Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
17.04.2024
Anunt 2 Punct terminal Chitila
05.04.2024
Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 în anul 2023
28.03.2024
Planul dezinsecțiilor împotriva dăunătorilor și al acțiunilor împotriva ambroziei pe anul 2024
20.03.2024
Dispoziția nr.146 din 19.03.2024 privind convocarea Consiliului Local Chitila la ședința ordinară din data de 27.03.2024
19.03.2024
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu UAT Oraș Chitila
14.03.2024
Anunt colectiv 1226/6558/13.03.2024