Informatii utile

 
   

COMPARTIMENTUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Program de lucru cu publicul:

Luni – 08:00 – 13:00

Marți – 08:00 – 13:00

Miercuri – 08:00 – 13:00

Joi – 08:00 – 13:00

Vineri NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL


 
P.U.D. – Prezentare Generală

 

Şedințe C.T.A.T.U

Ședințe de Specialitate Consilieri

Documentatii PUD Aprobate

Documentatii PUD Respinse

Consultarea Populatiei


Planul Urbanistic General al Orașului Chitila aprobat prin H.C.L. nr. 21 din 14.02.2019

Descarcă aici -> PUG Reglementari urbanistice și zonificare funcțională

 

Regulament general de urbanism  aprobat cu H.C.L. nr .21 din 14.02.2019

Descarcă aici -> Regulament PUG 2019


Registrul Spatiilor Verzi Chitila actualizat prin Hotararea Consiliului Local Chitila nr. 66 bis din 27.09.2017


 

 

 1.   Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Copie act de proprietate pe teren;
 • Memoriu tehnic – intocmit de arhitect autorizat prin “Ordinul National   al Arhitectilor” – 1 exemplar;
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000, scara 1:500 – 2 exemplare;
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism;
 • Extras de carte funciara actualizat emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Ortofotoplan emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Copie intabulare act de proprietate.

In   cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie Statutul firmei.
 1. Acte necesare prelungirii CERTIFICATULUI DE URBANISM
 1. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru   construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 • Cerere tip pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE sau DESFIINTARE
 • Anexa tip la cererea pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
 • Copie Certificat de urbanism;
 • Copie legalizata Act de proprietate pe teren;
 • Proiectul de arhitectura complet – intocmit de arhitect autorizat prin “Ordinul National al Arhitectilor” – 2 exemplare;
 • Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism in copie si original;
 • Dovada achitarii taxei de Autorizatie de construire;
 • Planuri anexa certificat de urbanism;
 • Copie intabulare;
 • Extras de carte funciara actualizat emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura (in original);
 • Proiect de rezistenta;
 • Copie legitimatie verificator proiect rezistenta;

Proiect instalatii: electrice, termice si sanitare.

TAXA DE AUTORIZARE:

 • 0,5% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea atorizatiei – pentru construirea de LOCUINTA;
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizariei – pentru construirea ALTUI OBIECTIV DECAT LOCUINTA;
 • 13 LEI – taxa autorizatie bransament gaze naturale;
 • 13 LEI – taxa autorizatie bransament electric.
 1. Acte necesare prelungirii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru   construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (ELECTRICA, GAZE NATURALE):
 • Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Act de proprietate pe teren – copie sau Certificat fiscal;
 • Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz) intocmit de:
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism, taxa de sapatura pe domeniu public.
 • Fisa solutie
 • Aziz tehnic de racordare
 1. Acte necesare pentru acordarea de NUMAR POSTAL:
 • Cerere pentru acordarea de numar factorial;
 • Copie act de proprietate pe teren – 2 exemplare;
 • Copie Autorizatie de construire sau act de proprietate pe cladire – 2 exemplare;
 • Plan de incadrare in zona – 2 exemplare;
 • Dovada achitarii taxei – 6 lei.
 1. Acte necesare RECEPTIEI LA FINALIZAREA LUCRARILOR:
 • Cerere pentru realizarea receptiei;
 • Copie dupa Autorizatia de Construire;
 • Referat intocmit de proiectant;
 • Certificat energetic;
 • Adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii  pentru achitarea a 0,1% si 0,5 % din valoarea lucrarii.
 1. Lista Autorizațiilor de construire eliberate de UAT Chitila

     8. Lista Cerificatelor de urbanism eliberate de UAT Chitila