Certificate de Urbanism

CERTIFICATE DE URBANISM

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

Lista Autorizații de Construire
25 August 2021
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA IANUARIE 2021
25 August 2021
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA FEBRUARIE 2021
25 August 2021
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA MARTIE 2021
25 August 2021
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2020
25 August 2020
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA APRILIE 2020
25 August 2020
CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA AUGUST 2020