Buget - Situații financiare

SITUAȚII FINANCIARE

Situații financiare – Conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și reactualizată, reprezintă raportări trimestriale și anuale care sunt întocmite în baza normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Acestea sunt întocmite pentru a oferi o imagine fidelă a poziției financiare și performanței financiare potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Lista Bilant Contabil
31 October 2021
Bilant 31.10.2021
30 September 2021
Bilant 30.09.2021
31 March 2020
Bilant 31.03.2020
31 December 2019
Bilanț la 31.12.2019 partea 5b
31 December 2019
Bilanț la 31.12.2019 partea 1
31 December 2019
Bilanț la 31.12.2019 partea 2