Administratie - Institutii publice - Politie Locala- Informatii

Poliţia Locală Chitila

Poliţia Locală a fost înfiinţată în oraşul Chitila la solicitarea locuitorilor oraşului, pentru a spori gradul de siguranţă al cetăţenilor în spaţiul public şi a asigura un climat normal în localitate. Pentru o mai bună înţelegere a  modului de acţiune al Poliţiei Locale, vă oferim detalii despre rolul acestei instituţii.

Poliţia Locală funcționează în baza Legii 155/2010, având ca principal scop apărarea drepturilor și libertăților persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.  Poliţia Locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale. Cooperează cu Poliția Română și Jandarmeria Română, cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Polițistul local este învestit cu exercițiul autorităţii publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Poliţia Locală desfășoară activități în următoarele domenii :

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

b) circulația pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii și afișajul stradal;

d) protecția mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege