Economie - Strategia de Dezvoltare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Strategia privind dezvoltare locală a Orașului Chitila s-a realizat la propunerea autorităţilor locale executive, în contextul în care vechea strategie și-a epuizat perioada de aplicare.

Noua strategie permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea şi afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile locale de dezvoltare. Această nouă strategie permite corelarea eforturilor de investiţie astfel încât rezultatele acţiunilor individuale să fie maximizate prin punerea în comun a resurselor şi cunoştinţelor și eliminarea intervenţiilor redundante.

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a strategiei, s-a optat pentru o metodologie testată anterior, în cazuri similare, ce a inclus elemente de implicare directă a comunităţii, prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, pornind de la ipoteza că cetăţenii şi reprezentanţii administraţiei publice locale au interesul şi cunoştinţele necesare pentru a identifica diversele interese locale.

Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată cu ajutorul următoarele instrumente şi proceduri de lucru:

  • analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de indicatori locali organizaţi pe şapte domenii majore;
  • comparaţii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate, interpretate evolutiv pentru a sesiza trenduri locale;
  • interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităţi locale, executiv şi deliberativ, cetăţeni, aparatul de specialitate al primarului;
  • analiza SWOT;
  • analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeţene, regionale, naţionale şi europene.