H.C.L. 2018

Posted by on Ian 12, 2018 in HCL | 0 comments

HCL 1 acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare anul 2017

HCL 2 aprobare studiu fezabilitate si indicatori tehnico-economici Construire Scoala

HCL 3 aprobare proiect Construire Scoala Primara si Gimnaziala in Orasul Chitila

HCL 4 revocarea HCL nr. 14 din 15.02.2011 privind taxe speciale in domeniul starii civile

HCL 5 mandatarea primarului Oras Chitila de a intocmi Raportul de evaluare al performantelor Secretarului

HCL 6 privind Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

HCL 7 completarea HCL nr. 2 din 19.01.2018 HCL 8 modificarea HCL nr. 3 din 19.01.2018

HCL 9 privind modificarea HCL nr. 88 din 26.10.2017

HCL 10 privind modificarea HCL nr. 89 din 26.10.2017

HCL 11 privind modificarea HCL nr. 90 din 26.10.2017

HCL 12 privind modificarea Anexei nr. 1 laHCL nr. 93 din 2017

HCL 13 privind modificarea HCL nr. 94 din 2017

HCL 14 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 91 din 2017

HCL 15 privind modificarea HCL nr. 92 din 2017 HCL 16 privind modificarea HCL nr. 134 din 2016

HCL 17 privind modificarea HCL 95 din 2017

HCL 18 privind modificarea HCL nr. 137 din 08.12.2016

HCL 19 privind modificarea HCL nr. 96 din 2017

HCL 20 privind utilizarea exedentului bugetului local din anul 2017 in anul 2018


HCL 21 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea I

HCL 21 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea II

HCL 21 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea III


HCL 22 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Stroe Elena

HCL 23 evaluare performante profesionale Secretar Oras Chitila pentru anul 2017

HCL 24 conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Chitila d-lui Ministru Radu Mihai Boroianu

HCL 25 aprobarea organizarii retelei scolare din orasul Chitila pentru anul 2018_2019

HCL 26 modificare și completare inventar bunuri domeniu public oraș Chitila

HCL 27 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne

HCL 28 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila

HCL 29 aprobare Regulament utilizare parc de masini UAT Chitila

HCL 30 aprobare Regulament de organizare si functionare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 31 aprobare Regulament de utilizare microbuze transport școlar

HCL 32 aprobare regulament administrare parcari publice oraș Chitila

HCL 33 privind revocarea HCL nr. 103 din 20.10.2016

HCL 34 aprobare cont executie buget local an 2017 Oras Chitila

HCL 35 aprobare cont executie buget local trim I an 2018 Oras Chitila

HCL 36 rectificare buget local Oras Chitila an 2018