Conducere - Primar

PRIMAR

Primar

Emilian Oprea

Email: primar@primariachitila.ro

Primar Emilian Oprea

Prezentare


Statutul în administrația publică

Din primul mandat de primar, am ales să construiesc un parteneriat real cu cetățenii pentru a face din Orașul Chitila o mândrie pentru județul Ilfov. Comunitatea s-a dezvoltat sub ochii noştri, graţie efortului comun. În 2003, am ridicat Chitila la rang de oraș.

Prin atragerea de fonduri nerambursabile am reușit să facem din orașul nostru o localitate de referință pe harta Județului Ilfov. 

Nevoile și preocupările cetățenilor rămân principalul reper pentru deciziile pe care administrația trebuie să le adopte. Printr-un dialog transparent, am identificat prioritățile și am investit în mod eficient resursele astfel încât să ne mândrim cu orașul nostru.

M-am născut și am crescut în Chitila, întreaga mea viață este legată de această comunitate. Astăzi, orașul este demn de locuitorii săi, deschis pentru experiențe noi și ofertant pentru tinerii care doresc să se așeze la casa lor într-un mediu curat și primitor prin generozitatea oamenilor locului.

Aspirațiile mele privind dezvoltarea orașului sunt în continuare pe măsura provocărilor vremurilor actuale.

Ținem aproape și astfel  vom face ca lucrurile să nu se oprească aici! Mergem mai departe!

Al dumneavoastră,

PRIMAR,

Emilian OPREA

Despre


S-a născut la data de 31.10.1963 și Chitila este orașul în care a crescut, s-a format și în care a ales să trăiască, reușind în permanență să contribuie la promovarea și dezvoltarea urbei.

După finalizarea studiilor liceale, la Liceul Industrial nr. 11 – Secția electrotehnic (unde a studiat în perioada 1978 - 1982), Emilian Oprea a absolvit cursurile a două facultăți: Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Școala Națională de Științe Politice.

Înainte de a-și fi dedicat viața și activitatea profesională comunității orașului Chitila, a lucrat ca șef compartiment mecanizare-transporturi la B.A.D. M.T.T.C. Chitila, până în anul 1996.

Ca primar, și-a creat în timp marca personală prin maniera comunicării cu cetățenii, alocând interes de fiecare dată discuțiilor cu aceștia și găsind soluții eficiente pentru fiecare problemă dezbătută sau disconfort adus la cunoștință. Încă de la începutul carierei sale, Emilian Oprea a imprimat un dinamism specific în cadrul instituției pe care o reprezintă, serviciile publice din orașul Chitila modificându-și vizibil gradul de operativitate.

 Prin stilul profesional abordat, a reușit să confere valoare practică și măsurabilă conceptului de administrație publică.
Numeroasele proiecte de investiții, finalizate sau în curs de finalizare,  dovedesc atât interesul real pentru dezvoltarea orașului, cât și deosebita implicare în crearea și menținerea unui nivel ridicat de calitate în ceea ce privește managementul activităților administrației publice pe care o conduce.

Rolul Primarului


Rolul primarului orașului Chitila

Primarii şi consiliile locale funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Obiectivele Primarului


Principalul obiectiv al primarului Emilian OPREA este îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor, într-un oraș modernizat, cu o infrastructură reabilitată, cu servicii publice adaptate nevoilor cetățenilor.

Printre proiectele promovate și implementate de primarul orașului Chitila se numără:

  • Modernizarea/reabilitarea/construirea de școli, grădinițe, creșă, policlinică, sală de sport, bazin de înot, casă de cultură
  • Asigurarea unor serviciilor publice de calitate (salubrizare, transport public Eco)
  • Investiția în siguranța cetățeanului, sporirea confortului acestuia prin modernizarea sistemului de iluminat public și montarea de camere de luat vederi ca mijloc de prevenire a infracționalității stradale
  • Alocarea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de imobile rezidențiale
  • Investiția în anveloparea blocurilor pentru creșterea eficienței energetice
  • Modernizarea, reabilitarea sau extinderea infrastructurii rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare
  • Amenajarea unor zone de recreere - Parcul Dendrologic, Parcul Regina Maria, Parcul Tineret, Parcul Valea Mangului, baza sportivă, crearea pistelor pentru bicicliști
  • Îmbunătățirea calității aerului prin continuarea plantării de arbori și arbuști în localitate.