HCL 2020

HCL 1 din 30.01.2020 constatare încetare de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion Ion

HCL 2 din 30.01.2020 aprobare rețea școlară de învățământ oraș Chitila pentru anul 2020-2021

HCL 3 din 30.01.2020 număr posturi asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap pentru anul 2020

HCL 4 din 30.01.2020 desemnarea Primarului de a realiza și întocmi Raport Evaluare Secretar General oraș Chitila-2019

HCL 5 din 30.01.2020 evaluare performanțe profesionale Secretar General oraș Chitila penul anul 2019

HCL 6 din 30.01.2020 modificare indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Străzi în Cartierul 3 Tineret

HCL 7 din 30.01.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Drum alee Intr. Banatului, nr. 2, Intr. Banatului

HCL 8 din 30.01.2020 indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Canalizare zona adiacentă intr. Banatului, nr. 2

HCL 9 din 30.01.2020 actualizare cofinanțare de la bugetul local cheltuieli obiectiv Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 10 din 30.01.2020 Plan acțiuni pentru anul 2020 beneficiari ajutor social la nivelul Orașului Chitila

HCL 11 din 30.01.2020 aprobare PUD Extindere locuință P+M str. Ion Creangă, nr. 26

HCL 12 din 30.01.2020 aprobare PUD Construire locuință P+1E str. Libertății, nr. 14

HCL 13 din 30.01.2020 aprobare PUD Construire locuințe înșiruite P+1E+M str. Irisului, nr. 21

HCL 14 din 30.01.2020 aprobare PUZ Construire hală de producție Tarla 25 Parcela 109-1-1, Lot 1

HCL 15 din 30.01.2020 aprobare organigramă și stat de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 16 din 30.01.2020 modificare indicatori tehnico-economici obiectiv Construire locuințe sociale

HCL 17 din 30.01.2020 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare str. Ion Olteanu

HCL 18 din 30.01.2020 cofinanțare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Construire locuințe sociale

HCL 19 din 30.01.2020 aprobare Plan de Analiză și Acoperire Riscuri pentru Orașul Chitila

HCL 20 din 30.01.2020 Parteneriate Oraș Chitila, Com. Mogoșoaia și UAT-uri de pe trasee aferente proiecte POR 2014-2020