Conducere - Primar

PRIMAR

Primar

Emilian Oprea

Email: primar@primariachitila.ro

Primar Emilian Oprea

Prezentare


Statutul în administrația publică

Din anul 1996, de când am fost ales primar, am construit foarte multe împreună. Chitila s-a dezvoltat sub ochii noştri, graţie efortului comun, dar şi fondurilor europene pe care am reuşit să le atragem. Lucrurile nu se vor opri aici, trebuie să mergem mai departe! Proiectele sunt clare, iar energia pe măsură. Vreau ca oraşul Chitila să devină cu adevărat european, să trăim în linişte, siguranţă şi confort. Am acumulat multă experienţă şi ştiu că putem duce la bun sfârşit tot ceea ce ne-am propus. Cu toţii merităm aceasta. Şi o vom face, pentru că suntem o comunitate unită, activă şi puternică!

Al dumneavoastră, Emilian Oprea.

Despre


S-a născut la data de 31.10.1963 și Chitila este orașul în care a crescut, s-a format și în care a ales să trăiască, reușind în permanență să contribuie la promovarea și dezvoltarea urbei.

După finalizarea studiilor liceale, la Liceul Industrial nr. 11 – Secția electrotehnic (unde a studiat în perioada 1978 - 1982), Emilian Oprea a absolvit cursurile a două facultăți: Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Școala Națională de Științe Politice.

Înainte de a-și fi dedicat viața și activitatea profesională comunității orașului Chitila, a lucrat ca șef compartiment mecanizare-transporturi la B.A.D. M.T.T.C. Chitila, până în anul 1996.

Ca primar, și-a creat în timp marca personală prin maniera comunicării cu cetățenii, alocând interes de fiecare dată discuțiilor cu aceștia și găsind soluții eficiente pentru fiecare problemă dezbătută sau disconfort adus la cunoștință. Încă de la începutul carierei sale, Emilian Oprea a imprimat un dinamism specific în cadrul instituției pe care o reprezintă, serviciile publice din orașul Chitila modificându-și vizibil gradul de operativitate. Prin stilul profesional abordat, a reușit să confere valoare practică și măsurabilă conceptului de administrație publică.
Curățenia și ordinea orașului, comunicarea la timp a problemelor sesizate de cetățeni și soluționarea acestora, precum și menținerea unor standarde ridicate la nivelul așteptărilor create de comunitate au devenit nu doar imperative ale Urziceni, ci și parte din semnătura lui Sava Constantin.
Numeroasele proiecte de investiții, demarate și finalizate în mod constant dovedesc atât interesul real în dezvoltarea orașului, cât și deosebita implicare în crearea și menținerea unui nivel calitativ ireproșabil al reactualizării frecvente în abordarea noilor provocări.

Rolul Primarului


Rolul primarului orașului Chitila

Primarii şi consiliile locale funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Obiectivele Primarului


Principalul obiectiv este îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor, într-un oraș modernizat, cu infrastructură finalizată, asigurând la standarde înalte:

  • Modernizarea/reabilitarea/construirea instituțiilor publice (școli, grădinițe, creșă, policlinică, precum și alte sedii administrative precum casă de cultură și sală de sport);
  • Existența serviciilor publice de calitate (salubrizare, transport public, iluminat, zone de recreere atractive - Parc Dendrologic, Parc Regina Maria, Parc Tineret, Parc Valea Mangului, baza sportivă a Clubului Sportiv din oraș, continuarea programului de extindere a pistelor de biciclete);
  • Îmbunătățirea calității aerului prin continuarea plantărilor de arbori și arbuști în localitate;

Dezvoltarea zonei de investiții a mediului de afaceri având ca scop creșterea numărului de locuri de muncă, destinată confortului locuitorilor din Chitila, aspect reglementat prin PUG, în urma consultării cu reprezentanții oamenilor de afaceri.