Informații referitoare la traseele autobuzelor R470 și R429, care vor opera începand cu data de 01.03.2019

Am primit de la SC ECOTRANS STCM informații referitoare la traseele autobuzelor R470 și R429, care vor opera începand cu data de 01.03.2019.

Menționăm că Linia STB, R476 (fosta linie 422) își păstrează actualul traseu: Piața Clăbucet – Pasaj CFR Chitila (Lukoil Chitila).
Plata se va face cu validatoare de carduri în același mod ca și la STB, cu aceleasi cartele, toate reducerile și gratuitățile acordate la STB fiind valabile și pe autobuzele ECOTRANS STCM.
Accesul pasagerilor și validarea se va face numai pe ușa din față a autobuzului.
Eventualele întrebări le puteți adresa pe pagina de facebook a SC ECOTRANS STCM: https://www.facebook.com/Ecotrans-STCM-286454931994373/

Descarcă aici: Harta STCM-A4

 

Citeste mai mult

Construire și dotare gradiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, județul Ilfov, oraș Chitila

Construire și dotare gradiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, județul Ilfov, oraș Chitila

Descrierea amplasamentului:

Terenul propus pentru construirea grădiniței se află la strada principală, șoseaua Banatului și se găsește în intravilanul orașului Chitila, în vecinătatea străzii Intrarea Căminului, suprafața terenului fiind de 2058 mp. Situl are formă de dreptunghi, cu acces pe două laturi.

Citeste mai mult

Chitila Film Fest 2018

Program Chitila Film Fest 2018
18 August

Ora 20:00 – Concurs Scurtmetraje:
1. Chers Amis – 20”
2. Cumulonimbus – 15”
3. Michelangelo – 19”
4. Purificare – 20”
5. Scris-Nescris – 20”
6. La Limita – 15”
7. Alice – 10”

22:00 – 23:40 Ecranizare “Ecaterina Teodoroiu”

23:50 – 01:20 Ecranizare “Întunecare”

 

Program Chitila Film Fest 2018
19 August

19:30 – 20:00 Gala de Premiere

20:00 – 20:30 Cvartet Anima

20:30 – 22:10 Ecranizare “Ultima Noapte de Dragoste, Întâia noapte de război”

22:10 – 23:40 Ecranizare “Întoarcerea din Iad”

00:00 Finalul Festivalului

Citeste mai mult

ÎN ORAȘUL CHITILA SE VA CONSTRUI O NOUĂ ȘCOALĂ

În momentul de față în orașul Chitila există 4 școli de învățământ dintre care una cu învățământ gimnazial, iar 3 cu învățământ primar. În aceste școli învață 1.209 de elevi. Chitila mai are și 4 grădinițe, dintre care două cu program prelungit. În aceste gradinițe învață 381 de copii.

Având în vedere situația actuală din Orașul Chitila, unde în prezent numărul de locuri în clase este insuficient comparativ cu numărul cererilor de înscriere centralizate la începutul fiecărui an școlar, se consideră necesară și oportună promovarea investiției „Elaborarea documentației Studiu de Fezabilitate – Construire Școală primară în Orașul Chitila”, Județul Ilfov.

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care va fi efectuată investiția aparține domeniului public al U.A.T. Orașul Chitila.

Terenul pe care se dorește amplasarea viitoarei școli, se află în zona de Nord a orașului Chitila. Are o suprafață de 6.995,00 mp, o formă trapezoidală și dimensiuni maxime în plan de 110m x 62m.

Accesuri pietonale și carosabile posibile se vor realiza din Str. Nichita Stănescu/Str. Libertății, Str. Holdelor/Troiței/Tritei și din Str. Nucului.

Investiția propusă va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și dezvoltării copiilor cu cerințele educaționale, prin asigurarea unei stări de bine din punct de vedere fizic și psihic, prin îmbunătățirea gradului de sănătate și al activităților de socializare al acestor, contribuind radical la ridicarea calității vieții, impact care se va menține pe termen mediu și lung.

Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție propus:

– Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor școlarilor;

– Dezvoltarea și modernizarea centrelor de învățământ;

– Numărul insuficient de săli de clase raportat la cerințele actuale;

– Spații administrative cât și conexe activității de învățământ;

– Spații tehnice și sanitare inadecvate și subdimensionate.

