CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA

     

CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA
Cod SMIS: 120404

 

Cod apel: Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Imbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1- Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Descrierea obiectivului – localizare, suprafaţa, stare teren, regim juridic, indicatori de proiect

  • Obiectul de investiții finanțat este Construire Școală primară și gimnazială în Orașul Chitila, județul Ilfov. Prin implementarea acestui proiect se urmărește asigurarea unor servicii de educație de calitate pentru toți copii aflați la vârsta școlarizării domiciliați în partea de nord a orașului Chitila.
  • Terenul pe care se va realiza viitoarea școală este proprietate publică, se află amplasat în zona de Nord a orașului, are o suprafață de 6.995 mp, cu accesuri pietonale și carosabile posibile ce se vor realiza din str. Libertății, str. Troiței și str. Nucului.
  • Acțiunile ce se vor realiza prin prezentul proiect urmăresc creșterea nivelului de realizare a actului educațional prin construirea unui centru modern de învățământ cu un număr corespunzător de săli de clasă, cu spații administrative și conexe activității de învățământ adecvate, spații tehnice și sanitare corect dimensionate.
  • Prin construcția unei școli noi se urmărește crearea unui spațiu de învățământ propice dezvoltării potențialului creativ al elevilor, realizării deschiderii activităților educative prin implicare, parteneriat și responsabilitate, către comunitate și nevoile ei. Realizarea unui spațiu școlar nou va permite elaborarea unor programe de consultații si recuperare pentru elevii cu frecventa slaba si cu probleme de adaptare, va duce la prevenirea abandonului școlar, va asigura un cadru de reducere a diferențelor de pregătire școlară pentru copii și tinerii provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și tinerii romi sau din alte grupuri dezavantajate.

 

   

Imobilul, obiect al investiției, e situat in nordul Orașului Chitila și are o suprafață de 6.955 mp

Cladirea Scolii va avea următoarele suprafețe construite și desfășurate:

  • Suprafața construită la sol, corp școală – 1.518,62 mp
  • Suprafață construită desfășurată, corp școală – 5.149,76 mp

 Cladirea Sălii de sport va avea următoarele suprafețe construite și desfășurate:

  • Suprafața construită la sol, sală de sport – 826,68 mp
  • Suprafață construită desfășurată, sală de sport – 1.124,25 mp

Școala va avea un regim de înălțime S+D+P+1E și o înălțime la atic de la cota terenului natural de 11.23 m.

OBIECTIV INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ/CAPACITĂȚI FIZICE
Scoala –       Suprafata construita la sol – 1.518,62 mp;

–       Suprafata construita desfasurata – 5.149.76 mp;

–       24 săli de clasă cu o capacitate de 24 de locuri/clasă;

–       4 laboratoare – 50-60 mp;

–       Bibliotecă – 200 mp;

–       Sală de mese/sala multifuncțională – 150 persoane;

–       Chicinetă;

–       Un cabinet medical;

–       Un cabinet de logopedie;

Sala de sport –       Suprafata construita la sol – 826,68 mp;

–       Suprafata construita desfasurata – 1.124,25 mp;

–       Capacitate minim – 100 persoane;

Sistematizari exterioare –       Parcaj minim – 25 locuri;

–       Suprafață parcări din dale înierbate – 300,00 mp;

–       Suprafață circulație carosabilă – 452,00;

–       Suprafață alei pietonale – 1353,69 mp;

–       Suprafață teren de sport din tartan – 549,11 mp;

–       Suprafață loc de joacă din tartan – 178,87 mp;

–       Suprafață groapă de nisip – 11,75 mp;

–       Suprafață spații verzi – 1.804,28 mp.

–       Capacitate gradene – 42 locuri.

 

Indicatorii financiari ai proiectului

Valoare totală a investiției (cu TVA)        31.360.688,49 lei
Construcții-montaj (cu TVA)        25.038.438,67 lei
Valoare totală eligibilă (cu TVA)   23.206.909,49 lei
Contribuția proprie a solicitantului         464.370,27 lei
Asistență financiară nerambursabilă solicitată   22.742.539,22 lei
Durata estimată de execuție    27 de luni

Descriere activități proiect

A1:Asigurarea managementului și publicității proiectului

A1.1: Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

A1.2: Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului

A1.3: Realizarea promovării și publicității

A1.4: Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului

A2: Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A2.1: Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

A3: Realizarea investiției de bază pentru construcție și dotare Școală

A3.1: Realizarea investiției de bază pentru construcție și dotare Școală

A4: Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

A4.1:Prestarea serviciilor de asistență tehnică

A4.2: Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

Propunere de amenajare Bibliotecă


Propunere de amenajare Hol central

Propunere de amenajare “Sală de mese/Sală multifunctională”

 

Propunere de amenajare “Săli de clasă”

 

Propunere de amenajare “Sală de sport”

 

Propunere de amenajare “Teren de sport”

 

Propunere de amenajare parcare

 

Propunere de amenajare loc de joacă

Realizarea promovării și publicităţii proiectului

Publicitatea proiectului va fi realizată prin intermediul comunicatelor de presă, a panourilor și plăcilor care vor fi amplasate în șantierul de construcții, a materialelor de promovare, a conferințelor de presă, etc.

Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi realizat de către echipa de implementare a proiectului care este formată din specialiști din cadrul Consiliului Local Chitila și consultanți externi.

Membrii echipei de implementare sunt:

Ionica Constantin – Manager de proiect

Simona-Gabriela Soare – Responsabil Financiar

Ștefan-Dragoș Dragomirescu – Responsabil Tehnic

Andreea Cotîrlan – Asistent manager de proiect

Diana-Maria Gangler – Responsabil achiziții publice

Echipa de management a proiectului are ca atribuții implementarea activităților proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și a indicatorilor.

Descarcă prezentarea: CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ  ÎN  ORAȘUL CHITILA

 ORAȘ CHITILA

 

     www.fonduri-ue.ro

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro