ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚE PENTRU TINERI (ANL)

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚE PENTRU TINERI (ANL)

ANUNȚ

 

PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚE PENTRU TINERI (ANL)

 

Având în vedere:

- Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 

Începând cu data de 15.11.2023 până la data de 15.12.2023, solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii (locuințe ANL), care îndeplinesc criteriile stabilite prin HCL nr.117/2023, sunt așteptați să depună cererile însoțite de documentele justificative în vederea stabilirii listei de priorități, de către comisia socială de analiză a solicitărilor.

 

Vă rugăm să vă asigurați că documentația este completă și că îndepliniți criteriile necesare pentru a avea șansa de a beneficia de locuințe destinate închirierii - ANL.

 

Atașăm prezentei criteriile privind stabilirea ordinii de prioritate și listă documente care se depun împreună cu cererea de solicitate a locuinței destinate închirierii Agenția Națională pentru  Locuințe

 

Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne contactați la 021.436.37.09 sau să vizitați site-ul nostru https://www.primariachitila.ro/ .

Anunț privind depunerea Criterii + documente necesare + cerere_4.pdf PREZENTARE DETALIATĂ A DOCUMENTELOR CARE VOR ÎNSOȚI CEREREA DE SOLICITARE A LOCUINȚEI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII - ANL