„Sistemul integrat de management al calităţii, garanţie a unei furnizări de calitate şi în condiţii de eficienţă a serviciilor publice de către Primăria Chitila” cod SMIS 9179

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ –  Oraşul Chitila

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2., Operaţiunea Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS
 • Demararea implementării proiectului

 • Comunicat de presa in format pdf

 • În perioada 4 – 10 aprilie 2011 a avut loc vizita de studiu şi schimb de bune practici în domeniul managementului integrat calitate-mediu (managementul serviciilor din institutiile publice) a 10 funcţionari publici din cadrul primăriei Chitila în primării din patru localităţi belgiene, Ixelles, Zemst, Waasmunster şi Thuin. Vizita se deruleaza in contextul implementarii proiectului “Sistemul integrat de management al calităţii, garanţie a unei furnizări de calitate şi în condiţii de eficienţă a serviciilor publice de către Primăria Chitila” cod SMIS 9179, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operatiunea- Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS.
  Vizita de studiu şi schimb de experienţă a delegaţiei Primăriei Chitila în primării din Belgia (Ixelles, Zemst, Waasmunster, Thuin) Proiect cod SMIS 9179
  Activitatea nr. 7 „Organizarea unei vizite de studiu şi de schimb de bune practici în domeniul managementului calităţii într-o instituţie similară dintr-o ţară UE, care are introdus un asemenea sistem” 4 – 10 . 04. 2011
  Vizita de studiu şi schimb de experienţă a delegaţiei Primăriei Chitila în primării din Belgia (Ixelles, Zemst, Waasmunster, Thuin) Proiect cod SMIS 9179
  Activitatea nr. 7 „Organizarea unei vizite de studiu şi de schimb de bune practici în domeniul managementului calităţii într-o instituţie similară dintr-o ţară UE, care are introdus un asemenea sistem” 4 – 10 . 04. 2011
  Vizita de studiu şi schimb de experienţă a delegaţiei Primăriei Chitila în primării din Belgia (Ixelles, Zemst, Waasmunster, Thuin) Proiect cod SMIS 9179
  Activitatea nr. 7 „Organizarea unei vizite de studiu şi de schimb de bune practici în domeniul managementului calităţii într-o instituţie similară dintr-o ţară UE, care are introdus un asemenea sistem” 4 – 10 . 04. 2011


  Achizitii

  Pentru implmentarea activitatilor proiectului "Sistemul integrat de management al calităţii, garanţie a unei furnizări de calitate şi în condiţii de eficienţă a serviciilor publice de către Primăria Chitila", cod SMIS 9179 au fost achizitionate:

 • servicii de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu, conform standardelor SR EN ISO 9001-2008 si SR EN ISO 14001:2004
 • servicii de consultanţă pentru organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice, expertiză tehnică, administrativă, financiar contabilă, de management
 • servicii de informare si promovare a proiectului
 • obiecte de inventar şi materiale consumabile
 • servicii de consultanţă pentru implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004
 • servicii de instruire profesionala în domeniul calităţii în administraţia publică, cu accent pus pe certificarea ISO a calităţii
 • 5 bucati soft dedicat pentru sustinerea programului informatic
 • licente si program informatic de management al documentelor
 • componente electronice de sustinere a programului informatic
 • servicii de transport extern
 • servicii de cazare externa
 • servicii de auditare financiara


 • Materiale de promovare

 • Flyere
 • Afise
 • Mape
 • Brosuri
 • Bannere
 • Autocolant


 • Implementarea sistemului integrat de management al calităţii


  In perioada 15-30 iulie s-a desfasurat in cadrul Consiliului Local Chitila, auditul diagnostic – pentru implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu.
  Echipa de audit a urmărit ca, pe baza dialogului cu interlocutori din fiecare serviciu si compartiment şi a verificării documentelor şi înregistrărilor prezentate, să identifice situaţia reală a activităţilor din cadrul institutiei, si sa propuna masuri de imbunatatire a calitatii serviciilor furnizate.
  In urma desfasurarii auditului diagnostic vor fi elaborate procedurile de sistem management calitate-mediu, respectiv Manualul sistemului de management integrat (calitate, mediu conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004).


  Instruirea specializată a funcţionarilor în domeniul sistemului de management al calităţii


  In perioada august – octombrie 2010 va avea loc instruirea specializata a angajatilor Consiliului Local Chitila in domeniul sistemului de management integrat calitate – mediu. Instruirea se va desfasura in 3 etape:
 • 1. instruirea a 20 de angajati în domeniul calităţii în administraţia publică, cu accent pus pe certificarea ISO a calităţii, urmand ca abilitatile si competentele obtinute sa fie certificate conform legislatiei nationale in vigoare in domeniul formarii profesionale.
 • 2. instruirea a 47 de angajati de către firma de consultanţă care asigura implementarea sistemului integrat de management al calităţii in cadrul institutiei. Participantii la instruire se vor familiariza cu procedurile de management integrat calitate –mediu ce urmeaza a se implementa, inclusiv cu documentele aferente proceselor de management proiectate.
 • 3. instruirea a 25 de angajati in utilizarea aplicaţiei informatice de management a documentelor, în conformitate cu drepturile de utilizare a modulelor programului alocate fiecărui funcţionar. Acest modul de instruire va fi sustinut de furnizorul aplicatiei informatice.
 • "Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si acuratetei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web." Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania."
  Site-ul oficial al AM PO DCA: www.fonduriadministratie.ro