HCL 2020

HCL 1 din 30.01.2020 constatare încetare de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion Ion

HCL 2 din 30.01.2020 aprobare rețea școlară de învățământ oraș Chitila pentru anul 2020-2021

HCL 3 din 30.01.2020 număr posturi asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap pentru anul 2020

HCL 4 din 30.01.2020 desemnarea Primarului de a realiza și întocmi Raport Evaluare Secretar General oraș Chitila-2019

HCL 5 din 30.01.2020 evaluare performanțe profesionale Secretar General oraș Chitila penul anul 2019

HCL 6 din 30.01.2020 modificare indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Străzi în Cartierul 3 Tineret

HCL 7 din 30.01.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Drum alee Intr. Banatului, nr. 2, Intr. Banatului

HCL 8 din 30.01.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Canalizare zona adiacentă intr. Banatului, nr. 2

HCL 9 din 30.01.2020 actualizare cofinanțare de la bugetul local cheltuieli obiectiv Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 10 din 30.01.2020 Plan acțiuni pentru anul 2020 beneficiari ajutor social la nivelul Orașului Chitila

HCL 11 din 30.01.2020 aprobare PUD Extindere locuință P+M str. Ion Creangă, nr. 26

HCL 12 din 30.01.2020 aprobare PUD Construire locuință P+1E str. Libertății, nr. 14

HCL 13 din 30.01.2020 aprobare PUD Construire locuințe înșiruite P+1E+M str. Irisului, nr. 21

HCL 14 din 30.01.2020 aprobare PUZ Construire hală de producție Tarla 25 Parcela 109-1-1, Lot 1

HCL 15 din 30.01.2020 aprobare organigramă și stat de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 16 din 30.01.2020 modificare indicatori tehnico-economici obiectiv Construire locuințe sociale

HCL 17 din 30.01.2020 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare str. Ion Olteanu

HCL 18 din 30.01.2020 cofinanțare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Construire locuințe sociale

HCL 19 din 30.01.2020 aprobare Plan de Analiză și Acoperire Riscuri pentru Orașul Chitila

HCL 20 din 30.01.2020 Parteneriate Oraș Chitila, Com. Mogoșoaia și UAT-uri de pe trasee aferente proiecte POR 2014-2020

HCL 21 din 19.02.2020 PUD construire stație de carburanți Tarla 36 Parcela 171.2 – 171.3

HCL 22 din 19.02.2020 PUD construire locuințe individuale cuplate P+1E+POD str. Păcii, nr. 79A

HCL 23 din 19.02.2020 validare mandat de consilier local Rus Virgil Liviu


 HCL nr. 24 din 19.02.2020 aprobare buget local oraș Chitila pe anul 2020

Anexele 1-7 la HCL nr. 24 din 19.02.2020 aprobare buget local oraș Chitila pe anul 2020


HCL 25 din 19.02.2020 aprobare buget S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. pentru anul 2020

HCL 26 din 19.02.2020 actualizare buget proiect Linie transport public cu emisii zero ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 27 din 19.02.2020 PUD construire Showroom, birouri, spații anexe, str. Decebal nr. 24

HCL 28 din 19.02.2020 predare către MLPDA teren pentru realizare Bazin de inot didactic

HCL 29 din 19.02.2020 vânzare directă teren 99 mp tarla 19 parcela 79.1.39

HCL 30 din 15.03.2020 acordare mandate speciale ADITPB-I

HCL 31 din 24.03.2020 aprobare PUD construire locuință semicolectivă str. Lac de Nuferi

HCL 32 din 24.03.2020 aprobare PUD construire hale depozitare str. Decebal

HCL 33 din 24.03.2020 aprobare PUD extindere și etajare corp C1 și C2, Șos. Banatului, nr. 31

HCL 34 din 24.03.2020 modificare indicatori tehnico-economici obiectiv Construire Școală primară și gimnazială

HCL 35 din 24.03.2020 acordare mandate speciale ADITPB-I

HCL 36 din 24.03.2020 acordare mandat special ADITPB-I

HCL 37 din 24.03.2020 acordare mandat special ADITPB-I

HCL 38 din 24.03.2020 aprobare cotizație plătită în anul 2020 către Societatea Națională de Cruce Roșie de România

HCL 39 din 24.03.2020 număr burse și cuantum acordate elevilor Școlilor gimnaziale-semestrul II 2019-2020

HCL 40 din 24.03.2020 Studiu fezabilitate și indicatori tehnico-economici-Sistem supraveghere video intgegrat

HCL 41 din 24.03.2020 diminuare patrimoniu oraș Chitila ca urmare a casării mijloace fixe, declasării obiecte inventar

HCL 42 din 24.03.2020 privind dizolvarea și lichidarea Aquaserv Chitila SRL

HCL 43 din 24.03.2020 schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri

HCL 44 din 24.03.2020 stabilirea și acordarea de ajurtoare pe perioada stării de urgență

HCL 45 din 24.03.2020 scutire plata impozit cladiri și terenuri Emag Logistica SRL pentru anul 2020

HCL 46 din 24.03.2020 rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2020

HCL 47 din 24.03.2020 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare str. Irisului

HCL 48 din 24.03.2020 prorogarea teremenului de 31 martie până la 30 iunie inclusiv

HCL 49 din 28.04.2020 modiifcare indicatorie tehnico-economici obiectiv Modernizare str. Irisului

HCL 50 din 28.04.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Parcare str. Islaz

HCL 51 din 285.04.2020 transfer sector de drum național în administrarea Oraș Chitila

HCL 52 din 28.04.2020 cumpărare teren în suprafață 39 mp situat în Șos. Banatului, nr. 2, lot 1

HCL 53 din 28.04.2020 modificare HCL nr. 94 din 2017 finanțare cheltuieli Construire Grădiniță

HCL 54 din 28.04.2020 modificare anexa 1 la HCL nr. 93 din 2017 indicatori tehnico-economici Construire Grădiniță

HCL 55 din 28.04.2020 aprobare cont de execuție buget local Oraș Chitila pe trim I – 2020

HCL 56 din 28.04.2020 aprobare cont de execuție buget local Oraș Chitila pe anul 2019

HCL 57 din 28.04.2020 aprobare PUD construire unități locative P+1E+M, str. I.C.Brătianu, nr. 15

HCL 58 din 28.04.2020 aprobare PUD demolare-construire str. Duzilor, 97

HCL 59 din 20.05.2020 îndreptare eroare materială din HCL nr. 20 din 30.01.2020

HCL 60 din 20.05.2020 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv Construire locuințe sociale

HCL 61 din 20.05.2020 aprobare Regulament repartizare, închiriere și administrare locuințe sociale

HCL 62 din 20.02.2020 aprobare PUD construire locuință parter+1+pod T13, P59.6, 59.7, 59.8, Lot 5 -str. Lac de Nuferi

HCL 63 din 20.05.2020 contractare finanțare rambursabilă internă pentru finanțare proiecte fonduri europene nerambursabile

HCL 64 din 20.05.2020 aprobare PUD construire locuință parter, nr. cadastral 929 -str. Lac de Nuferi

HCL 65 din 20.05.2020 atribuire temporară a unei suprafețe de teren pentru amplasare stupină

HCL 66 din 20.05.2020 privind acordarea de ajutoare pe perioada stării de alertă

HCL 67 din 28.05.2020 atestare inventar bunuri care alcătuiesc domeniul public al oraș Chitila

HCL 68 din 28.05.2020 desemnare componență comisie de inventariere patrimoniu AQUASERV CHITILA SRL

HCL 69 din 28.05.2020 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Leanca Marius Gabriel

HCL 70 din 28.05.2020 atribuire denumire de stradă- STRADA SOCULUI


HCL 71 din 11.06.2020-partea I-aprobare proces-verbal inventariere patrimoniu și bilanțuri contabile ale AQUASERV CHITILA SRL

HCL 71 din 11.06.2020-partea II-aprobare proces-verbal inventariere patrimoniu și bilanțuri contabile ale AQUASERV CHITILA SRL

HCL 71 din 11.06.2020-partea III-aprobare proces-verbal inventariere patrimoniu și bilanțuri contabile ale AQUASERV CHITILA SRL

HCL 71 din 11.06.2020-partea IV-aprobare proces-verbal inventariere patrimoniu și bilanțuri contabile ale AQUASERV CHITILA SRL


HCL 72 din 11.06.2020 aprobare PUD str. Islaz, nr. 25

HCL 73 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc G1 str. Lalelelor, nr. 41

HCL 74 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc 2Bis, sc.A, str. Rudeni, nr. 36Bis

HCL 75 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc P5, str. Magnoliei, nr. 2

HCL 76 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc P8, str. Lalelelor, nr. 39

HCL 77 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc P1, str. Lalelelor, nr. 21

