Politia Locala

Poliţia Locală Chitila

Poliţia Locală a fost înfiinţată în oraşul Chitila la solicitarea locuitorilor oraşului, pentru a spori gradul de siguranţă al cetăţenilor în spaţiul public şi a asigura un climat normal în localitate. Pentru o mai bună înţelegere a  modului de acţiune al Poliţiei Locale, vă oferim detalii despre rolul acestei instituţii.

 

 

Poliţia Locală funcționează în baza Legii 155/2010, având ca principal scop apărarea drepturilor și libertăților persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.  Poliţia Locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale. Cooperează cu Poliția Română și Jandarmeria Română, cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Polițistul local este învestit cu exercițiul autorităţii publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Poliţia Locală desfășoară activități în următoarele domenii :

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

b) circulația pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii și afișajul stradal;

d) protecția mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

a) Să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) Să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) Să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) Să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) Să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) Să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) Să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) Să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Prin urmare, Poliția Locală desfășoară  activități pentru comunitate și în sprijinul cetățenilor comunității.

Poliția Locală Chitila

Șos. Banatului, nr. 70

Telefon: 021.436.31.61

Fax: 0372.003.060

e-mail: locpol@email.com

 

Direcția Poliția Locală Chitila organizează în data de 06 decembrie 2018, ora 11:00, concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcție publică 1 post de Inspector clasa I grad profesional Asistent – Compartiment Petiții și Relații cu Publicul.

Anunt concurs post vacant funcție publică-Compartiment petiții și relații cu publicul