Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
09 January 2024
privind utilizarea excedentului bugetului local din anii anteriori
08 January 2024
privind aprobare documentație de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare pentru UAT-urile membre ale ADIGIDI
09 January 2024
privind aprobare rețea școlară 2024-2025
28 December 2023
privind actualizarea, modificarea și completarea anexei la HCL 144/2016 referitoare la Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale pe raza administrativ teritorială a UAT Oraș Chitila
28 December 2023
privind aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 la nivelul UAT Chitila, jud. Ilfov
28 December 2023
privind rectificarea bugetară a Orașului Chitila pe anul 2023