Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, județul Ilfov

     

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, județul Ilfov

 

Cod SMIS 119283

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Lucrările de intervenție ce vor fi realizate:

A) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

 • Izolarea termică a fațadelor – partea opacă;
 • Izolarea termică a fațadelor – partea vitrată;
 • Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;
 • Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă;
 • Izolarea planșeului peste subsol, dacă sunt poziționate apartamente la parter;

B) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră;

C) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incndescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată și durată mare de viață, în părțile comune ale blocurilor de locuințe;

 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

A) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

 • Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
 • Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate:
 • Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor:

Balcoanele și/sau a logiile se închid cu tâmplărie termoizolantă conform specificațiilor prezentate anterior, iar parapeții se izolează conform specificațiilor punctului anterior a). După caz, închiderea balcoanelor/ logiilor de la ultimul etaj la partea superioară, se va realiza cu panouri termoizolante de acoperiş cu nervuri.

 • Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă se realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
 • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

B) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră:

C) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe

Lucrări CONEXE

Odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si realizarea următoarele măsuri conexe:

 • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
 • Repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
 • Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate.
 • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe.
 • Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces).
Valoare totală a investiției (cu TVA) 8.766.492,40 lei
Valoare totală eligibilă (cu TVA) 8.383.622,70 lei
Contribuția proprie a beneficiarului, Oraș Chitila 3.353.449,08 lei
Asistență financiară nerambursabilă solicitată 5.030.173,62 lei
Durată estimată de execuție după semnarea Contractului de Finanțare 15 luni

 

Obiectivul general este aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Orașului Chitila și îmbunătățirii calității vieții urbane. Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Orașul Chitila se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. În ultimii ani, eficiența energetică, mobilitatea și aspectele climatice au o importanță considerabilă în Orașul Chitila, fapt confirmat și de elaborarea și implementarea de către primărie a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Chitila.

Din punct de vedere al ponderii în consumul final de energie, angajamentul orașului Chitila se adresează sectoarelor clădiri rezidențiale, clădiri din sectorul serviciilor, transport, clădiri/ instalații municipale. Realizând o evaluare foarte bine documentată a consumurilor acestor sectoare, UAT Chitila își asumă măsuri clare destinate fiecărui sector și alocări bugetare pentru implementarea lor. În acest sens, reducerea consumului de energie cu prioritate în sectorul clădirilor și instalațiilor din zona rezidențială este o asumare a PAED care urmează a fi realizată prin modernizarea energetică a apartamentelor situate în blocurile de locuințe construite înainte de 1990, lucrări efectuate pe baza auditului energetic al clădirii. Primăria, conștientă de faptul că starea curentă a anvelopei, dar mai ales starea instalațiilor conexe clădirilor pot genera prin soluții tehnice de modernizare energetică sustenabilă, reduceri majore ale emisiilor de CO2, își asumă crearea cadrului necesar pentru coagularea eforturilor tehnice și financiare proprii cu ale Asociaților de Proprietari, respectiv ale locatarilor pentru implementarea măsurilor de îndeplinire a indicatorilor de eficientă energetică.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Chitila cu 437 gospodării din cadrul celor 10 blocuri vizate, prin sporirea eficienței izolației termice, la finalul implementării proiectului.
 2. Scăderea estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) până la 758,74 t CO2 în urma implementării acțiunilor de intervenții pentru cele 10 blocuri prin proiectul de fată.
 3. Eficientizarea consumului de energie termică pentru apartamentele din blocurile situate în Orașul Chitila, cuprinse în cerereade finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor până la 69,98 (kwh/m2/an) datorat reabilitării termice a clădirilor, generând îmbunătățirea condițiilor de trai ale locatarilor vizați.

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc 1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 162,19

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 81,12

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 58

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc 1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 1.103.595,55

– Valoare la finalul implementării proiectului: 566.547,11

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 237,690

– Valoare la finalul implementării proiectului: 71,710

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 328,690

– Valoare la finalul implementării proiectului: 162,200

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc 2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 180,33

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 89,12

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 70

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc 2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 1.229.333,73

– Valoare la finalul implementării proiectului: 632.658,32

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 191,950

– Valoare la finalul implementării proiectului: 66,070

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 287,300

– Valoare la finalul implementării proiectului: 138,650

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P1 corp 2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 131,40

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 63,36

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 29

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P1,corp2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 911.867,16

– Valoare la finalul implementării proiectului: 454.004,55

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 225,360

– Valoare la finalul implementării proiectului: 68,290

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 299,290

– Valoare la finalul implementării proiectului: 141,890

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P1,corp 1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 107,19

