PARC VALEA MANGULUI – Cod SMIS 117712

     

PARC VALEA MANGULUI

Cod SMIS 117712

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Parcul Valea Mangului va fi un spațiu public de aproximativ 6,17 ha predominant plantat, ce urmărește protejarea și punerea în valoare a văii pârâului Mangu în care evoluează numeroase ecosisteme naturale remarcabile și specii de floră și faună deosebită.

Parcul va fi organizat în 2 zone majore:

 • zonă pasivă, destinată plimbărilor și relaxării, compusă din poieni, zone cu masive de arbori și zone de stufăriș, de-a lungul văii pentru o intervenție cât mai naturală de-a lungul văii.
 • o zona activă care cuprinde:
 • un amfiteatru verde;
 • un skatepark;
 • un teren de roleri ce iarna se poate transforma în patinoar;
 • un teren multisport (minifotbal-volei-tenis);
 • un loc de joacă pentru copii;

unificate de o promenadă tip „belvedere” care traversează parcul paralel cu drumurile de acces (strada Mușețelului și strada Islaz).

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

1. Protejarea ecosistemelor din Valea Mangului (curățarea văii și limitarea intervențiilor în zona malului de lac)

> Parc pedagogic si de recreere dedicat ecosistemelor naturale (Ecopole de la Loire)
> Amenăjări cu stufăriș 

 

 

2. Valorificarea peisajului Valea Mangului fără a interveni brutal în amenajarea acestuia. Acțiunile antropice discrete urmăresc o definire a spațiului fără a-i pierde identitatea.

> Exemple de parc englezesc în care potențialul natural existent este valorizat

 

 

3. Valorificarea ansamblului “Zonă locuită – Vale naturală“ printr-o promenadă elegantă. Promenada oferă spațiului un caracter monumental și poate fi locul ideal pentru desfășurarea multor activitați: plimbări și relaxare, fastivități și târguri, jocuri și sporturi

 

4. Amenajarea unui Amfiteatru Verde ce poate fi locul de desfăsurare a unor festivități, spectacole și concerte în aer liber sau doar ca spațiu de relaxare și punct de panoramarea.

  

 

5. Construirea unor Terenuri Multifuncționale Intergate în Peisaj – un teren de BASCHET și MINIFOTBAL – un teren pentru ROLLERI ce iarna este transformat în PATINOAR

 

 

6. Construirea unui skatepark integrat în peisaj atât pentru începatori cât și pentru avansați ce poate fi un pol social împortant al parcului și al zonei în special pentru tineri.

 

 

7. Amenajarea unui loc de joacă pentru copii, destinat mai multor grupe de vârstă, ce se integreaza în amenajarea generală a parcului, valorificând elementele naturale ale reliefului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Amenajarea terenului degradat și neutilizat din Parcul Valea Mangului și crearea unor zone verzi de 55.577,10 mp, în scopul creșterii suprafeței de spațiu verde în localitate. Realizarea acestui obiectiv conduce la îndeplinirea indicatorului de rezultat (output) al programului:
 • 1S24– Spații verzi în orașele mici și mijlocii – 55.577,1 mp.
 1. Crearea în cadrul Parcului Valea Mangului a unor zone de recreere și agrement pentru comunitate (spații de promenadă, piațetă, amfiteatru verde, loc de joacă pentru copii, zona specială amenajată pentru sport, skatepark, teren role/patinoar, zonă fitness etc). Realizarea acestui obiectiv conduce la îndeplinirea indicatorului de realizare al programului:
 • CO38 – Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane – 61.734 mp.

Rezultate așteptate

 • 734,00 mp de teren degradat transformat în spațiu deschis pentru comunitatea orașului în scopul recreerii și agrementului;
 • 577,10 mp de spațiu verde creat la nivelul orașului;
 • aproximativ 12 mp suprafața spațiu verde / locuitor creată ca urmare a investiției;
 • zone de recreere și agrement create pentru comunitate (spații de promenadă, piațetă, amfiteatru verde, loc de joacă pentru copii, zonă specială amenajată pentru sport, skatepark, teren role/patinoar, zonă fitness etc).

Realizarea promovării și publicităţii proiectului

Publicitatea proiectului va fi realizată prin intermediul comunicatelor de presă, a panourilor și plăcilor care vor fi amplasate în șantierul de construcții, a materialelor de promovare, a conferințelor de presă, etc.

Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi realizat de către echipa de implementare a proiectului care este formată din specialiști din cadrul Consiliului Local Chitila și consultanți externi.

 

Membrii echipei de implementare sunt:

Elena Petre – Manager de proiect

Simona-Gabriela Soare – Responsabil Financiar

Ionica Constantin – Responsabil Tehnic

Ștefan-Dragoș Dragomirescu – Asistent manager de proiect

Mihai Armașu – Responsabil achiziții publice

 

Echipa de management a proiectului are ca atribuții implementarea activităților proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și a indicatorilor.

 

Valoarea totală Valoare totală eligibilă Valoare totală contribuție publică Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național Valoarea

confinanțării

eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibilă inclusiv

TVA

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (lei) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11,836,907.99 11,836,907.99 11,836,907.99 9,469,526.39 80 2,130,525.08 17.999 236,856.52 2.001 0.00

 

Descarcă prezentarea: Parc Valea Mangului      

 

 ORAȘ CHITILA

 

     www.fonduri-ue.ro

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro