Consiliul Local - Hotarari

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 January 2020
Constatare încetare de drept a mandatului de consilier local al d lui Ion Ion
30 January 2020
Aprobare rețea școlară de învățământ oraș Chitila pentru anul 2020 2021 1
30 January 2020
Număr posturi asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap pentru anul 2020 1
30 January 2020
Desemnarea Primarului de a realiza și întocmi Raport Evaluare Secretar General oraș Chitila 2019 1
30 January 2020
Evaluare performanțe profesionale Secretar General oraș Chitila penul anul 2019 1
30 January 2020
Modificare indicatori tehnico economici obiectiv investiții Străzi în Cartierul 3 Tineret 2