Conducere - Viceprimar

Viceprimarul Orașului Chitila

Viceprimarul Orașului Chitila,

ANDREI COSTEL

 

Despre

 
 13.03.1975
 Căsătorit, 2 copii
 Chitila
 
 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
           Colegiul Universitar Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
 Liceul Industrial nr. 12 București
 
 Primăria Chitila – viceprimar al Orașului Chitila
 Primăria Chitila – inspector de specialitate – Cabinet primar
 Consiliul Local Chitila – Consilier local
 Școala Gimnazială “Prof. Ion Vișoiu” Chitila – Profesor de educaţie fizică

Viceprimarul Orașului Chitila are calitatea de autoritate executivă și îndeplinește următoarele atribuții:

 • Colaborează cu cabinetul Primarului;
 • Exercită atribuțiile ce îi sunt delegate de către primar;
 • Preia atribuțiile primarului, respectiv conducerea operativă a instituției, semnarea actelor administrative în lipsa acestuia din localitate, cu excepția atribuțiilor ce nu pot fi delegate;
 • Coordonează activitățiile culturale, artistice, educative, sportive, asistența socială, salubrizare, spații verzi;
 • Menține legătura cu reprezentanții mass-media cu privire la problemele primăriei;
 • Participă în calitate de împuternicit al Primarului în alte comisii construite în baza dispozițiilor legale în vigoare;
 • Organizează și răspunde de inventarea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și domeniul privat al Orașului Chitila;
 • În calitate de autoritate executivă, răspunde pentru activitatea sa în fața Consiliului Local și a Primarului orașului Chitila;
 • Acordă audiențe cetățenilor în problemele a căror rezolvare este de competența compartimentelor coordonate;
 • Colaborează cu agenții economici și instituțiile publice care se află sub autoritatea Consiliului Local al orașului Chitila;
 • Exercită și alte atribuții prevăzute de lege sau dispune de către Consiliului Local și de Primar.