Formulare tip

Cerere tip pentru înscriere în audiență


Avize funcționare

Acte necesare obţinerii autorizaţiei de funcționare

Cerere eliberare autorizaţie de funcționare + informare GDPR 

Declaraţie privind tipul activităţii desfășurate

Declaraţie pe proprie răspundere PSI

Acord vecini limitrofi


Cadastru și Registru Agricol

CERERE eliberare adeverință

Cerere pentru ajutor de minimis în agricultură

Model cerere subvenții pentru agricultură


Compartiment Urbanism

Anexa-tip-la-cererea-pentru-emiterea-AUTORIZATIEI-DE-CONSTRUIRE

Cerere-tip-pentru-emiterea-AUTORIZATIEI-DE-CONSTRUIRE-sau-DESFIINTARE

Cerere-tip-pentru-emiterea-CERTIFICATULUI-DE-URBANISM

Cerere-tip-pentru-prelungirea-AUTORIZATIEI-DE-CONSTRUIRE-sau-DESFIINTARE

Cerere-tip-pentru-prelungirea-CERTIFICATULUI-DE-URBANISM


Serviciul Public de Asistență Socială

Adeverinta-angajator-pentru-Indemnizatie-crestere-copil_Stimulent-de-insertie

Adeverinta-angajator-pentru-Indemnizatie-crestere-copil_Stimulent-de-insertie-1

Anexa-3-Anexa-4-lista-bunurilor-care-exclud-acordarea-ajutorului-social-si-a-ajutorului-de-incalzire

Cerere-_Indemnizatie-crestere-copil_Stimulent-de-insertie_Alocatie-crestere-copil

Cerere-_Indemnizatie-crestere-copil_Stimulent-de-insertie_Alocatie-crestere-copil-3

Cerere-_Indemnizatie-crestere-copil_Stimulent-de-insertie_Alocatie-crestere-copil-4

Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala

Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala-1

Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala-2

Cerere-pentru-atribuire-in-folosinta-gratuita-teren-1

Fișa-de-evaluare-psihologică-de-la-psihologul-atestat-în-psihologie-clinică-ANEXA-8-1

Fișa-medicală-sintetică-de-la-medicul-de-familie-sau-medicul-curant-din-unitatea-specializată-în-îngrijiri-paliative-ANEXA-7

Fişa-psihopedagogică-ANEXA-9

FORMULAR-CERERE-acordare-stimulent-educational

TIPIZATE_Angajament_Declaratiile-celuilalt-parinte-_Anexa

TIPIZATE_Cerere_Angajament_Declaratiile-celuilalt-parinte_Anexa


Taxe și impozite locale Persoane fizice

Cerere compensare

Cerere eliberare autorizatie foraje si excavari

Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa

Cerere eliberare certificat fiscal

Cerere pentru eliberarea autorizatiei pentru racoduri si bransamente

Cerere restituire

Cerere scoatere din evidenta imobil

Cerere scutire

Declaratie cladiri persoane fizice

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de salubritate

Declaratie impunere cladiri

Declaratie impunere mijloace de transport pe apa

Declaratie impunere mijloace de transport peste 12 tone

Declaratie impunere mijloace de transport

Declaratie impunere publicitate panou

Declaratie impunere taxa utilizare loc public

Declaratie impunere teren

Declaratie scoatere din evidenta mijloace de transport

Declaratie teren persoane fizice


Taxe și impozite locale Persoane juridice

Cerere compensare

Cerere de acordare a eșalonării la plata

Cerere eliberare certificat fiscal

Cerere restituire

Cerere scoatere din evidenta imobil

Declaratie cladiri persoane juridice

Declaratie impunere cladiri

Declaratie impunere mijloace de transport pe apa

Declaratie impunere mijloace de transport peste 12 tone

Declaratie impunere mijloace de transport

Declaratie impunere publicitate contract

Declaratie impunere publicitate panou

Declaratie impunere taxa utilizare loc public

Declaratie impunere teren

Declaratie scoatere din evidenta mijloace de transport

Declaratie teren ppersoane juridice

Decont impozit pe spectacole


STARE CIVILĂ

Cerere_certificate_stare_civilă

Cerere_divorț

Cerere_extras_multilingv

Cerere_pentru_Monitorul Oficial

Cerere_schimbare_nume

Cerere_transcriere

Declarația_soților_de_menținere_a_cererii_de_divorț

Declarația_soților_privind_locuința_comună

Declarație că nu s-a_transcris

Declarație_domiciliu_minor

Declarații_căsătorie