 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

– Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor școlarilor;

– Dezvoltarea și modernizarea centrelor de învățământ;

– Numărul suficient de săli de clase;

– Spații administrative cât și conexe activității de învățământ;

– Spații tehnice și sanitare adecvate și corect dimensionate;

– Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor;

– Deschiderea activităților educative prin implicare, parteneriat și responsabilizarea în viața comunității.

– Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a dominanţelor ariilor curriculare, ale obiectivelor de studiu şi proiectarea elementului didactic, bazată pe noile direcţii ale curriculum-ului actual;

– Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;

– Aplicarea unor metode bazate pe dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii, a deprinderilor de muncă independentă şi de grup pentru dobândirea de către fiecare elev a unor cunoştinţe, competenţe şi valori care să-i permită adaptarea rapidă la schimbările economico-sociale în care accentul cade pe iniţiativă şi pe capacitatea de asumare a răspunderii;

– Aplicarea de către toate cadrele didactice din şcoală a principiilor privind învăţarea şi predarea ce stau la elaborarea noului curriculum;

– Elaborarea unor programe de consultaţii şi recuperare pentru elevii cu frecvenţă slabă şi cu probleme de adaptare;

– Prevenirea abandonului şcolar;

– Asigurarea bazei tehnico-materiale adecvate pentru ca fiecare elev să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile fizice şi intelectuale în raport cu interesele personale şi ale comunităţii;

– Informatizarea procesului instructiv educativ şi formarea cadrelor didactice în acest scop;

– Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

OBIECTIV: Școală  

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– 22 săli de curs pentru 550 copii;

– bibliotecă – 200 mp;

– sală multifuncțională – 150 persoane;

– 2 laboratoare – 60 mp. fiecare;

OBIECTIV: Sală de sport   

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– minim 100 persoane.

OBIECTIV: Sistematizări exterioare 

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE:

– parcaj min. 25 locuri

– loc de joacă;

– teren de sport exterior.

 

 

 

 

 

 

 

Citeste mai mult

“Vă informăm că în perioada 30.11.2017 – 01.12.2017, Baza Sportiva din Str. Castanilor, Nr. 41 este închisă, urmând ca din data de 02.12.2017 programul să revină la normal. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă urăm La mulți ani ! CLUB SPORTIV CHITILA”

Citeste mai mult

Informare Veolia Servicii Chitila – lucrari de mentenanta la reteaua de alimentare cu apa potabila in perioada 16-31 octombrie 2017

S.C. Veolia Apa Servicii S.R.L. – Sucursala Chitila, în calitate de operator al “Sistemului public de alimentare cu apă și canalizare” din Orașul Chitila, județul Ilfov, aduce la cunoștință faptul că în perioada 16-31 octombrie 2017 în intervalul orar 23:00-05:00, se vor efectua lucrări de mentenanță a rețelei de alimentare cu apă potabilă a orașului Chitila.

Străzile pe care se vor efectua lucrări de mentenanță a rețelei de alimentare cu apă potabilă a orașului Chitila sunt următoarele: Șos. Banatului, Lalelelor, Ion Olteanu, Mălinului, Magnoliei, Mușețelului, Poienii, Libertății, Recoltei, Islaz, Dej, Salciei, Câmpului, Intr. Căminului, Intr. Preda,  Cartier Tineret I si II.

Locuitorii din aceste zone ale Orașului Chitila vor fi înștiințați din timp, deoarece în această perioadă pot apărea disfuncționalități în alimentarea cu apă potabilă, cum ar fi creșterea turbidității apei la robinet sau scăderea presiunii acesteia.

Citeste mai mult

Informare în atenția beneficiarilor loturilor de casă din străzile: Ficusului, Pinului, Fagului și Iasomiei.

Informare în atenția beneficiarilor  loturilor de casă  din străzile: Ficusului, Pinului, Fagului și Iasomiei.

Vă comunicăm că termenul recomandat în vederea obținerii autorizațiilor pentru branșamente  la utilități (gaze, energie electrică, apă și canal) este de 30 noiembrie 2017.

După acestă dată, străzile  vor  fi asfaltate și  vor intra în garanție pentru o perioadă de minim 2 ani.  

 

Citeste mai mult

Noi tarife pentru apa potabilǎ și canalizare

Noi tarife pentru apa potabilǎ și canalizare

Citeste mai mult

Îmbunătățiri ale sistemului de alimentare cu apă

Îmbunătățiri ale sistemului de alimentare cu apă

Citeste mai mult

Comunicat de presa Chitila Open Tennis 25 08 2017

Comunicat de presa Chitila Open Tennis 25 08 2017

Citeste mai mult