HCL 78 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc F3, str. A.Vlaicu, nr. 14

HCL 79 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc F4, str. A.Vlaicu, nr. 16

HCL 80 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice Sc.1,2,3, str. A.Vlaicu, nr. 2A

HCL 81 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc Sc.1,2,3, str. A.Vlaicu, nr. 2B

HCL 82 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc C, Sc.1,2,3, Bl.C,Sc.4, bl.D, Sc.4

HCL 83 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc F1, str. A.Vlaicu, nr. 10

HCL 84 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc F2, str. A.Vlaicu, nr. 12

HCL 85 din 11.06.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Creșterea eficienței energetice bloc D, sc. 2,3, str. Duzilor, nr.58A

HCL 87 din 23.06.2020 modificare anexa 2 a HCL 184 din 23.12.2019

HCL 88 din 23.06.2020 acceptare donație teren 219 mp drum de acces public

HCL 89 din 23.06.2020 aprobare idicatori tehnico-economici Podeț Drum Centură Chitila-Mogoșoaia

HCL 90 din 23.06.2020 îndreptare eroare materială strecurată în titlul HCL nr.183 din 23.12.2019

HCL 91 din 10.07.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare sistem iluminat public stradal

HCL 92 din 10.07.2020 obiectiv de investiții Modernizare sistem iluminat public stradal

HCL 93 din 05.08.2020 aprobare PUD Construire ansamblu hale cuplate str. Rudeni, F.N., Tarla 41, Parcela 181-28, Lot 2

HCL 94 din 05.08.2020 atribuire temporară, gratuită, teren amplasare vatră strupină d-lui Vasile Cătălin

HCL 95 din 05.08.2020 atribuire temporară, gratuită, teren amplasare vatră strupină d-lui Ștefănescu D. Mihai

HCL 96 din 05.08.2020 anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

HCL 97 din 05.08.2020 sterilizare gratuită câini și feline fără pedigree, cu stăpân, de pe raza Oraș Chitila

HCL 98 din 05.08.2020 modificarea HCL nr.8 din 21.01.2016 privind înființarea Club Sportiv Chitila

HCL 99 din 05.08.2020 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Ghiță Bogdan-Gabriel

HCL 100 din 05.08.2020 vânzare directă teren 289 mp situat în str. Mărului nr. 3 d-nei Staicu Ani Cristina

HCL 101 din 05.08.2020 aprobare raport evaluare în vederea cumpărării teren 39 mp- Șos. Banatului, nr. 2

HCL 102 din 05.08.2020 revocare drept de administrare acordat CJI în baza Protocolului nr. 23490-6788 din 21.06.2020

HCL 103 din 05.08.2020 atribuire denumire stradă- Intrarea Castanilor

HCL 104 din 05.08.2020 aprobare cont de execuție buget local Oraș Chitila pe trim. II 2020

HCL 105 din 05.08.2020 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Tudor Mircea-Ioan

HCL 106 din 05.08.2020 atribuire în folosință gratuită teren d-lui Tudor Ciprian Adrian

HCL 107 din 19.08.2020 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2020

HCL 108 din 19.08.2020 îndreptare erori materiale cuprinse în regulament General de urbanism aprobat prin HCL nr. 21 din 14.02.2019

HCL 109 din 19.08.2020 aprobare tarife operator 3R Green SRL pentru operațiuni de sortare-tratare deșeuri

HCL 110 din 19.08.2020 modificare anexa 1 la HCL nr. 93 din 2017 indicatori tehnico-economici Construire și dotare Grădiniță

HCL 111 din 19.08.2020 modificare HCL nr. 94 din 2017 finanțare de la buget local Construire și dotare Grădiniță

HCL 112 din 17.09.2020 darea în folosință gratuită către ECOTRANS STCM SRL aunui nr. de 4 autobuze și un autoturism

HCL 113 din 17.09.2020 rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2020

HCL 114 din 17.09.2020 Metodologia de atestare persoane fizice pentru activitatea de administrator imobile asociații proprietari

HCL 115 din 17.09.2020 aprobarea bilanțului de lichidare al AQUASERV CHITILA SRL

HCL 116 din 17.09.2020 vânzare directă teren 348 mp situat în str. C.A Rosetti, nr. 9, d-lui Sandru Teodor și d-nei Dina Mădălina-Maria-Claudia

HCL 117 din 17.09.2020 vânzare directă teren 348 mp situat în str. Ion Câmpineanu, nr. 11, d-lui Lungu Gheorghiță Iulian