Consiliul Local - Hotarari

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
23 May 2021
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul I 2021
23 April 2021
Privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor de la Școlile gimnaziale din Orașul Chitila în semestrul II al anului școlar 2020-2021
23 April 2021
Privind acordarea de mandate speciale ADI pentru TPBI, în vederea aprobării și semnării unor documente
23 April 2021
Privind încetarea contractului de mandat al dlui Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui administrator interimar al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia între societatea ECOTRANS STCM SRL
23 April 2021
Privind modificarea HCL nr.101 din 27.08.2019 referitor la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții„Consolidare, reabilitare, extinderea și dotarea Școlii gimnaziale Prof.Ion Vișoiu, Str. Banatului, nr.75”
23 April 2021
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții SCOLII GIMNAZIALE, PROF ION VIȘOIU DIN STR BANATULUI, NR 75.