Sursa de finanţare:
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 2- Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane-inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură
Obiectivul general al proiectului:
Asigurarea unei infrastructuri de transport locale moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sistematică a economiei orasului si îmbunătătirea calitătii vietii
Obiective specifice:
- Cresterea gradului de accesibilitate în interiorul orasului, prin preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia Drumului Naţional Centura Municipiului Bucureşti care traversează oraşul
- Punerea în valoare si cresterea potentialului economic si social al orasului precum si a arealului adiacent: această investitie va constitui un element esential în atragerea de investitori, efectul urmărit pe termen lung fiind diminuarea dezechilibrului existent între centru si aria limitrofă a viitoarei Zone Metropolitane. Situarea în imediata apropiere a municipiului Bucuresti reprezintă un punct forte al orasului Chitila, care poate deveni o locaţie ideală pentru noi investitii sau relocarea altora;
- Scăderea gradului de poluare prin reducerea noxelor, a nivelului de zgomot şi eliminarea emisiilor de praf.
- Crearea premiselor pentru creşterea atractivităţii oraşului atât ca zona pentru locuit cât şi ca locaţie pentru afaceri, prin crearea unui sistem rutier adecvat care să raspundă exigenţelor impuse de apropierea de capitala ţării în ceea ce priveşte nivelul standardului de viata şi necesităţile de comunicaţie
Activităţile proiectului:
Întâlnirea de început a proiectului/ managementul proiectului
Contractarea şi executarea serviciilor de supervizare a lucrărilor
Contractarea şi execuţia lucrărilor
Contractarea şi executarea contractului de audit
Contractarea si derularea contractului de servicii pentru informare si publicitate
Monitorizare şi raportare
Strada Macului - Caracteristici
Amplasament: intersectia cu Drumul National Centura Bucuresti şi limita cu sectorul 1 al municipiului Bucuresti
Lungime 853,79 m;
Latimea partii carosabile variabila intre 7,00 m si 8,10 m;
Strada Macului - Lucrari
Largirea partii carosabile fara a afecta proprietatile din zona
Lucrari de infrastructura si suprastructura pe toata suprafata partii carosabile;
Realizarea semnalizarii orizontale si verticale pentru siguranta circulatiei.
Beneficiarii proiectului
Beneficiarii direcţi:
Locuitorii orasului Chitila
Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe strada Macului
Administraţia publică locală
Beneficiarii indirecţi:
Populatia judetului Ilfov - 276.864 locuitori
Populatia municipiului Bucuresti - 2.206.479 locuitori
Agentii economici din Regiunea Bucureşti – Ilfov

Perioada de implementare a proiectului: 11 luni (30.01.2013 la 29.12.2013)
Surse de finanţare:

UAT ORAŞUL CHITILA, Judeţul Ilfov
Ionica CONSTANTIN – Responsabil vizibilitate
E-mail: ioana.constantin@primariachitila.ro
TEL.:021/436.37.09
FAX: 021/436.37.10
Imagini de la conferinta de lansare a proiectului
Investim în viitorul tău !
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co- finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invităm sa vizitaţi
www.fonduri-ue.ro