Administratie - Informatii publice - Publicatii

PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE

În conformitate cu art 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la una dintre căsătoriile publicate, daca are cunostinţă de existenţa unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiaza, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Lista Publicatii de Casatorie