ANUNT PUBLICITAR-ACHIZITIE PUBLICA

Posted by on Iun 3, 2020 in Anunturi Publice | 0 comments

30 IUNIE 2020 – CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 18.788.247 LEI, IN VEDEREA FINANTARII PROIECTELOR CARE BENEFICIAZA DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA

ANUNT PUBLICITAR-ACHIZITIE PUBLICA

privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.788.247 lei, in vederea finantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la uniunea europeana

Modalitatea de atribuire:Negociere

Sursa de finantare:Bugetul local al UAT Orasul Chitila&fonduri europene nerambursabile

Tip contract:servicii

Cod clasificare CPV:66113000-5-Servicii de acordare credit(Rev 2)

Descrierea contractului: contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.788.247 lei, in vederea finantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la uniunea europeana conform documentatiei de atribuire.

Valoarea estimata este: 904,562.48 lei

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 30.06.2020, ora 11:00

Deschidere oferte: 30.06.2020, ora 11:30

Termen limita solicitari clarificari: 23.06.2020, ora 16:00

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta:240 zile de la termenul limita de primire a ofertelor

Pentru a obtine cererea de oferta si restul documentatiei de atribuire, cei interesati pot trimite o solicitare scrisa  la urmatoarele adrese de email: contact@eucb.rocontabilitate@primariachitila.ro.