Modernizarea infrastructurii în oraşul Chitila
Judetul Ilfov - Etapa I

   
   

 

Comunicat de presă

Finantare nerambursabila pentru modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila

Consiliul  local al orasului Chitila  anunta derularea activitatilor proiectului
Modernizarea  infrastructurii in oraşul Chitila, Judetul  Ilfov – Etapa I” Cod SMIS 1092.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordata prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 2 ”Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”. Proiectul vizeaza modernizarea infrastructurii rutiere a orasului Chilila pe o lungime de 5.476.01 m, in scopul imbunătăţirii accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov si asigurării unei dezvoltări durabile si echilibrate a orasului.
Consiliul local al orasului Chitila a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de Autoritate de Management  si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.
Proiectul se deruleaza în localitatea Chitila, judetul Ilfov, in perioada 15.09.2009 -15.06.2011, cu o valoare totala   de 11 413 462,42 lei  din care finantarea nerambursabila este de 8 804 737,22 lei.

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa la Consiliul Local al Oraşului Chitila, str. Ion Olteanu, Nr.6, Oraşul Chitila; persoană de contact: Elena Petre - Manager de proiect, Tel:  021 4363709.  

Modernizarea infrastructurii în oraşul Chitila Judetul Ilfov - Etapa I 

Descrierea proiectului

 

Proiectul Modernizarea  infrastructurii in oraşul Chitila, Judetul  Ilfov – Etapa I”, este finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 ”Îmbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport”, domeniul major de interventie 2.1. „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura” urmând a fi implementat de către de Oraşul Chitila în calitate de solicitant şi este localizat în regiunea Bucuresti-Ilfov.

 

Prin realizarea acestui proiect de investiţii se urmăreşte modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila pe o lungime de 5.476,01 m, în scopul asigurării dezvoltării durabile echilibrate şi îmbunătăţirii accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov.

 

 

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general al proiectului

 

Imbunătăţirea accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov în vederea asigurării unei dezvoltări durabile echilibrate.

 

Realizarea acestui obiectiv

·         asigură o infrastructură rutieră urbană extinsă, modernă şi durabilă

·         contribuie la dezvoltarea policentrică a regiunii Bucureşti –Ilfov prin crearea condiţiilor necesare preluării unor funcţiuni economice şi sociale ale municipiului Bucureşti

·         sprijină dezvoltarea mediului de afaceri prin facilitarea accesului agenţilor economici la centrele comerciale prioritare şi la nodurile generatoare de trafic

·         promovează crearea de noi locuri de muncă prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii forţei de muncă la zonele funcţionale

·         facilitează accesul persoanelor rezidente din Oraşul Chitila la serviciile de sănătate şi protecţie socială

 

Obiectivele specifice

 

Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, Judetul Ilfov.

 

Vor fi realizate activitati de modernizare a infrastructurii rutiere din oraşul Chitila  pe urmatoarele strazi:

Strada Păcii

Strada Băncii

Strada 8 Martie

Strada Panselelor

Strada Vrancei

Strada Ion Olteanu

Strada Garofitei

Strada Gorunului

Strada Vlăsiei

Strada Teilor

Strada Paltinului

Strada Lacului

Strada Aleea Artarilor

Strada Lotusului

Strada Trandafirilor

Strada Liliacului

 

 

 

Lucrarile de modernizare vor presupune:

·         Realizare suprastructură pe toata suprafaţa părţii carosabile

·         Realizare infrastructură şi realizarea pistelor de biciclişti

·         Realizarea trotuarelor şi amenajarea rampelor de urcare –coborâre pentru persoanele cu dizabilităţi

·         Amenajarea spaţiilor verzi

·         Aducerea la cotă a căminelor de vizitare

·         Realizarea semnalizării orizontale şi verticale pentru siguranţa circulaţiei

 

Astfel prin realizarea lucrarilor de modernizare se vor implementa măsuri de modernizare şi îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător, asigurarea conexiunii la reţeaua naţională de drumuri DN 7 si DNCB, îmbunătăţirea gestionării centralizate a traficului de marfă şi persoane.

 

 

Rezultatele proiectului

 

Rezultatele aşteptate în urma implementarii proiectului sunt:

 

*      Rezultate directe

 

5.746,01 m de strada din orasul Chitila modernizati

2.526 m de piste pentru biciclisti realizate

17.420 m de marcaje longitudinale

50 bucati de marcaje verticale

11.434 m de trotuare realizate in 16 luni

40 locuri de muncă directe temporare create

 

*      Rezultate indirecte

 

·         Cresterea traficului pe strazile modernizate din  orasul Chitila cu 28% in 5 ani de la finalizarea investitiei.

·         Economii de costuri cu operarea autovehiculelor in termen de 5 ani de la finalizarea investitiei.

·         Economia de timp de transport realizata pe strazile modernizate din oraşul Chitila in termen de 5 ani de la finalizarea investitiei.

 

Realizarea promovarii si publicităţii proiectului

Publicitatea proiectului va fi realizata prin intermediul comunicatelor de presa, a panourilor si placilor care vor fi amplasate în şantierul de construcţii, a materialelor de promovare, a conferintelor de presa, etc.

 

Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi realizat de catre  Echipa de implementare a proiectului care este formata din specialisti din cadrul Consiliului Local Chitila  si consultanti externi.

Membrii echipei de implementare sunt:

Elena Petre – Manager de proiect

Gabriela Soare – Responsabil Financiar

Ioana Constantin – Responsabil Tehnic

Echipa de management a proiectului are ca atributii implementarea activitatilor proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor proiectului si a indicatorilor.

 

 

Valoarea proiectului

 

Valoarea totală a proiectului este de 11 413 462,42 lei, din care  8 804 737,22  lei reprezintă

valoarea finanţării nerambursabile obţinute în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

 

Perioada de implementare a proiectului: 21 luni

 

Proiectul a demarat în luna septembrie 2009 si se va finaliza în luna iunie 2011.

 

   
   
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitati www.fonduri-ue.ro