Informatii de interes public


Persoana din cadrul Primariei orasului Chitila responsabila cu difuzarea informatiilor publice este Radu Beatrice.


Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei http://legislatie.just.ro  ,accesand urmatorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Sau, in format .pdf, aici -> Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


Descarca aici -> Model Formular tip cerere de informaţii de interes public


Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate, prevazute in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, sunt urmatoarele:

  • Conform ART. 32 si 33 din Hotararea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001: In cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
  • Descarca aici -> Model Reclamatie administrativa neraspuns in termen legal
  • Descarca aici -> Model Reclamatie administrativa la raspuns negativ

De asemenea,

  • Conform Art. 22 (1) din Legea nr. 544/2001, “În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.”

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata intr-un drept al sau, sunt prevazute in Legea contenciosului administrativ, nr. 554 din 2 decembrie 2004, care se regaseste pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro

Pentru a descarca  Legea Contenciosului administrativ, accesati urmatorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

Sau, in format .pdf, aici -> Legea Contenciosului Administrativ nr. 554_2001


Actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea UAT Chitila este LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată a administraţiei publice locale, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro ,accesand urmatorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

Sau, in format .pdf, aici -> Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale


Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro 

Sau, in format .pdf, aici ->LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice


Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro  ,accesand urmatorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

Sau, in format .pdf, aici ->LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice


Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro 

Sau, in format .pdf, aici ->LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice


Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, o puteti descarca de pe  Portalul legislativ al Ministerul Justiţiei: http://legislatie.just.ro 

Sau, in format .pdf, aici ->LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicăÎncarcă fișiere


RAPOARTE IMPLEMENTARE A LEGII NR. 544 DIN 2001:

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 în anul 2019

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 în anul 2018

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2017

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2016

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2014

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2013

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2012

Raport implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2011


RAPOARTE IMPLEMENTARE A LEGII NR. 52 DIN 2003:

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 în anul 2019

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 în anul 2018

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2017

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2016

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2015

Raport implementare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2014