Înnoirea transportului Public 123019

     

Înnoirea transportului public în Orașul Chitila

 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

ORAȘUL CHITILA implementează proiectul „ Înnoirea transportului public în Orașul Chitila” SMIS123019

Obiectivul general al proiectului:

Crearea unui sistem de transport public, eficient, ecologic și modern care să asigure o acoperire la nivel local/ zonal și care să determine reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea accesibilității modurilor de transport prietenoase cu mediul.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 la nivelul Orașului Chitila generate de transportul rutier motorizat, contribuie în mod direct la realizarea Obiectivului specific al axei prioritare 3.2 din POR 2014- 2020, și anume reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. În acest sens, prin activitățile propuse prin proiect se va urmări, în principal, îmbunatatirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări că utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțîn atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO2. Achiziționarea de autobuze ecologice va crește atractivitatea transportului public local, fapt care va susține relocarea modala, respectiv renunțarea la efectuarea deplasărilor cu autovehicului personal în favoarea utilizării mijloacelor de transport public local. Dotarea flotei de transport public cu 9 autobuze electrice noi și nepoluante va determina o parte dintre utilizatorii actuali ai autoturismului personal să se îndrepte către transportul public, fapt va conduce la reducerea impactului negativ creat de autovehiculele propulsate de motoare alimentate cu combustibili convenționali, inclusiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent CO2) deversate în atmosfera. Diminuarea emisiilor de GES va fi generată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme din compunerea fluxurilor de penetrație cu originea/ destinația în Orașul Chitila, obținută că urmare a relocării modale de la vehiculul personal la transportul public; operarea serviciului de transport public prin curse regulate pe traseele R29 și R37 cu autobuze ecologice (9 autobuze). Caracterul integrat al proiectului urmărește atingerea a obiectivelor principale al P.M.U.D București-Ilfov – („impactul asupra mediului”, accesabilitate), cu efecte pozitive directe în reducerea a poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie. Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov, viziunea de dezvoltare pâna la orizontul anului 2030 se va întemeia pe existența unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții cetățenilor din sectoarele capitalei, precum și din orașele și comunele ilfovene. Îndeplinirea acestei viziuni va fi posibilă numai prin atingerea obiectivelor strategice stabilite (accesabilitate, siguranță și securitate, protejarea mediului, eficientă economică). Planul prevede că orientarea către o mobilitate durabilă necesită dezvoltarea unui sistem de transport public regional și creșterea ponderii acestuia în distribuția modala a călătoriilor, în defavoarea transportului cu autovehiculul personal. Traseele (R29, R37) pentru care se realizează investițiile în cadrul proiectului sunt conforme cu proiectele și măsurile propuse în P.M.U.D. București Ilfov, respectiv cu fișele de proiect: C-8 Crearea și implementarea unui nou program de transport pentru sistemul de transport public din Județul Ilfov; C-12 Îmbunataþirea operării și întretinerii autobuzelor și a cerințelor pentru flota de autobuze inclusiv achiziția de autobuze. Traseele analizate sunt considerate o entitate individuală care face obiectul prezenței cereri de finanțare prin POR axa 3.2, dar care are un impact considerabil în ceea ce privește îmbunatatirea transportului public și a modurilor nemotorizate de transport (componentă de intermodalitate), precum și în reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport la nivelul întregului areal.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Reducerea emisiilor de carbon la nivelul Orașului Chitila provenite din transportul public prin modernizarea sistemului de transport public local/zonal, că urmare a achiziției de vehicule ecologice destinate transport public de călători;
  2. Creșterea estimată a numărului de pasageri care utilizează transportul public de călători și încurajarea transportului modal către sistemele de transport public de călători;

 

REZULTATE URMĂRITE DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

 Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2018;

Scenariul „fără proiect”: 33383.64 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 33383.64 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 0 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 0%.

 

  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

 Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2020;

Scenariul „fără proiect”: 33398.05 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 32180.71 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 1217.34 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 3,7%.

 

  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 2025;

Scenariul „fără proiect”: 33462.13 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 31493.32 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 1968.81 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 5,9%.

 

  1. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului/anul de bază: 2018;

Scenariul „fără proiect”: 1167055 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 1167055 pasageri/an;

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite: 0 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 0%.

 

  1. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2020

Scenariul „fără proiect”: 1121239 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 1179637 pasageri/an;

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite: 58398 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 5,2%.

 

  1. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 2025;

Scenariul „fără proiect”: 1194478 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 1334257 pasageri/an;

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călatori construite: 139779 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 11,7%.

 

  1. Tramvaie/troleibuze/autobuze achiziționate (nr./set), după caz

Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 autobuze electrice;

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 9 autobuze electrice.

 

  1. Stații de încărcare (lentă/rapidă) achiziționate

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 stații de încarcare;

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 9 stații de încărcare lentă; 2 stații de încărcare rapidă.