“Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si acuratetei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.” Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania."
Adresa de sesizari: cfcu.phare@mfinante.ro; cfcu.ISPA@mfinante.ro

Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa în orasul Chitila


PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ
„Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” PHARE 2006

Finalizarea proiectului(15 ianuarie 2010)

Consiliul Local al Orasului Chitila a finalizat implementarea proiectului „Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa în orasul Chitila”, finantat prin Programul de Coeziune Economica si Sociala „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” PHARE 2006. Proiectul a început în decembrie 2008 si a fost finalizat la sfârsitul anului 2009 si a presupus extinderea retelei de alimentare cu apa din zonele de Vest si de Nord ale orasului Chitila, ce cuprinde aproximativ 34 de strazi, cu o lungime totala a retelei nou construite de 16, 886 Km.

Valoarea totala a proiectului este de 1 216 121,98 euro, din care Consiliul Local Chitila a asigurat 24,68% din surse proprii de la bugetul local, restul de 75,32% reprezentând valoarea grantului obtinut în cadrul acestui program.
Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt atât cei 6000 de locuitori si cei 51 de agenti economici din cele 2 zone de Vest si de Nord ale orasului Chitila, unde s-a realizat extinderea, cât si serviciul public de distributie a apei potabile si de canalizare Chitila.
Rezultatele proiectului reprezinta un pas în eforturile întreprinse de Consiliul Local al orasului Chitila, în vederea dezvoltarii un serviciu public modern de alimentare cu apa la nivelul întregii localitati.


Invitatie (11 ianuarie 2010)

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la încheierea oficiala a proiectului „Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa în orasul Chitila”, judetul Ilfov, finantat prin PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” PHARE 2006
Proiectul a avut în vedere reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa din orasul Chitila, în scopul îmbunatatirii conditiilor de viata ale comunitatii locale, fiind o continuare a proiectului desfasurat anterior „Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in Orasul Chitila” depus în cadrul PHARE CES 2005 – Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului, în urma caruia s-a realizat studiul de fezabilitate pentru extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa a orasului.
Evenimentul se va desfasura la data de 18 ianuarie 2010 ora 16,00, în sala Casei de Cultura „Tudor Arghezi”, din str. Sos. Banatului, nr. 48, oras Chitila, judetul Ilfov.
Va multumim pentru prezenta dumneavoastra!
Cu deosebit respect, Emilian Oprea - Primarul Orasului Chitila


Elemente de publicitate ale proiectului

Print

 • Afis - APA IN GOSPODARIE
 • Afis - APA RESURSA LIMITATA
 • Pliant - APA RESURSA LIMITATA PENTRU COPII
 • Pliant - INFORMATIV PROIECT
 • Pliant - APA IN GOSPODARIE
 • Pliant - APA RESURSA LIMITATA

  WEB

 • macheta 1 campania 1
 • macheta 2 campania 1
 • campania 2
 • campania 3
 • campania 4

  Lansarea proiectului-Comunicat de presa (02.02.2009)


  Proiect de reabilitare si extindere a retelei de alimentare cu apa în orasul Chitila

  Consiliul Local al Oraşului Chitila a demarat, în decembrie 2008, implementarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă în oraşul Chitila”. Proiectul va fi finalizat la sfârşitul anului în curs şi este finanţat prin Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” PHARE 2006. El vizează extinderea reţelei de alimentare cu apă din zonele de Vest si de Nord ale oraşului Chitila, ce cuprinde aproximativ 34 de străzi, cu o lungime totală a reţelei nou construite de 16,2 Km.
  Valoarea totală a proiectului este de 1 315 970,85 euro, din care Consiliul Local Chitila va asigura 26,72% din surse proprii de la bugetul local, respectiv suma de 351 609,85 euro, restul de 73,28%  (964 361 euro) reprezentând valoarea grantului obţinut în cadrul acestui program. 
  Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt atât cei 6000 de locuitori şi cei 51 de agenţi economici din cele 2 zone de Vest şi de Nord ale oraşului Chitila, unde se va realiza extinderea, cât şi  serviciul public de distribuţie a apei potabile şi de canalizare Chitila.
  Rezultatele proiectului reprezintă un pas în eforturile întreprinse de  Consiliul Local al oraşului Chitila, în vederea dezvoltării un serviciu public modern de alimentare cu apă la nivelul întregii localităţi.

  Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa la Consiliul Local al Oraşului Chitila, str. Ion Olteanu, Nr.6, Oraşul Chitila; persoană de contact: Elena Petre - Manager de proiect, Tel:  021 4363709.  

 • Prezentare proiect pentru participanti
 •