Aquaserv Chitila SRL

Activitatea societății AQUASERV CHITILA SRL este suspendată începând cu data de 01.01.2017, prin HCL nr. 139 din 08.12.2016.

_____________________________________________________________________

DATE GENERALE

SC AQUASERV CHITILA SRL

Str. Lalelelor, nr. 41B

Telefon/fax: 021.361.60.25

e-mail: apa@primariachitila.ro

 

Program de lucru cu publicul:

Luni 08:00 – 14:00

Marţi 12:00 – 18:00

Miercuri 08:00 – 14:00

Joi 12:00 – 18:00

Vineri 08:00 – 14:00

HCL 139 privind suspendarea activitatii societatii AQUASERV CHITILA SRL

HCL 44 diminuarea patrimoniului Aquaserv Chitila SRL

HCL 18 privind vanzarea unor mijloace fixe obiecte de inventar catre SC Veolia Apa Servicii de catre Aquaserv Chitila SRL

HCL 16 privind organigrama si statul de functii ale societatii AQUASERV CHITILA SRL

HCL 14 privind revocarea administratorului si numirea unui nou administrator la Societatea Aquaserv Chitila SRL

______________________________________________________________________

HCL 139 privind schimbarea sediului SC. AQUASERV CHITILA SRL

______________________________________________________________________

ORGANIGRAMA

Organigrama Aquaserv Chitila SRL 2016

DOCUMENTE DE INFIINTARE AQUASERV CHITILA SRL

Cerificat de inregistrare Aquaserv Chitila SRL
Certificat Constatator Aquaserv
HCL infiintare Aquaserv

BUGET

Buget-Aquaserv-2013
Buget-Aquaserv-2014
Rectificare-Buget-Aquaserv-2014
Buget-Aquaserv-2015 HCL 21 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit de Aquaserv Chitila SRL

RAPORTARI FINANCIARE

Bilant Aquaserv 2013

HCL 46 bilant contabil_Cont de profit si pierdere_Raport administrator anul financiar 2014 Aquaserv Chitila S.R.L.HCL 58 privind Bilantul Contabil_Contul de profit si pierdere si Raportul administratorului pentru anul 2015 al Aquaserv Chitila S.R.L.