Mobilitate 123020

     

Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogosoaia

 
 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

 

ORASUL CHITILA in parteneriat cu UAT Comuna Mogosoaia implementeaza proiectul „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogosoaia”

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care sa determine reducerea emisiilor de CO2 si imbunatatirea accesibilitatii modurilor de transport prietenoase cu mediul, prin investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori, respectiv achizitia a 6 autobuze electrice.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 la nivelul Orasului Chitila si Comunei Mogosoaia generate de transportul rutier motorizat, contribuie in mod direct la realizarea Obiectivului specific al axei prioritare 3.2 din POR 2014-2020, si anume reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OBS1. Reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul arealului de studiu provenite din transportul public prin modernizarea sistemului de transport public local/zonal, ca urmare a achizitiei de 6 autobuze electrice destinate transportului public de calatori pentru traseul R70 CHITILA – MOGOSOAIA.
  2. OBS2. Cresterea estimata a numarului de pasageri care utilizeaza transportul public de calatori si incurajarea transportului modal catre sistemele de transport public de calatori.

REZULTATE URMARITE DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

  • Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 2025 Scenariul „fara proiect”: 107328.00 tone CO2/an
  • Scenariul „cu proiect”: 107131.00 tone CO2/an
  • Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an): 197 tone CO2/an, adica o scadere procentuala cu 0.18%

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 2025 Scenariul „fara proiect”: 6523280 pasageri/an

Scenariul „cu proiect”: 7556595 pasageri/an

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite: 1033315.00 pasageri/an, adica o crestere procentuala cu 13,67%

Tramvaie/troleibuze/autobuze achizitionate (nr./set), dupa caz: 6 autobuze electrice

 

TRASEUL R70 cuprinde urmatoarele statii:

Nr crt Localitatea Denumirea statiei
1 CHITILA  Terminal Gara Chitila
2 CHITILA Biserica Chitila
3 CHITILA Stadion Chitila
4 CHITILA Parc Dendrologic
5 CHITILA Strada Paltinului
6 CHITILA  Cimitir Chitila
7 CHITILA Lac de nuferi
8 CHITILA  Strada Ronda
9 CHITILA  Gradinita Voinicel
10 CHITILA  Strada Recoltei
11 Mogosoaia  Strada Holdelor
12 Mogosoaia  Strada Livezilor
13 Mogosoaia  Strada Marinarilor
14 Mogosoaia  Strada Astronomului
15 Mogosoaia Strada Martha Bibescu
16 Mogosoaia Parc Mogosoaia
17 Mogosoaia Strada Monumentul Eroilor
18 Mogosoaia Strada Islaz Mogosoaia
19 Mogosoaia Strada Toamnei
20 Mogosoaia Strada Poieni
21 Mogosoaia Palat Mogosoaia
22 Mogosoaia Primaria Mogosoaia
23 Mogosoaia Strada Viilor
24 Mogosoaia Strada C. Tanasescu
25 Mogosoaia Strada Prelungirea Colentina
26 Mogosoaia Strada Helesteului

  

 ORAȘ CHITILA

 

     www.fonduri-ue.ro

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro