Administratie - Informatii publice - Cereri Tip

CERERI TIP

Lista Cereri Tip
29 August 2022
Categorie: Compartiment relații cu publicul și control managerial
Cerere tip pentru autorizare activități comerciale
09 June 2021
Categorie: Direcția de asistență socială
Cerere anchetă socială
10 June 2021
Categorie: Serviciul urbanism si amenajare teritorială
Cerere autorizație acces în zone cu restricții de tonaj
10 June 2021
Categorie: Birou cadastru si registru agricol
Cerere pentru subvenții pentru agricultură
10 June 2021
Categorie: Serviciul urbanism si amenajare teritorială
Cerere pentru regularizare, taxă autorizație de construire
11 June 2021
Categorie: Direcția de asistență socială
Cerere transcriere certificate de naștere
10 June 2021
Categorie: Birou cadastru si registru agricol
Declarație impunere teren
10 June 2021
Categorie: Direcția administrativ
Model reclamație administrativă la neprimirea răspunsului în termenul legal în baza Legii nr. 544/ 2001