Comunitate - Educatie - Unitati de invatamant preuniversitar - Gradinita

 

Gradinita cu program prelungit VOINICEL

Șoseaua Banatului, nr.2 bis

Director: MILITARU DANIELA-ANA

Administrator: NASTASIUC ELENA

Tel./Fax 021.361.60.24

E-mail: voinicel.chitila@yahoo.com

 

Locația sa este un local vechi de peste 100 de ani și este așezat pe malul lacului Chitila. În trecut, această clădire a aparținut Fabricii de Zahăr, fiind conac boieresc. În anul 1990 grădinița a fost consolidată printr-o reparație capitală cu sprijinul Ministerului Educației, iar din anul 2006 și-a schimbat denumirea in Grădinița ”Voinicel”.

În anul 2006 localul a fost extins prin mansardarea și reorganizarea interioară a clădirii. Lucrările au fost realizate cu ajutorul Inspectoratului Școlar al Județului Ilfov și a Primăriei Orașului Chitila.

Astfel, de la 2 grupe de preșcolari s-a ajuns la 7 grupe de preșcolari, cu 195 de copii.

Grădinița își propune să școlarizeze și să educe copiii de vârstă preșcolară, să asigure asistență socială copiilor de 3-6 ani pe durata întregii zilei.

Cadrele didactice îndrumă ”tânăra generație” în domeniul cunoașterii, îi asigură o dezvoltare fizică armonioasă, veghează asupra formării personalității și în mod deosebit îi orientează spre viitoarea activitate, ”cea de școlar”.

Grădinița deține 7 săli de grupă cu dublă funcțiune, 1 dormitor fix, o sală de mese, grupuri sanitare, holuri-vestiare și de primire, cabinet metodic, cabinet medical, bucătărie și anexe specifice, spălătorie și birou de director. În grădinița există centrul CRED –destinat activităților cu părinții.

În anul școlar 2013-2014 cadrele didactice au realizat Revista gradiniței ,,VOINICEII,, cu care au participat la concursul organizat de CCD ILFOV și au obținut premiul I.

În fiecare an școlar Grădinița organizează și participă împreună cu preșcolarii la multe proiecte educaționale și concursuri: Minunile Anului, Minunile Toamnei, Curcubeul Schimbării, Zâmbetul Copilăriei, Tradiții Populare Românești.

În prezent Grădinița desfășoară mai multe activități de tip out-door (în afara clasei) pentru o mai mare legatură între preșcolari și mediu și o mai eficientă implicare a părinților.

 

Plan de școlarizare

2 grupe mici

2 grupe mijlocii

3 grupe mari

 

De o mare importanță pentru aplicarea cu success a curriculumului este spațiul în care copiii preșcolari sunt primiți, se mișcă și se joacă – acesta trebuie să fie bine gândit și amenajat, astfel încât să devină o sursă din care copiii să se inspire și să învețe, să fie un loc plăcut, frumos, în care să se simtă bine, în siguranță, un loc care le vorbește lor și tuturor celor care îl vizitează despre ce se întâmplă în locul numit Grădiniță.

 

Programul zilei

6:00 – 8:30 – sosirea copiilor la grădiniță, jocuri și activități liber creative;

8:30 – 9:00 – servirea micului dejun;

9:00 – 9:30 – jocuri și activități liber creative, povestea zilei;

9:30 – 11:00 – activități comune;

11:00 – 12:30 – activități în aer liber, activități complementare;

12:30 – 13:00 – servirea mesei de prânz;

13:00 – 15:30 – povestea educatoarei, somnul de prânz;

15:30 – 16:00 – servirea gustării;

16:00 – 18:00 – activități de după amiază, plecarea copiilor de la grădiniță.

Oferta de discipline opționale:

-Limba engleză

-Calculator

-Educație rutieră

-Educație pentru sănătate

-Educație estetică

-Educație religioasă

-Dansuri populare

-Matematica distractivă

-Educație ecologică

 

CADRE DIDACTICE: 14 – calificate 100%

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 2

PERSONAL NEDIDACTIC: 8

 

Planul de învățământ are :

– structura pe doua niveluri de vârstă 3-5 ani/5-6 ani și învățarea centrată pe copil, încurajeaza eterogenitatea;

– o construcție diferită, în funcție de tipul de program al grădiniței și o delimitare pe tipuri de activități de învățare.

Activitățile pe domenii experiențiale sunt activități integrate sau pe discipline, desfășurate cu preșcolarii în cadrul unor proiecte planificate in funcție de temele mari propuse de curriculum, precum și de nivelul de vârstă, de nevoile și interesele copiilor din grupă;

Jocurile și activități didactice alese sunt cele pe care copiii și le aleg și îi ajută să socializeze în mod progresiv și să se inițieze în cunoașterea lumii înconjurătoare, a mediului social și cultural căruia îi aparțin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit și scris.

Activitățile de dezvoltare personală includ rutinele, tranzițiile și activitățile din perioada după-amiezii, inclusiv activitățile opționale.

Evaluarea este orientată către punerea în evidență a progresului școlar realizat de preșcolari și este vizată dezvoltarea următoarelor comportamente: cognitiv, verbal, psiho-motric, socio-afectiv, creativ și estetic. Sunt stabiliți itemi in funcție de obiectivele pentru fiecare domeniu care au vizat comportamentele pentru fiecare proiect tematic și proiect independent.

Foarte bine primite și de un real interes în randul preșcolarilor și părinților sunt activitățile organizate în cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun”. Aceste acțiuni au atras participarea părinților și implicarea lor mai substanțială. Activitățile de voluntariat sunt benefice unei bune dezvoltări a copiilor preșcolari.