Codul de etică

Codul de etică

Codul de conduită etică și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual reglementează normele de conduită etică şi profesională ale funcționarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Chitila şi formulează principiile care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii şi a prestigiului instituției, ca autoritate a administrației publice locale.

Documente ROF