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 53,46

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 29

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P1,corp 1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 742.710,19

– Valoare la finalul implementării proiectului: 382.684,58

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 203,42

– Valoare la finalul implementării proiectului: 58,32

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 285,71

– Valoare la finalul implementării proiectului: 140,20

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel annual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 250,95

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 138,26

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 58

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc P2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 1.752.085,40

– Valoare la finalul implementării proiectului: 989.773,99

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 215,230

– Valoare la finalul implementării proiectului: 74,880

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 308,670

– Valoare la finalul implementării proiectului: 167,960

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Str. Aurel Vlaicu, Nr.53, Bloc Verde(CFR), localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 82,70

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 44,48

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 36

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Str. Aurel Vlaicu, Nr.53, Bloc Verde(CFR), localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 619.464,11

– Valoare la finalul implementării proiectului: 341.421,49

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 212,120

– Valoare la finalul implementării proiectului: 71,540

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 301,130

– Valoare la finalul implementării proiectului: 159,840

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc SCT, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 93,26

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 54,42

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 54

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Șoseaua Banatului, Nr. 2 bis, Bloc SCT, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 638.017,02

– Valoare la finalul implementării proiectului: 380.318,35

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 189,39

– Valoare la finalul implementării proiectului: 66,60

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 291,62

– Valoare la finalul implementării proiectului: 168,27

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din:Str. Aurel Vlaicu, Nr.55, Bloc A1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel annual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 182,24

– Valoare la finalul

implementării proiectului (de output): 95,65

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 40

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Str. Aurel Vlaicu, Nr.55, Bloc A1, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 1.072.202,26

– Valoare la finalul implementării proiectului: 577.893,48

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 219,140

– Valoare la finalul implementării proiectului: 69,310

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 311,410

– Valoare la finalul implementării proiectului: 161,190

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din:Str. Aurel Vlaicu, Nr.55, Bloc A2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel annual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 152,50

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 84,21

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 40

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din:Str. Aurel Vlaicu, Nr.55, Bloc A2, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 900.917,45

– Valoare la finalul implementării proiectului: 510.908,80

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 195,560

– Valoare la finalul implementării proiectului: 77,580

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 259,920

– Valoare la finalul implementării proiectului: 141,530

 

 • Indicator de realizare (de output) aferent blocului din:Str. Malinului nr.1, Bloc P9, localitatea Chitila, județul Ilfov
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 114,31

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 54,66

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 23

 

 1. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului din: Str. Malinului nr.1,Bloc P9, localitatea Chitila, județul Ilfov
 2. Consumul annual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 675.317,46

– Valoare la finalul implementării proiectului: 335.268,55

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 233,50

– Valoare la finalul implementării proiectului: 70,67

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 307,26

– Valoare la finalul implementării proiectului: 144,12

 

 • Indicator de realizare (de output) centralizat (la nivelul cererii de finanțare)
 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalenttone de CO2):

– Valoare la începutul implementării proiectului: 1.457,07

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 758,74

 1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

– Valoare la începutul implementării proiectului : 0

– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 437

 

 • Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) centralizat (la nivelul cererii de finanțare)
 1. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 9.645.510,33

– Valoare la finalul implementării proiectului: 5.171.479,22

 1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 211,82

– Valoare la finalul implementării proiectului: 69,98

 1. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 297,97

– Valoare la finalul implementării proiectului: 152,92

 

Realizarea promovării și publicităţii proiectului

Publicitatea proiectului va fi realizată prin intermediul comunicatelor de presă, a panourilor și plăcilor care vor fi amplasate în șantierul de construcții, a materialelor de promovare, a conferințelor de presă, etc.

 

Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi realizat de către echipa de implementare a proiectului care este formată din specialiști din cadrul Consiliului Local Chitila și consultanți externi.

 

Membrii echipei de implementare sunt:

Manager de proiect – Ghiulfidan Cruceru

Responsabil financiar – Gabriela Soare

Responsabil tehnic – Ioana Constantin

Responsabil achizitii – Ștefan Dragomirescu

Asistent de proiect – Mirela Moloiu 

Echipa de management a proiectului are ca atribuții implementarea activităților proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și a indicatorilor.

 

Valoarea totală Valoare totală eligibilă Valoare totală contribuție publică Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național Valoarea confinanțării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv

TVA

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (lei) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.766.492,40 8.383.622,70 8.383.622,70 4.024.138,90 48 1.006.034,72 12 3.353.499,08 40 382.869,70

 

 

Descarcă prezentarea: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, județul Ilfov

 

 ORAȘ CHITILA

 

     www.fonduri-ue.ro

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro