HCL

Hotarari ale Consiliului Local Chitila

H.C.L. 2019

HCL 1 din 17.01.2019 completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 2 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Amenajare piațetă gară CFR

HCL 3 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Refuncționalizare str. Păcii

HCL 4 din 17.01.2019 aprobarea organigramei și ștatului de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 5 din 17.01.2019 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 6 din 17.01.2019 privind Planul anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019

HCL 7 din 17.01.2019 acord de principiu acordare facilități fiscale Parc Industrial Sat Rudeni Oraș Chitila

HCL 8 din 17.01.2019 darea în folosință gratuită teren în suprafață de 1.500 mp către ECOTRANS STCM SRL

HCL 9 din 17.01.2019 concesionarea unui bun, autobuz M3 clasa III, număr de inventar 1784

HCL 10 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 314,53 mp d-lui Baltaga Sebastian Felix

HCL 11 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 339,03 mp d-nei Baltaga Amelia Elena

HCL 12 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 271,07 mp d-lui Lazăr Marcel

HCL 13 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 355,04 mp d-nei Băcanu Victoria

HCL 14 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 348 mp d-lui Drăgușin Constantin Leonard

HCL 15 din 17.01.2019 modificarea art. 1, alin.1 al Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010-Cuantum taxa salubritate

HCL 16 din 17.01.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Construire locuințe sociale în orașul Chitila

HCL 17 din 17.01.2019 instituirea taxei pentru obținerea online a extrasului de carte funciară de la OCPI

HCL 18 din 05.02.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 19 din 05.02.2019 actualizare cofinanțare de la bugetul local cheltuieli obiectiv Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 20 din 14.02.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special

HCL 21 din 14.02.2019 aprobare Reactualizare PUG și Regulament General de Urbanism

HCL 22 din21.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019

HCL 23 din 21.02.2019 aprobare ROF Serviciu de Asistență Socială

HCL 24 din 21.02.2019 aprobarea modificării Regulamentului de salubritate

HCL 25 din 21.02.2019 privind concesionarea a 4 autobuze marca BMC NEO 900 anul de fabricație 2019

HCL 26 din 21.02.2019 aprobarea organizării rețelei școlare din orașul Chitila pentru anul 2019-2020

HCL 27 din 21.02.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 306 mp d-nei Bondoc Ana-Maria

HCL 28 din 21.02.2019 alocare fonduri pentru acordarea de plachete de onoare cuplurilor ce se căsătoresc în anul 2019

HCL 29 din 21.02.2019 aprobarea deplasării unei delegații a orașului Chitila la Cluj în luna martie 2019

HCL 30 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice Bl.C Sc.1-2-3 str. A.Vlaicu Bl.C. Sc.4-Bl.D Sc.4 str.Păcii

HCL 31 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F3 str.A.Vlaicu nr.1A

HCL 32 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Sc. 1-2-3 str.A.Vlaicu nr.2A

HCL 33 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.

HCL 34 din din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe- Sc 1-2-3 str. A.Vlaicu nr. 2B

HCL 35 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. F1 str. A.Vlaicu nr.10

HCL 36 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P1 str. Lalelelor nr. 21

HCL 37 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P8 str. Lalelelor nr. 39

HCL 38 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P5 str. Magnoliei nr.2

HCL 39 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.2Bis Sc.A str. Rudeni nr.36Bis

HCL 40 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F4 str.A.Vlaicu nr.16

HCL 41 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.G1 str. Lalelelor nr. 41

HCL 42 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.D Sc 2-3 str. Duzilor nr. 58A

HCL 43 din 04.03.2019 modificare HCL 114 din 2017-Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Chitila

HCL 44 din 04.03.2019 aprobarea Procedurii de achiziție a unui credit în cadrul UAT Chitila

HCL 45 din 04.03.2019 contractare credit 2019

HCL 46 din 04.03.2019 deplasare în perioada 11-16 martie 2019 vizită tehnică în domeniul gestionării deșeurilor

HCL 47 din 16.04.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe anul 2018

HCL 48 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019


HCL 49 privind Bugetul Local al orașului pe anul 2019

Buget initial 2019 Sursa A partea 1

Buget initial 2019 Sursa A partea 2

Buget initial 2019 Sursa C

Buget initial 2019 Sursele E si G


HCL 50 din 16.04.2019 modificare organigrama, stat de funcții aparat specialitate primar Or. Chitila și Servicii Publice subordonate Consiliului Local Chitila

HCL 51 din 16.04.2019 modificare documentație atribuire contract serviciu public salubrizare

HCL 52 din 16.04.2019 modificare tarife prestație contract nr. 106-5019-22.06.2011 încheiat cu Romprest Service SA

HCL 53 din 16.04.2019 evaluare performanțe profesionale Secretar Oraș Chitila pentru anul 2018

HCL 54 din 16.04.2019 alocare de fonduri pentru acordul de parteneriat încheiat cu Universitatea Națională de Arte din București

HCL 55 din 16.04.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special ADITPBI

HCL 56 din 16.04.2019 aderarea UAT Chitila la ADI Termoenergetică București-Ilfov

HCL 57 din 16.04.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 514,99 mp d-nei Constantin Ștefania Loredana

HCL 58 din 16.04.2019 cumparare teren 895 mp situat în Tarla 27 Parcela 116-3 oraș Chitila jud. Ilfov

HCL 59 din16.04.2019 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila urmare a casarii mijloace fixe și declasării obiecte de inventar

HCL 60 din 16.04.2019 modificare ROF Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

HCL 61 din 16.04.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al Orașului Chitila

HCL 62 din 16.05.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trim I 2019

HCL 63 din 16.05.2019 transmitere fără plată Parohiei Chitila III a terenului în suprafață de 1,7725 ha

HCL 64 din 16.05.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Punct terminal de capăt autobuze electrice

HCL 65 din 16.05.2019 darea în folosință gratuită SC Gryzzly-Vet SRL a fostului adăpost de câini

HCL 66 din 16.05.2019 modificare și completare inventar bunuri-domeniu public al oraș Chitila

HCL 67 din 16.05.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Refuncționalizare str. Păcii

HCL nr. 68 din 06.06.2019 aprobare deplasare delegație în comuna Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL nr. 69 din 06.06.2019 alocare de fonduri achizitionare echipament sportiv pentru elevi

HCL nr. 70 din 06.06.2019 acordare Diploma de onoare si plata premiu familiilor care aniversează 50 si 60 de ani de la casatorie

HCL nr. 71 din 06.06.2019 aprobare cofinanțare cheltuieli aferente obiectiv de investiții Construire locuințe sociale

HCL 72 din 24.06.2019 aprobare ordine de zi AGA ADTPBI și acordare mandat special ADTPBI

HCL 73 din 24.06.2019 aprobare număr și cuantum burse acordate elevilor in semestrul II an școlar 2018-2019

HCL 74 din 24.06.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Descarcare rețea pluvială str. V. Alecsandri

HCL 75 din 24.06.2019 modificare Anexa 2 din HCL nr. 133 din 2019 – taxă închiriere teren minifotbal

HCL 76 din 24.06.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 77 din 24.06.2019 delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în oraș Chitila

HCL 78 din 24.06.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Modernizarea sistemului de iluminat în orașul Chitila

HCL 79 din 24.06.2019 aprobare proiect Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat

HCL 80 din 26.07.2019 aprobare cont de execuție al bugetului local oraș Chitila pe trimestrul II 2019

HCL 81 din 26.07.2019 preluarea de către Consiliul Local Chitila a pasajului pietonal subteran din stația CF Chitila

HCL 82 din 26.07.2019 preluare teren 1250 mp situat între str. Păcii-str. A. Vlaicu și str. Duzilor

HCL 83 din 26.07.2019 vânzare prin licitație teren 1128 mp situat în str. Oxigenului nr. 2

HCL 84 din 26.07.2019 vânzare directă în rate a terenului 2915 mp situat în T 40 P 178-SC Billys Trans SRL

HCL 86 din 26.07.2019 Regulament local de implicare a publicului în eleborare sau revizure PUD și PUZ

HCL 87 din 26.07.2019 diminuarea suprafeței de teren cu destinația islaz cu suprafața de 14.643 mp

HCL 88 din 26.07.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Chitila

HCL 89 din 26.07.2019 cumpărare teren în suprafață de 706 mp situat între stația CFR Chitila și str. Aurel Vlaicu

HCL 90 din 26.07.2019 modificare și completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 91 din 26.07.2019 cumpărare teren în suprafață de 5015 mp situat în T 52 P 138_10

HCL 92 din 12.08.2019 trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraș Chitila a imobilului -centrală termică

HCL 93 din 27.08.2019 acordare mandat special în cadrul Adunării ADI Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

HCL 94 din 27.08.2019 studiu fezabilitate și indicatori tehnico-economici obiectiv Lucrări Bloc ANL

HCL 95 din 27.08.2019 rectificarea Bugetului local al orașului Chitila pe anul 2019

HCL 96 din 27.08.2019 aprobare PUD Constuire locuință duplex Șos.Banatului, nr. 211A

HCL 97 din 27.08.2019 aprobare PUD construire ansamblu hale str. Panduri nr. 120

HCL 98 din 27.08.2019 acordare mandat special ADITPBI semnare Act Adițional nr. 5 la contract nr. 1 din 17.09.2018

HCL 99 din 27.08.2019 acordare mandat special ADITPBI

HCL 100 din 27.08.2019 modificare punct 4 Anexa 2 la HCL 133 din 2018 prin adaugare taxă avizare documentație PUD

HCL 101 din 27.08.2019 modificare HCL 9 din 2018 Consolidare reabilitare extindere și dotare Școala gimnazială Prof. Ion Vișoiu

HCL 102 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare extindere și dotare Școala gimnazială Prof. Ion Vișoiu

HCL 103 din 27.08.2019 modificare HCL 10 din 2018 Consolidare reabilitare dotare Școala primară Ion Olteanu

HCL 104 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare dotare Școala primară Ion Olteanu

HCL 105 din 27.08.2019 modificare HCL 11 din 2018 Consolidare reabilitare dotare Secția cu clasele I-IV Rudeni

HCL 106 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare dotare Secția cu clasele I-IV și Grupe de preșcolari Rudeni

HCL 107 din 27.08.2019 privind anularea unor obligații accesorii

HCL 108 din 27.08.2019 actualizare HCL 79 din 2019 proiect Modernizare și dezvoltare sistem de iluminat

HCL 109 din 27.08.2019 neasumare organizare derulare contract achiziție fructe-Programul pentru Școli al României

HCL 110 din 06.09.2019 Consolidare Centru medical Chitila, schimbare de funcțiune. Șos. Banatului, nr. 2

HCL 111 din 06.09.2019 Refuncționalizare str. Păcii-tronson Gara CFR-Șos. Banatului-și cheltuieli legate de acesta

HCL 112 din 12.09.2019 actualizare HCL 79 din 24.06.2019 și HCL 108 din 27.08.2019-Modernizare sistem iluminat

HCL 113 din 12.09.2019 acordare mandat special ADI Transport Public București-Ilfov

HCL 114 din 12.09.2019 asociere UAT Chitila și proprietari-sistematizare, parcelare dezmembrare teren 56931,34 mp

HCL 115 din 12.09.2019 asociere Consiliul Județean Ilfov și Orașul Chitila-realizare Punct terminal de capăt autobuze electrice

HCL 116 din 02.10.2019 stabilire funcție publică de Secretar General UAT Oraș Chitila, modificare organigramă și ștat de funcții

HCL 117 din 02.10.2019 aprobare PUD construire locuință Str. Victoriei, nr. 74

HCL 118 din 02.10.2019 modificare tarif colectare separată transport și sortare, tratatre, eliminare deșeuri menajere

HCL 119 din 02.10.2019 majorare capital social al societății ECOTRANS STCM SRL

HCL 120 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 32 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 121 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 34 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 122 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 31 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 123 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 42 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 124 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 35 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 125 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 33 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 126 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 31 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 127 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 40 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 128 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 41 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 129 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 36 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 130 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 38 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 131 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 37 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 132 din 02.10.2019 modificare și completare HCL 39 din 04.03.2019- Creștere eficiență energetică blocuri oraș Chitila

HCL 133 din 02.10.2019 Amenajare teren de sport acoperit cu structură din arce zincate la cald

HCL 134 din 25.10.2019 aprobare cont de execuție buget local Oraș Chitila trimestrul III 2019

HCL 135 din 25.10.2019 indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Autobuze de transport persoane

HCL 136 din 25.10.2019 modificare HCL 27 din 26.03.2018 contractare finanțări rambursabile interne

HCL 137 din 25.10.2019 rectificare buget local oraș Chitila pe anul 2019

HCL 138 din 25.10.2019 modificare și completare Plan anual al achizițiilor publice anexa HCL 134 din 2018

HCL 139 din 25.10.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al oraș Chitila

HCL 140 din 25.10.2019 tarife materiale aniterapante și program de deszăpezire-iarna 2019-2020

HCL 141 din 25.10.2019 modificare HCL 26 din 2010 concesionare teren pentru construire locuință

HCL 142 din 25.10.2019 modificare și completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al oraș Chitila

HCL 143 din 25.10.2019 modificare HCL 74 din 25.10.2019-Descarcare rețea pluvială str. V. Alecsandri

HCL 144 din 26.11.2019 nr și cuantum burse acordate elevilor Școlilor gimnaziale semestrul I 2019-2020

HCL 145 din 26.11.2019 actualizare HCL nr. 79 din 24.06.2019-Modernizare sistem de iluminat

HCL 146 din 26.11.2019 rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2019

HCL 147 din 26.11.2019 alocare fonduri acordare pachete cadou sărbători preșcolari și școlari

HCL 148 din 26.11.2019 alocare de fonduri organizare masă festivă de 1 Decembrie

HCL 149 din 26.11.2019 aprobare Regulament organizare Târg de Crăciun

HCL 150 din 26.11.2019 acordare mandat special ADI Transport Public București-Ilfov

HCL 151 din 26.11.2019 aprobare Regulament ridicare vehicule abandonate

HCL 152 din 26.11.2019 aprobare PUD construire imobil locuințe șos. Banatului nr. 88

HCL 153 din 26.11.2019 aprobare PUD desființare, reabilitare locuință str. Mușețelului nr. 55B

HCL 154 din 26.11.2019 aprobare PUD extindere și etajare locuință str. Școlii, nr. 42

HCL 155 din 26.11.2019 aprobare PUD construire ansamblu hale TARLA 25 PARCELA 109-1-1

HCL 156 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-nei Gavrilescu Ana-Maria

HCL 157 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Cîlă Marian Ionuț

HCL 158 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Constantin Ștefan Bogdan

HCL 159 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-nei Grigore Florina

HCL 160 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-nei Pintilie Pamela Georgiana

HCL 161 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-nei Voicu Ionela Felicia

HCL 162 din 26.11.2019 atribuire în folosință gratuită teren d-nei Moloiu Larisa Bianca

HCL 163 din 03.12.2019 actualizare HCL nr. 79 din 24.06.2019-Modernizare sistem de iluminat

HCL 164 din 03.12.2019 acordare mandat special ADI Transport Public București-Ilfov

HCL 165 din 10.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL 166 din 12.12.2019 anulare creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2019 mai mici sau egale cu 30 lei

HCL 167 din 10.12.2019 rectificare Buget Local oraș Chitila pe anul 2019

HCL 168 din 10.12.2019 aprobare cont de execuție buget local oraș Chitila trimestrul IV 2019

HCL 169 din 10.12.2019 achiziționare cărți cadou pentru preșcolari și școlari

HCL 170 din 10.12.2019 aprobare proiect tehnic obiectiv de investiții Extindere stație ape uzate Rudeni

HCL 171 din 10.12.2019 aprobare proiect tehnic obiectiv de investiții Construire și dotare creșă

HCL 172 din 10.12.2019 modifcare HCL nr. 92 din 2017 privind finanțare construire și dotare creșă

HCL 173 din 10.12.2019 modificare HCL nr. 94 din 2017 finanțare Construire, dotare Grădiniță cu program prelungit

HCL 174 din 10.12.2019 aprobare proiect tehnic obiectiv de investiții Construire, dotare Grădiniță program prelungit

HCL 175 din 23.12.2019 completare Plan anual achiziții publice anexa HCL nr. 134 din 2018

HCL 176 din 23.12.2019 rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2019

HCL 177 din 23.12.2019 aprobarea strategiei anuale de achiziții pe anul 2020 a U.A.T. Oraș Chitila

HCL 178 din 23.12.2019 acordare Diplomă de onoare și plată premiu familiilor care aniversează 50 și 60 de ani de la căsătorie

HCL 179 din 23.12.2019 premiere sportivi secție Karate-Club Sportiv Chitila și campioni naționali șah-Șc. Ion Vișoiu

HCL 180 din 23.12.2019 modificare organigramă, stat de funcții aparat specialitate primar Or. Chitila și Servicii Publice

HCL 181 din 23.12.2019 acordare mandate speciale ADI Transport Public București-Ilfov

HCL 182 din 23.12.2019 modificarea HCL nr. 18 din 2004 Regulament local înregistrare vehicule nesupuse înmatriculării

HCL 183 din 23.12.2019 modificare HCL nr. 162 din 2019 atribuire teren d-nei Moloiu Geanina Larisa Bianca

HCL 184 din 23.12.2019 stabilirea începând cu 01.01.2020 a salariilor de bază personal contractual și funcționari publici

Citeste mai mult

H.C.L. 2018

HCL 1 din 05.01.2018 acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare anul 2017

HCL 2 din 05.01.2018 aprobare studiu fezabilitate si indicatori tehnico-economici Construire Scoala

HCL 3 din 05.01.2018 aprobare proiect Construire Scoala Primara si Gimnaziala in Orasul Chitila

HCL 4 din 05.01.2018 revocarea HCL nr. 14 din 15.02.2011 privind taxe speciale in domeniul starii civile

HCL 5 din 05.01.2018 mandatarea primarului Oras Chitila de a intocmi Raportul de evaluare al performantelor Secretarului

HCL 6 din 05.01.2018 privind Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

HCL 7 din 02.02.2018 completarea HCL nr. 2 din 19.01.2018 HCL 8 modificarea HCL nr. 3 din 19.01.2018

HCL 9 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 88 din 26.10.2017

HCL 10 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 89 din 26.10.2017

HCL 11 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 90 din 26.10.2017

HCL 12 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 laHCL nr. 93 din 2017

HCL 13 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 94 din 2017

HCL 14 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 91 din 2017

HCL 15 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 92 din 2017 HCL 16 privind modificarea HCL nr. 134 din 2016

HCL 17 din 17.02.2018 privind modificarea HCL 95 din 2017

HCL 18 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 137 din 08.12.2016

HCL 19 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 96 din 2017

HCL 20 din 17.02.2018 privind utilizarea exedentului bugetului local din anul 2017 in anul 2018


HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea I

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea II

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea III


HCL 22 din 17.02.2018 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Stroe Elena

HCL 23 din 17.02.2018 evaluare performante profesionale Secretar Oras Chitila pentru anul 2017

HCL 24 din 17.02.2018 conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Chitila d-lui Ministru Radu Mihai Boroianu

HCL 25 din 17.02.2018 aprobarea organizarii retelei scolare din orasul Chitila pentru anul 2018_2019

HCL 26 din 26.03.2018 modificare și completare inventar bunuri domeniu public oraș Chitila

HCL 27 din 26.03.2018 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne

HCL 28 din 26.03.2018 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila

HCL 29 din 26.03.2018 aprobare Regulament utilizare parc de masini UAT Chitila

HCL 30 din 26.03.2018 aprobare Regulament de organizare si functionare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 31 din 26.03.2018 aprobare Regulament de utilizare microbuze transport școlar

HCL 32 din 26.03.2018 aprobare regulament administrare parcari publice oraș Chitila

HCL 33 din 26.03.2018 privind revocarea HCL nr. 103 din 20.10.2016

HCL 34 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local an 2017 Oras Chitila

HCL 35 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local trim I an 2018 Oras Chitila

HCL 36 din 26.04.2018 rectificare buget local Oras Chitila an 2018

HCL 37 din 26.04.2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogosoaia pentru înființare Operator transport public regional

HCL 38 din 26.04.2018 mandatare Primar oraș Chitila pentru semnare protocol de cooperare privind schimb de informatii

HCL 39 din 26.04.2018 aprobare PUD str. Oxigenului nr. 2

HCL 40 din 26.04.2018 deplasare delgatie UAT Chitila in comuna Costesti_Raionul Ialoveni_Republica Moldova

HCL 41 din 21.05.2018 acceptare donatie 2162 mp cu functiunea de drum de acces public

HCL 42 din 21.05.2018 numar si cuantum burse semestrul II an scolar 2107-2018 pentru elevii Scolilor din or.Chitila

HCL 43 din 21.05.2018 intocmire si aprobare fisa post Director Club Sportiv Chitila

HCL 44 din 21.05.2018 aprobare proiect Innoirea transportului public in Orasul Chitila in anul 2018

HCL 45 din 31.05.2018 privind numirea persoanei care va tine registrul datoriei publice locale UAT Chitila

HCL 46 din 31.05.2018 schimbarea denumirii de strada din Drum Centura Chitila-Mogosoaia in strada I. C. Bratianu

HCL 47 din 31.05.2018 acordare denumire str. Irisului pentru drum de acces public situat in Tarla 13

HCL 48 din 31.05.2018 modificarea componentei Consiliului Director al Fundatiei Pro Chitila

HCL 49 din 31.05.2018 privind revocarea HCL nr. 62 din 11.09.2017 referitoare la reglementarea circulatiei rutiere pe DE 182

HCL 50 din 31.05.2018 asociere in vederea constituirii Asociatiei de Dezv. Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov

HCL 51 din 31.05.2018 Studiu de oprtunitate achizitie autobuze Proiect Innoirea transportului public in orasul Chitila in anul 2018

HCL 52 din 20.06.2018 parteneriat Oraș Chitila și Comuna Mogoșoaia depunere proiecte POR 2014-2020 Axa prioritară 3

HCL 53 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 54 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 55 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 56 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 57 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 58 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 59 02.07.2018 completare HCL nr. 3 din 19.01.2118 privind aprobare proiect Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila

HCL 60 din 26.07.2018 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila trimestrul II 2018

HCL 61 din 26.07.2018 aprobarea deplasării delegației UAT Chitila în Comuna Costești, Republica Moldova

HCL 62 din 26.07.2018 aprobarea vânzării directe a terenului situat in str. Cireșului, nr. 9, d-lui Cerchez Ivailo

HCL 63 din 26.07.2018 modificare Anexa 2-taxă închiriere remorcă tractor din HCL nr. 108 din 2017

HCL 64 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Ana Ipătescu, nr. 21

HCL 65 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Libertății, nr. 25

HCL 66 din 26.07.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Haureș Emanuel

HCL 67 din 09.08.2018 aprobarea actului consitutiv al Ecotrans STCM S.R.L.

HCL 68 din 09.08.2018 aprobare proiect si cheltuieli acord parteneriat proiect Construcții Grădinițe Regiunea București Ilfov

HCL 69 din 09.08.2018 aprobare cerere de finanțare și cheltuieli proiect Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila

HCL 70 din 09.08.2018 Aprobare Studiu de Fezabilitate ai obiectivului Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat în Orașul Chitila

HCL 71 din 09.08.2018 aprobarea cererii d-nei Bucur Maria de transmitere drept de folosință gratuită asupra terenului fratelui ei, Mojga Ionuț

HCL 72 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Băltărețu Adeian

HCL 73 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Zaharia Florin Alexandru

HCL 74 din 06.09.2018 vânzare directă, în rate, a terenului în suprafață de 347,06 mp d-lui Vîntu Claudiu Gabriel

HCL 75 din 06.09.2018 privind premierea elevilor ce au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul școlar 2017-2018

HCL 76 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Bruxelles, în perioada 8-11 oct 2018 pentru a participa la Open Days

HCL 77 din 06.09.2018 modificare și completare HCL nr. 67 din 09.08.2018 privind aprobare act constitutiv ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 78 din 06.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Autobuze de transport persoane în Orașul Chitila

HCL 79 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Berlin, 18-21 sept 2018, participare Târg Internațional de Transport INNOTRANS

HCL 80 din 06.09.2018 acordare mandate speciale pentru aprobare si semnare Contract de Delegare a Gestiunii Serv. Transport Public Călători București-Ilfov

HCL 81 din 06.09.2018 modificare HCL nr. 62 din 2018 vânzare directă a terenului în suprafață de 388,18 mp d-lui Cerchez Ivailo

HCL 82 din 06.09.2018 alocare de fonduri pentru achitarea rechizitelor școlare copiilor proveniți din familii defavorizate

HCL 82 Bis din 27.09.2018 aprobare organigramă și ștat de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 83 din 27.09.2018 efectuare lucrări reparații și modernizare pasaj pietonal subtreran și piațetă stația CF Chitila

HCL 84 din 27.09.2018 alocare de fonduri pentru achiziția a 4000 drapele tricolor

HCL 85 din 27.09.2018 completarea HCL 76 din 06.09.2018 aprobare deplasare delegație Oraș Chitila la Bruxelles

HCL 86 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 2 Tineret

HCL 87 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 88 din 27.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investitii Automat emitere cartele transport persoane Oraș Chitila

HCL 89 din 27.09.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 90 din 27.09.2018 aprobare buget venituri și cheltuieli pe anul 2018 întocmit S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 91 din 27.09.2018 aprobarea modificării HCL 38 din 02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL 26 din 07.04.2015

HCL 92 din 25.10.2018 aprobare împrumut temporar de la bugetul UAT Chitila catre societatea ECOTRANS STCM

HCL 93 din 25.10.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraș Chitila pe trim. III 2018

HCL 94 din 25.10.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 95 din 25.10.2018 privind acordarea unor mandate speciale ADITPB ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu STB SA

HCL 96 din 25.10.2018 acordare pentru anumite categorii sociale de facilități la transportul public local de călători zona metropolitană București

HCL 97 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Consolidare Centru medical Chitila

HCL 98 din 25.10.2018 privind modificarea și completarea art. 4 din HCL nr. 14 din 2014 – taxa revendicare câine

HCL 99 din 25.10.2018 Studiu fezabilitate și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Amenajare intersecție semaforizată Șos. Banatului și str. Păcii oraș Chitila

HCL 100 din 25.10.2018 aprobare Notă conceptuală și Temei de proiectare realizare obiectiv investițional Ansamblu memorialistic, obelisc în memoria Eroilor căzuți în Primul Război Mondial

HCL 101 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bl. G1, str. Lalelelor, nr. 41

HCL 102 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F1, str. A. Vlaicu, nr. 10

HCL 103 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bl.2Bis, Sc.A, str. Rudeni nr.36Bis

HL 104 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P5, str. Magnoliei, nr.2

HCL 105 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P8, str. Lalelelor, nr. 39

HCL 106 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P1, str. Lalelelor, nr. 21

HCL 107 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Sc. 1,2,3, str. A. Vlaicu, nr. 2B

HCL 108 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F3, str. A. Vlaicu, nr. 14

HCL 109 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F2, Str. A. Vlaicu, nr. 12

HCL 110 din 25.10. 2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice Bl.C str. A.Vlaicu, nr.51-Bl.C -Bl.D, str.Păcii

HCL 111 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Sc 1,2,3 Str. A. Vlaicu, nr. 2A

HCL 112 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice Bloc D SC 2, 3, str. Duzilor nr. 58A

HCL 113 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bloc F4 str. A. Vlaicu nr. 16

HCL 114 din 08.11.2018 predare către MDRAP prin CNI SA amplasament executare Bazin înot didactic str. Castanilor, nr. 41A

HCL 115 din 08.11.2018 acceptaare donației d-lui Nicolae Marin teren 324 mp Tarla 12 parcela 54_3

HCL 116 din 08.11.2018 acceptare donație SC RH COMMODITIES SRL teren 577 mp Tarla 12 parcela 54_3

HCL 117 din 08.11.2018 act aditional Contract delegare gestiune serviciu salubrizare Oraș Chitila

HCL 118 din 08.11.2018 privind cumpărarea a două terenuri

HCL 119 din 08.11.2018 aprobare tarife materiale antiderapante și program deszăpezire iarna 2018-2019

HCL 120 din 22.11.2018 aprobare indicatori tehnico-economici Modernizare Str. Castanilor între nr. poștale 17-37

HCL 121 din 22.11.2018 aprobare indicatori tehnico-economici Reamenajare intersecție DN7 cu Șos. Banatului

HCL 122 din 22.11.2018 alocare fonduri Proiect Parteneriat cu Gradinițele UAT Chitila

HCL 123 din 22.11.2018 alocare fonduri acordare pachete cadou de Crăciun preșcolari și școlari

HCL 124 din 22.11.2018 modificare HCL 27 din 2018 contractare finantari rambursabile interne

HCL 125 din 22.11.2018 modificare HCL 38 din 2014 așa cum a fost modificată prin HCL 26 din 2015

HCL 126 din 22.11.2018 privind rectificarea Bugetului creditelor orașului Chitila pe anul 2018

HCL 127 din 22.11.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 128 din 22.11.2018 cofinanțare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Strazi în Cartierul 3 Tineret

HCL 129 din 05.12.2018 modificare HCL 48 din 2018 modificare componență Consiliu Director al fundației Pro Chitila

HCL 130 din 05.12.2018 contracte de mandat ce se vor încheia de ECOTRANS STCM SRL cu reprezentantii Consiliului de Administrație

HCL 131 din 05.12.2018 premierea sportivilor secției de Karate din cadrul Club Sportiv Chitila

HCL 132 din 19.12.2018 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila trimestrul IV-2018

HCL 133 din 19.12.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

HCL 134 din 19.12.2018 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții pe anul 2019 a UAT Oraș Chitila

HCL 135 din 19.12.2018 număr burse și cuantumul acestora acordate elevilor de la Școlile din Chitila în semestrul I an școlar 2018-2019

HCL 136 din 19.12.2018 anulare creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2018 mai mici sau egale cu suma de 30 de lei

HCL 137 din 19.12.2018 modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26.10.2017

HCL 138 din 19.12.2018 aprobare cerere Sfetcu Daniel transmitere drept de folosință teren fratelui său Sfetcu Andrei

HCL 139 din 19.12.2018 mandatare Primarul Or Chitila privind realizare Raport evaluare performante Secretar Or Chitila

HCL 140 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Modernizare strada Irisului

HCL 141 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Modernizare strada Bradului

HCL 142 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Pistă de bicicliști Drum centură Chitila-Mogoșoaia

HCL 143 din 28.12.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 144 din 28.12.2018 Proiect tehnic și actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Proiect Valea Mangului

HCL 145 din 28.12.2018 aprobare cerere Popica Georgiana transmitere drept de folosință teren fratelui său Popica Cristian

HCL 146 din 28.12.2018 stabilire salarii de bază personal contractual și funcționari publici aparat de specialitate Primar oraș Chitila

HCL 147 din 28.12.2018 aprobare ordine de zi a AGA ADTPBII și acordare mandat special ADITPBI

Citeste mai mult

Hotarari ale Consiliului Local 2017

HCL 1 privind evaluarea performantelor profesionale ale Secretarului Orasului Chitila in anul 2016

HCL 2 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010

HCL 3 privind modificarea HCL 147 din 2016 cu privire la nivelul taxelor locale pentru anul 2017

HCL 4 completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 5 privind revocarea HCL nr. 145 din 15.12.2016

HCL 6 privind diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 7 privind revocarea HCL nr. 156 din 2016 referitoare la retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ghiorghiu Roxana

HCL 8 aprobare PUD str. Duzilor nr 56

HCL 9 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2016

HCL 10 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 11 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului situat in str. Casatanilor nr. 41A

HCL 12 organizarea retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2017-2018

HCL 13 privind aprobarea contului de executie al bugfetului local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 14 acordarea avizului necesar pentru aprobarea PMUD 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov

HCL 15 modificarea HCL nr. 69 din 26.05.2016

HCL 16 modificarea HCL nr. 68 din 26.05.2016

HCL 17 aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 18 aprobare PUZ Oras Chitila str. Horia nr. 2C

HCL 19 retragere drept de folosinta gratuita teren D-nai Tănăsie Cristina Daniela

HCL 20 aprobarea raportului de Analiza de conformare intocmit de Veolia Apa Chitila

HCL 21 privind diminuarea suprafetei concesionate catre SC BILLYS TRANS SRL

HCL 21 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2017

HCL 22 utilizarea excedentului bugetului local din anul 2016 in anul 2017

HCL 23 PUZ oras Chitila Tarla 40 P178 HCL 24 privind costuri depozitare la depozite ecologice

HCL 25 completarea Anexei HCL 91 din 2015 privind inventarul bunurilor domeniului privat

HCL 26 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila Trim I 2017

HCL 27 modificare tarife servicii de salubritate Compania Romprest Service SA

HCL 28 modificarea HCL 6 din 2017 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 29 vanzarea directa teren doamnei Chismanci Ana Maria

HCL 30 vanzarea directa teren doamnei Radu Daniela

HCL 31 trecerea in domeniul privat Oras Chitila a 2 imobile situate in str. Ion Olteanu nr. 6

HCL 32 completarea inventarului domeniului privat Oras Chitila

HCL 33 aprobarea registrului Local al Spatiilor Verzi Oras Chitila

HCL 34 aprobare PUD str. Bujorului nr. 4

HCL 35 vanzare directa teren d_lui Gheorghe Catrinel

HCL 36 constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Transport Public Buc Ilfov

HCL 37 aprobare deplasare primar Emilian Oprea in Olanda in perioada 02_05 oct 2017

HCL 38 vanzare directa teren doamnei Prodan Crina

HCL 39 rectificare Buget venituri si cheltuieli Scoala Prof Ion Visoiu

HCL 40 aprobare Regulament si Caiet de sarcini Serviciul de Iluminat Public

HCL 41 modificare HCL 27 din 2017 proivind modificare tarife servicii salubrizare

HCL 42 cumpararea imobil fosta cantina si teren situat in Sos. Banatuui nr. 2

HCL 43 extindere conducta distributie gaze naturale pe str. Intr. Preda si Dej nr. 36_36B

HCL 44 modificare trarife servicii salubrizare prestate de Compania Romprest Service

HCL 45 aprobarea contului de executie al bugetului local Oras Chitila trimestrul II 2017

HCL 46 aprobare PUZ oras Chitila str. Bradului nr. 3-9

HCL 47 aprobare PUD oras Chitila str. Oxigenului nr. 2

HCL 48 aprobare PUZ oras Chitila str. Sos. de Centura tarla 23

HCL 49 privind organigrama, statul de functii, numar de posturi aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 50 modificarea preturilor la serviciile de alimentare cu apa si canalizare_operator Veolia Apa Servicii

HCL 51 modificarea tarifului colectare separata, transport si eliminare deseuri Romprest Service

HCL 52 aprobarea numarului de burse pentru elevii Scolilor gimnaziale din orasul Chitila

HCL 53 modificarea HCL 90 din 2015

HCL 54 atribuire in folosinta gratuita teren Brenner Helmuth

HCL 56 indemnizatii primar, viceprimar, consilieri locali si salarii de baza aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 57 privind finantarea posturilor de personal nedidactic Gradinita Voinicel 2

HCL 58 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 59 aprobare PUD sat Rudeni str. Fortului nr. 31

HCL 60 aprobarea investitiei extindere conducta distributie gaze naturale

HCL 61 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Boghina Marinela

HCL 62 privind reglementarea circulatiei rutiere pe DE182


HCL 63 privind actualizarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila 2014-20

HCL 63 Anexa privind actualizarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila 2014-2020


HCL 64 radierea din Anexa HCL nr. 91 din 2015 si din Anexa HCL nr. 9 din 2001

HCL 65 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 66 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL nr. 66 bis din 27.09.2017 privind actualizarea Registrului Spatiilor Verzi Chitila

HCL 67 privind modificarea HCL nr. 101 din 2006

HCL 68 privind revocarea HCL 154 din 2016

HCL 69 privind modificarea si completarea ROF

HCL 70 atribuire denumire Str. Intrarea Panduri

HCL 71 PUD Strada Banatului, nr. 58

HCL 72 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul III 2017

HCL 73 aprobare studiu de fezabilitate obiectiv de investitii Parc Valea Mangului

HCL 74 aprobare proiect Parc Valea Mangului

HCL 75 aprobare PUZ str. Drum Centura tarla 13 Parcela 59

HCL 76 aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

HCL 78 suplimentarea posturilor de personal necesar pentru Gradinita Voinicel 2 (ECO)

HCL 79 privind modificarea si completarea HCL 43 din 2017 extindere conducta de distributie gaze naturale str. Int. Preda si Dej nr. 36-36B

HCL 80 atribuire denumire str. Padurii

HCL 81 privind aprobare PUD sat Rudeni str. Panduri nr. 137

HCL 82 privind vanzare directa teren 306.63 mp str. Islaz nr.29 d-lui Roman Ezechel

HCL 83 privind vanzare directa teren 365.49 mp str. Rondă nr. 1 d-lui Stancu Ioan

HCL 84 privind vanzare directa teren 307 mp str. Pinului nr. 17 d-nei Catană Gabriela

HCL 85 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Chitila si d-na Ionescu Ana

HCL 86 privind modificarea partiala a anexei II pct 7.4. la HCL nr. 14 din 2016

HCL 87 privind modificarea si completarea HCL nr. 2 din 14.01.2010

HCL 88 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Scoala Prof. Ion Visoiu

HCL 89 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare si dotare Scoala primara Ion Olteanu

HCL 90 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare si dotare Sectia cu clase I_IV si Grupa de prescolari Rudeni

HCL 91 aprobare documentatie tehnico-economica obiectiv Construire si dotare cresa

HCL 92 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Construire si dotare cresa

HCL 93 aprobare documentatie tehnico-economica obiectiv Construire si dotare Gradinita cu program prelungit

HCL 94 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Construire si dotare Gradinita cu program prelungit

HCL 95 aprobare finantare Extindere retele apa, canalizare Cartierul Tineretului III

HCL 96 aprobare finantare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Extindere retea alimentare cu apa si canalizare str. Bradului

HCL 97 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 98 privind modificarea si completarea HCL nr. 42 din 06.06.2017

HCL 99 privind acordarea ajutorului de urgenta

HCL 100 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 101 aprobare PUZ str. Pacii Tarla 16

HCL 102 asocierea Oras Chitila cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii Centru Medical Chitila

HCL 103 privind modificarea HCL nr. 23 din 22.06.2016

HCL 104 aprobare Regulament privind criterii de analiza si solitionare cereri atribuire locuinte ANL

HCL 105 aprobare Acord de cooperare intre Consiliul Local Chitila si Consiliul Local Costesti Republica Moldova

HCL 106 privind acceptarea donatiei domnului Nicolae Marin

HCL 107 privind aprobarea numarului de burse pentru elevii de la Scolile gimnaziale din orasul Chitila

