Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat in Orasul Chitila

     

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat in Orasul Chitila

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea C – Iluminat public în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Obiectivul general al proiectului

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Orasul Chitila prin realizarea de lucrari de reintregire si modernizare a infrastructurii sistemului de iluminat public local

 Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Realizarea unei infrastructuri de iluminat public performanta energetic prin investitii in reintregirea si modernizarea sistemului existent cat si in crearea de noi retele de iluminat public, care sa conduca la scaderea consumului anual de energie primara din iluminat public cat si a emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)
 2. Optimizarea consumurilor de energie electrica prin implementarea unui sistem de telegestiune in vederea gestionarii si monitorizarii parametrilor de consum ai infrastructurii de iluminat public local

Proiectul  de față este în concordantă cu obiectivele și proiectele propuse în Strategia privind dezvoltarea durabilă a Orașului Chitila, jud. Ilfov, 2014-2020, în domeniul mediului și eficienței energetice  în vederea atingerii indicatorului de reducere „per capita” a emisiilor de CO2 generate la nivelul Oraşului Chitila:

–           Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat

–           Creşterea calităţii aerului

–           Implementarea standardelor de performanță energetică

Masurile propuse:

 • Extinderea sistemului de iluminat cu proiectarea instalaţiei în concordanţă cu standardele de performanţă energetică şi lumino-tehnică aplicate în Uniunea Europeană;
 • Înlocuirea tuturor surselor de iluminat existente de tip lămpi cu vapori de mercur cu surse de lumină de tip High Pressure Sodium Lamp;
 • Realizarea graduală a proiectului – pilot de control inteligent de la distanţă al iluminatului public, fără afectarea parametrilor lumino-tehnici standardizaţi (telemanagement şi telegestiunea sistemului) prin încheierea Contractului de performanţă cu stabilirea ca indicator de performanţă reducerea consumului de energie cu minim 30%;
 • Realizarea dimming-ului (reducerea fluxului luminos în anumite intervale de timp şi în anumite zone, setate în funcţie de trafic şi condiţiile de siguranţă ale zonei);
 • Stabilirea unor indicatori de performanţă pentru operaţiunile de întreţinere a sistemului de iluminat (intervenţie promptă, înlocuirea surselor de iluminat doar în timpul nopţii, etc);

 

Lucrarile de modernizare si reintregire SIP includ urmatoarele obiecte de investitii:

 • Construirea unei noi retele de iluminat public (zona A)
 • Reintregirea si modernizarea iluminatului public existent (zona B)
 • Realizare Sistem de telegestiune a iluminatului public
 • Asigurare Surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice)

Construirea unei noi retele de iluminat public pe strazile din Categoria SF (zona A) cat si reintregirea si modernizarea sistemului de iluminat pe strazile din Categoria DALI (zona B) cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console sustinere, stalpi metalici precum si implementarea unui sistem de telegestiune pentru intreg sistemul de iluminat, montarea unui numar de 6 puncte luminoase alimentate din panouri fotovoltaice.

Investiția realizată în cadrul proiectului prevede următoarele tipuri de iluminat:

 • iluminat stradal – rutier – reprezintă iluminatul căilor de circulaţie rutieră
 • iluminat stradal – pietonal – reprezintă iluminatul căilor de acces pietonal

Investiția este formată din 2018 puncte luminoase care au în componență:

 • 14,558 km de retea electrica de iluminat public nouă;
 • 2018 aparate de iluminat cu surse LED;
 • 452 de stalpi;
 • 31 cutii de distributie iluminat public;
 • 4 puncte de aprindere;
 • 2018 module de comanda telegestiune;
 • 27 analizoare parametrii retea;
 • 3 cutii zonale de comanda telegestiune;
 • 1 statie de lucru sistem telegestiune;
 • 6 sisteme iluminat echipate cu panouri fotovoltaice.

