Anunț public privind decizia etapei de încadrare U.A.T. Oraș Chitila

Anunț public privind decizia etapei de încadrare U.A.T. Oraș Chitila

U.A.T. Oraș Chitila (denumirea titularului), titular al proiectului „Lucrari de sprijiniri cu gabioane mal stang Valea Mangului, in Orasul Chitila, judetul Ilfov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de sprijiniri cu gabioane mal stang Valea Mangului, in Orasul Chitila, judetul Ilfov”, propus a fi amplasat în Orasul Chitila, malul stang al pârâului Mangu judetul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni - Joi, intre orele 9.00 - 12.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.