Administratie - Urbanism

URBANISM

Meniu Carduri Urbanism
Imagine Comisia Tehnica

Comisia Tehnică


Comisia tehnica se constituie ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef

Imagine Plan Urbanistic si Regulament Local de Urbanism

Plan Urbanistic si Regulament Local de Urbanism


Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza

Poza autorizații de construire

Autorizații de Construire


Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții

Poza Certificate de Urbanism

Certificate de Urbanism


Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul etc