Administratie - Urbanism - Registrul Spațiilor Verzi

REGISTRUL SPAȚIILOR VERZI

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:

a)spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b)spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

1.grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

2.cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

3.baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

c)spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

d)spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

e)culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

f)păduri de agrement.

Registrul local al spatiilor verzi reprezinta o documentatie care se intocmeste pentru a realiza evidenta si gestionarea spatiilor verzi din intregul teritoriu intravilan si presupune inventarierea terenurilor ocupate de spatii verzi, evidentierea tipului de proprietate si modul de administrare a acestor terenuri, precum si descrierea caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe aceste terenuri (lemnoase, arborescente, arbustive, floricole si erbacee). Registrul local al spatiilor verzi determina o buna gestionare a potentialului spatiilor verzi din Orasul Chitila, cu implicatii asupra sigurantei si calitatii vietii, asigurand crearea unui sistem de monitorizare al spatiilor verzi si a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spatii verzi, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei.

Documente ROF