HCL 108 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

HCL 109 privind anularea creantelor fiscale mai mici sau egale cu suma de 30 lei

HCL 110 privind aprobare PUD str. Lotusului nr. 2

HCL 111 privind modificare organigrama, stat de functii aparat de specialitate primar oras Chitila si Servicii publice anul 2017

HCL 112 modificare contracte de asociere aflate in derulare incheiate intre CJI si UAT Chitila

HCL 113 conferire titlu de Cetatean de onoare d-lui Prof. Dr. Arhitect Enache Constantin

HCL 114 modificare si completare HCL nr. 150 din 15.12.2016

HCL 115 recuperare sume avansate de orasul Chitila acoperire contributie performanta energetica

HCL 116 privind rectificarea bugetului local oras Chitila pe anul 2017

HCL 117 aprobare cont de executie buget local Oras Chitila trimestrul IV 2017

HCL 118 utilizare excedent buget local din anul 2016 in anul 2017

HCL 119 privind rectificarea bugetului local oras Chitila pe anul 2017

HCL 120 modificare si completare HCL nr. 32 din 22.05.2014

HCL 122 atribuire denumire de str. VIITORULUI pentru drumul DE230

HCL 123 modificare anexe 1, 2 si 3 la HCL nr. 56 din 31.07.2017

HCL 125 modificarea si completarea invenarului bunurilor care apartin domeniului public Oras Chituila

Citeste mai mult

Hotarari ale Consiliului Local 2016

Citeste mai mult

Hotarari ale Consiliului Local 2015

HCL 1 organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului oras Chitila pe anul 2015

HCL 2 privind infiintarea Serviciului Public de Apa si Canal Chitila

HCL 3 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_nei Nanau Mihaela

HCL 4 aprobarea indicatorilor tehnico_economici extindere conducta gaze naturale

HCL 5 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2014

HCL 6 privind mandatarea Primarului oras Chitila de a realiza si intocmi Raport de evaluare performante profesionale secretar oras Chitila

HCL 6B privina Planul anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 7 privind Bugetul local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 8 Raportul de evaluare al performantelor profesionale ale Secretarului Orasului pentru anul 2014

HCL 9 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_nei Dinca Nicoleta

HCL 10 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Godin Alexandru

HCL 11 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului d_lui Ispir Cristian

HCL 12 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Ispir Cristian

HCL 13 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Aquaserv Chitila SRL

HCL 14 aprobarea PUZ Hala depozitare si camin lucratori_Tarla 48_parcela 224_2 lot 1

HCL 15 solicitare prelungire scrisoare de garantie F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN masura 125

HCL 16 rezilierea contractului de concesiune incheiat cu SC E.C. COMPANY INDUSTRIES COM S.R.L.

HCL 17 Incetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al orasului Chitila

HCL 18 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Apa si Canal Chitila

HCL 19 modificarea si completarea Actului Constitutiv al Aquaserv Chitila SRL

HCL 20 PUD construire hala productie str. Rudeni nr.114 Tarla 41 Parcela 181_1 Nr. cadastral 50901 Suprafata 6760mp

HCL 21 stabilirea preturilor_tarifelor si taxelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare_operator Serviciul Public de apa si Canal Chitila

HCL 22 darea in administrare pentru un an Parohiei nr.3 Chitila a terenului in suprafata de 1.7725 ha tarla 19 parcela 79_17 nr. cadastral 54398

HCL 23 aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2015_2016

HCL 24 Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila pentru perioada 2014_2020

HCL 25 deplasare delegatie U.A.T.Chitila in Republica Macedonia

HCL 26 modificare HCL nr. 38 din 02.06.2014

HCL 27 aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Chitila pe Trimestrul I 2015

HCL 28 revocarea HCL nr. 143 din 30.10.2014

HCL 29 revocarea HCL nr. 152 din 30.10.2014

HCL 30 aprobare PUD str. Oxigenului nr. 33 Tarla 48

HCL 31 revocarea HCL nr. 41 din 2014

HCL 32 nr maxim de posturi pentru asistentii personali si indemnizatii persoane cu handicap

HCL 33 asocierera Or.Chitila cu Consiliul Jud Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia de Transport Metropolitan Bucuresti

HCL 34 PUD extinderea capacitatii tehnologice la Statia de tratare mecano biologica si sortare deseuri str. Fortului nr. 45

HCL 35 PUD str. DE107 Tarla 27 Parcela 116_7 116_8 loturi 1_2_3

HCL 36 PUD str. DE93 Tarla 40 Parcela 178

HCL 37 retragere drept de folosinta gratuita teren d_lui Popescu Dan

HCL 38 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Nanu Gheorghe

HCL 39 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Popescu Dan

HCL 40 taxa eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

HCL 41 privind demisia d_lui consilier Godin Ion

HCL 42 aprobarea costurilor investitiei Devizul General la faza de proiect tehnic Proiectare pista biciclisti lac Mangu

HCL 43 aprobarea costurilor investitiei Devizul General la faza de proiect tehnic parcare intre str. Pacii si str. Duzilor

HCL 44 aprobare costuri investitie Devizul General la faza de proiect tehnic Parcul Valea Mangului

HCL 45 taxa folosire teren proprietate oras Chitila de persoane ce au achizitionat constructii realizate pe teren de beneficiarii Legii nr. 15_2003

HCL 46 bilant contabil_Cont de profit si pierdere_Raport administrator anul financiar 2014 Aquaserv Chitila S.R.L.

HCL 47 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila ca urmare a declasarii si casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

HCL 48 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe anul 2014

HCL 49 privind Bugetul inprumuturilor interne ale orasului Chitila pe anul 2015

HCL 50 validare in functia de consilier local Iordache Nicolae Cristian

HCL 51 retragere drept de folosinta gratuita teren d_lui Aparaschivei Nicolae Daniel

HCL 52 atribuire in folosinta gratuita teren d-lui Aparaschivei Nicolae Daniel

HCL 53 privind modificarea HCL nr. 187 din 17.12

HCL 54 aprobarea indicatorilor tehnico_economici din Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii Drum exploatare Farmexpert

HCL 55 aprobarea indicatorilor tehnico_economici din devizul general Proiect Tehnic al obiectivului de investitii Str. Frasinului

HCL 56 cofinantarea de catre C.L.Chitila a investitiilor realizate in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte

HCL 57 atribuire in folosinta gratuita teren d-lui Neagu Constantin Adrian

HCL 58 concesionare teren situat in Tarla 19

HCL 59 aprobarea concesionarii terenului intravilan Tarla 23 Parcela 87_1 in suprafata de 5700mp

