitila - Smart City


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

I.1 – Mobilitate urbană durabilă /I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 2

Transpunere PUG Oraș Chitila în format GIS


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncta de reîncărcare vehicule electrice

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1

Piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare în Orașul Chitila, jud. Ilfov


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4, Runda 1

Chitila - Safe City


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

I.1 – Mobilitate urbană durabilă /I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, runda 1

Achiziția de autobuze nepoluante pentru transportul public


COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

OPERAȚIUNEA I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public

(achiziția de vehicule nepoluante)

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, Runda 1

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Orasul Chitila, respectiv bloc P7 sc. 1+2 str. Lalelelor nr. 43


COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII

OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, Runda 1

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Orașul Chitila, respectiv bloc F2, str. Aurel Vlaicu nr. 12, Bloc F3,str. Aurel Vlaicu nr. 14, Bloc F4, str. Aurel Vlaicu nr. 16, Bloc 2Bis, sc. A, str. Rudeni nr. 36 bis


COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII

OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, Runda 1

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat


Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat în Orașul Chitila, Cod SMIS 121638

Construcții Grădinițe București Ilfov


Construcții Grădinițe București Ilfov, cod SMIS 125074

Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila


Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila - Cod SMIS 120404

Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa


Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa, cod SMIS 124200

Înnoirea transportului public


Înnoirea transportului public în Orașul Chitila, Cod SMIS 123019

Linie de Transport Public cu Emisii Zero


Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila -Mogoșoaia - Cod SMIS 123020

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila


Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, județul Ilfov, COD SMIS 119283

 

Parc Valea Mangului


Parc Valea Mangului - ID MySMIS 117712

Linie de Transport Public cu Emisii Zero


Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti – Mogosoaia – Buftea – proiect de baza - ID MySMIS 124201