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si a tuturor avizelor se va proceda la realizarea constructiei obiectivelor de investitie dupa cum urmeaza:

 1. Realizare constructie obiect Lucrari pentru construirea unei noi retele de iluminat public (Studiu de Fezabilitate)

Realizarea unui sistem de iluminat nou conform cu cerintele actuale in zona A:

Acesta presupune constructia sistemului de iluminat prin instalarea de retele de iluminat noi formate din stalpi, cabluri subterane, cutii de distributie, aparate de iluminat si echipamente de telegestiune, amplasarea de sisteme de iluminat dedicate trecerilor de pietoni etc, investitia se va realiza pe terenurile apartinand domeniului public.

 1. Realizare constructie obiect Lucrari de reintregire a SIP (DALI)

Reintregirea si modernizarea sistemului de iluminat public zona B

Reintregirea si Modernizarea sistemului de iluminat public va fi realizata prin amplasarea de aparate de iluminat, inlocuirea aparatelor de iluminat si a consolelor de sustinere cu aparate cu tehnologie LED, montare stalpi, cutii de distributie, console metalice si echipamente de telegestiune pe stalpi existenti si noi, instalare panouri fotovoltaice etc

 1. Realizare obiect Sistem de telegestiune a iluminatului public

Sistemul de telegestiune va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea extinderii ulterioare.

Sistemul va controla si monitoriza corpurile de iluminat din cadrul sistemului de iluminat, cu informatii despre starea acestuia; va inregistra si afisa parametrii electrici si energetici, precum si erorile detectate la nivelul fiecarui corp de iluminat in parte. Acesta va asigura controlul individual al fiecarui corp de iluminat (astfel încât fiecare corp de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa în mod automat conform unor programe prestabilite si/sau a unor senzori) sau sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat. Sistemul va permite interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei Interfete Programabile de Aplicatii (API – Application Programming Interface).

Realizare echipare si dotare specifica functiunii propuse (sistem telegestiune)

 1. Surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice)

Pentru strada Islaz s-au prevazut un numar de 6 stalpi metalici echipati cu panouri fotovoltaice care sa asigure alimentarea corpurilor de iluminat cu sursa de energie regenerabila (energie solara). Instalatia este de tip hibrid si permite alimentare normala din retea astfel incat in cazul epuizarii acumulatorului sau in sezonul de iarna cand perioadele de insorire sunt mai reduse, sa comute la retea.

REZULTATE URMARITE LA FINALUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

 

R1. Scaderea Emisiilor CO2

Se estimeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2) rezultate din iluminatul public cu 181,569 tone/an, adica un procent 58,11% în anul 2021 ca urmare a investiilor din proiect.

R2. Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public (kwh/an)

Se estimeaza o reducere a consumului de energie primara rezultata din iluminat public de 642422 (kwh/an) adica un procent 61,48% în anul 2021 ca urmare a investiilor din proiect.

R3. Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml)

Prin proiect se vor realiza 14558 ml de retea creata / reintregita.

R4. Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): in cadrul proiectului se vor instala 6 panouri fotovoltaice.

R5. Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: se vor instala 2018 corpuri de iluminat cu LED.

R6. Numarul de puncte luminoase controlate prin sistem telegestiune: 2018 puncte luminoase

R7. Numarul de stâlpi instalati prin proiect: se vor instala un numar de 452 stalpi.

R8. Nivel de iluminare mediu (lx)

Indicatorii s-au calculat in conformitate cu standardul european SR-EN 13201:2015 pentru iluminat public si are la baza raportul de audit luminotehnic rezultand urmatoarele valori:

Nivel de iluminare mediu (lx) C1

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output): 30

Nivel de iluminare mediu (lx) C2

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):20

Nivel de iluminare mediu (lx) C3

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):15

Nivel de iluminare mediu (lx) C4

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):10

Nivel de iluminare mediu (lx) C5

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):7,5

R9. Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2)

Indicatorii s-au calculat in conformitate cu standardul european SR-EN 13201:2015 pentru iluminat public si are la baza raportul de audit luminotehnic rezultand urmatoarele valori:

Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2) pentru clasa M2

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):1,5

Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2) pentru clasa M3

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):1.0

Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2) pentru clasa M4

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):0,75

Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2) pentru clasa M5

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):0,5

Nivel de luminanta medie mentinuta minima pentru clasa M5

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output):0,3

 
 
  

 ORAȘ CHITILA

 

     www.fonduri-ue.ro

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro