Informatii utile

 
   

COMPARTIMENTUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Program de lucru cu publicul:

Autorizații de desființare eliberate în luna Iunie 2019

Luni – 08:00 – 13:00

Marți – 08:00 – 13:00

Miercuri – 08:00 – 13:00

Joi – 08:00 – 13:00

Vineri NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL


 
P.U.D. – Prezentare Generală

 

Şedințe C.T.A.T.U

Ședințe de Specialitate Consilieri

Documentatii PUD Aprobate

Documentatii PUD Respinse


Planul Urbanistic General al Orașului Chitila aprobat prin H.C.L. nr. 21 din 14.02.2019

Descarcă aici -> PUG Reglementari urbanistice și zonificare funcțională

 

Regulament general de urbanism  aprobat cu H.C.L. nr .21 din 14.02.2019

Descarcă aici -> Regulament PUG 2019


Registrul Spatiilor Verzi Chitila actualizat prin Hotararea Consiliului Local Chitila nr. 66 bis din 27.09.2017


 

 

 1.   Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Copie act de proprietate pe teren;
 • Memoriu tehnic – intocmit de arhitect autorizat prin “Ordinul National   al Arhitectilor” – 1 exemplar;
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000, scara 1:500 – 2 exemplare;
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism;
 • Extras de carte funciara actualizat emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Ortofotoplan emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Copie intabulare act de proprietate.

In   cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie Statutul firmei.
 1. Acte necesare prelungirii CERTIFICATULUI DE URBANISM
 1. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru   construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 • Cerere tip pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE sau DESFIINTARE
 • Anexa tip la cererea pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
 • Copie Certificat de urbanism;
 • Copie legalizata Act de proprietate pe teren;
 • Proiectul de arhitectura complet – intocmit de arhitect autorizat prin “Ordinul National al Arhitectilor” – 2 exemplare;
 • Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism in copie si original;
 • Dovada achitarii taxei de Autorizatie de construire;
 • Planuri anexa certificat de urbanism;
 • Copie intabulare;
 • Extras de carte funciara actualizat emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 • Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura (in original);
 • Proiect de rezistenta;
 • Copie legitimatie verificator proiect rezistenta;

Proiect instalatii: electrice, termice si sanitare.

TAXA DE AUTORIZARE:

 • 0,5% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea atorizatiei – pentru construirea de LOCUINTA;
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizariei – pentru construirea ALTUI OBIECTIV DECAT LOCUINTA;
 • 13 LEI – taxa autorizatie bransament gaze naturale;
 • 13 LEI – taxa autorizatie bransament electric.
 1. Acte necesare prelungirii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru   construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (ELECTRICA, GAZE NATURALE):
 • Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM
 • Act de proprietate pe teren – copie sau Certificat fiscal;
 • Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz) intocmit de:
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism, taxa de sapatura pe domeniu public.
 • Fisa solutie
 • Aziz tehnic de racordare
 1. Acte necesare pentru acordarea de NUMAR POSTAL:
 • Cerere pentru acordarea de numar factorial;
 • Copie act de proprietate pe teren – 2 exemplare;
 • Copie Autorizatie de construire sau act de proprietate pe cladire – 2 exemplare;
 • Plan de incadrare in zona – 2 exemplare;
 • Dovada achitarii taxei – 6 lei.
 1. Acte necesare RECEPTIEI LA FINALIZAREA LUCRARILOR:
 • Cerere pentru realizarea receptiei;
 • Copie dupa Autorizatia de Construire;
 • Referat intocmit de proiectant;
 • Certificat energetic;
 • Adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii  pentru achitarea a 0,1% si 0,5 % din valoarea lucrarii.
 1. Lista Autorizațiilor de construire eliberate de UAT Chitila

     8. Lista Cerificatelor de urbanism eliberate de UAT Chitila