HCL 60 aprobarea concesionarii terenului situat in Tarla 12 Parcela 3625 in suprafata de 1171 mp

HCL 61 aprobarea concesionarii terenului arabil intravilan situat in Tarla 40 Parcela 178 in suprafata de 1123 mp

HCL 62 aprobarea vanzarii terenului situat in cvartal 72 Parcela 11918 in suprafata de 267 mp

HCL 63 prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General al orasului Chitila cu regulamentul local de urbanism aferent

HCL 64 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila prin modificarea HCL nr.9 din 28.06.2001

HCL 65 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Chitila

HCL 66 modificarea si completarea HCL 244 din 14.11.2012

HCL 67 modificarea HCL 23 din 10.03.2015

HCL 68 diminuarea patrimoniului C.L.Chitila ca urmare a casarii mijloace fixe

HCL 69 modificarea HCL 38 din 06.06.2011

HCL 70 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai pers cu handicap pe semestrul I 2015

HCL 71 asocierea C.L.Chitila cu C.J.I. pentru realizarea Statie de epurare si racordarea acesteia la utilitati

HCL 72 preluarea din domeniul public al Statului si din administrarea Companiei Nationale CFR S.A. a pasaj pietonal subteran din statia CF Chitila

HCL 73 aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN pt proiectul Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in Oras Chitila jud Ilfov

HCL 74 aprobarea indicatorilor tehnico economici din Proiectul tehnic Consolidare_conversie pod in etaj 1_reabilitare si modernizare Casa de Cultura Tudor Arghezi Oras Chitila Jud Ilfov

HCL 75 aprobare PUD obiectiv de investitii Construire anexa hala depozitare materiale de constructii neinflamabile si utilitati

HCL 76 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trim al II_lea 2015

HCL 77 privind aprobarea cuantumului burselor aferente pe anul 2015 pentru elevii de la Scolile gimnaziale din orasul Chitila

HCL 78 pt modificarea Anexei la HCL 69 din 10.07.2015

HCL 79 aprobarea regulamentului privind cresterea si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte in orasul Chitila

HCL 80 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 81 aprobarea deplasarii unei delegatii a Orasului Chitila la Bruxelles in perioada 19_21 oct 2015

HCL 82 aprobarea valorii proiectului _Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in Orasul Chitila_ finantat din fonduri europene nerambursabile _prin PNDR_ Masura 125

HCL 83 privind revocarea HCL 79 din 2011

HCL 84 aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Chitila si al SPCLEP pentru anul 2016

HCL 85 aprobarea decontarii sumelor cheltuite in vederea achizitionarii de material sportiv pt desfasurarea activitatii sportive a Asociatiei Clubului Sportiv TANDEM TEAM

HCL 86 aprobarea vanzare directa teren d-lui Stancu Ioan

HCL 87 aprobarea vanzare directa teren d_nei Pirau Oana Andreea

HCL 88 aprobarea vanzare directa teren d_lui Chiru Angel

HCL 89 aprobarea vanzare directa teren d_lui Nita Doru Ioan

HCL 90 recuperarea sumelor avansate de Or.Chitila pt acoperirea contributiei Asociatiilor de proprietari privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

HCL 91 aprobarea inventarierii bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Chitila

HCL 92 atribuire in folosinta gratuita teren d_lui Ionita Florin

HCL 93 atribuire in folosinta gratuita teren d_nei Mardare Alina

HCL 94 aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico_economici Consolidare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 95 aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Or. Chitila

HCL 96 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oras Chitila pe trimestrul III 2015

HCL 97 aprobare PUD oras Chitila sat Rudeni str. Macului Tarla 24 Parcela 103_56

HCL 98 aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult

HCL 99 privind revocarea HCL nr. 45 din 14.05.2015

HCL 100 modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Or. Chitila prin Modificarea HCL nr.39 din 17.06.2011

HCL 101 privind aprobarea accesului public la investitia Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in oras Chitila

HCL 102 privind revocarea HCL nr.74 din 21.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea consolidarii Casei de Cultura

HCL 103 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului oras Chitila

HCL 104 privind declararea de utilitate publica de interes local a unui teren situat in oras Chitila Tarla 31 Parcela 149

HCL 105 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor-terenuri-proprietate privata situate pe amplasamentul obiectivului de utilitate publica de interes local

HCL 106 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 107 privind Bugetul Local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 109 anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2015 mai mici sau egale cu suma de 30 lei

HCL 110 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HCL 111 privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de OUG nr.44 din 2015

HCL 112 aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului Chitila

HCL 113 aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale pe raza orasului Chitila

HCL 114 privind revocarea HCL 51 din 25.06.2015

HCL 115 privind revocarea HCL 52 din 25.06.2015

HCL 116 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2015

HCL 117 privind analiza stadiului de inscrieire a datelor in registrul agricol pentru primul semestru al anului 2015

HCL 118 PUD Hala reparatii auto_amenajare incinta_circulatii_parcari_anexe si utilitati

HCL 119 aprobarea normativelor proprii referitoare la actiunile de protocol_dotarea cu autoturisme si costurile pentru convorbirile telefonice

HCL 120 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul IV 2015

HCL 121 privind Bugetul Local al Oras Chitila pe anul 2015

HCL 122 aprobarea documentatiei in faza PT+DE pt obiectivul de investitii Statie de epurare ape uzate menajere provenite din satul Rudeni_orasul Chitila

HCL 123 privind finalizarea contract de finantare proiect cod SMIS 7740 Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasul Chitila

HCL 124 aprobare vanzare directa teren dlui Olaru Daniel

HCL 125 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Balan Alexandra Corina

HCL 126 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Nastasiuc Andreea Brindusa

HCL 127 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Neagu I. Cornelia

HCL 128 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Carlescu D. Neculai

HCL 129 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Aganencei Florin

HCL 130 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Chiripus Iulia Alexandra

HCL 131 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dlui Olteanu Gabriel

HCL 132 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Neacsu Daniela Luciana

HCL 133 retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului dnei Baluta Rahela

HCL 134 privind Bugetul Local al Oras Chitila pe anul 2015

HCL 135 atribuirea contractului de delegare a gestiunii serv de alimentare cu apa si de canalizare al oras Chitila

HCL 136 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2015

HCL 137 privind acordarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale

HCL 138 privind aprobarea Planului Anual al Achizitiilor Publice pentru Administratia publica locala pe anul 2016

HCL 139 privind schimbarea sediului SC. AQUASERV CHITILA SRL

HCL 140 mandatare primar pentru a intocmi Raport de Evaluare performante profesionale Secretar Oras 2015

Citeste mai mult

Hotarari ale Consiliului Local 2014

Citeste mai mult