Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 March 2024
HCL privind aprobare completare Registru local al Spațiilor Verzi, aparținând domeniu public Oraș Chitila, cu Parc Valea Mangului
27 March 2024
HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, Anexa 22C pentru obiectivul modernizare drum intrarea Troiței, oraș Chitila, Județ Ilfov.
27 March 2024
HCL privind aprobare Proiect Tehnic și Indicatori tehnico-economici privind amenajare sapțiu adiacent Bloc P1, Str. Lalelelor nr.21, Oraș Chitila, Județ Ilfov
27 March 2024
HCL privind încheierea unui protocol de cooperare în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov prin ochii tăi”.
27 March 2024
HCL privind Rectificare Buget Local 2024
27 March 2024
HCL privind privind modificarea HOTĂRÂRII NR.43/29.02.2024 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al UAT oraș Chitila, a programului „Școală după școală", în anul școlar 2023-2024, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat di