H.C.L. 2018

Posted by on Ian 12, 2018 in HCL | 0 comments

HCL 1 din 05.01.2018 acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare anul 2017

HCL 2 din 05.01.2018 aprobare studiu fezabilitate si indicatori tehnico-economici Construire Scoala

HCL 3 din 05.01.2018 aprobare proiect Construire Scoala Primara si Gimnaziala in Orasul Chitila

HCL 4 din 05.01.2018 revocarea HCL nr. 14 din 15.02.2011 privind taxe speciale in domeniul starii civile

HCL 5 din 05.01.2018 mandatarea primarului Oras Chitila de a intocmi Raportul de evaluare al performantelor Secretarului

HCL 6 din 05.01.2018 privind Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

HCL 7 din 02.02.2018 completarea HCL nr. 2 din 19.01.2018 HCL 8 modificarea HCL nr. 3 din 19.01.2018

HCL 9 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 88 din 26.10.2017

HCL 10 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 89 din 26.10.2017

HCL 11 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 90 din 26.10.2017

HCL 12 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 laHCL nr. 93 din 2017

HCL 13 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 94 din 2017

HCL 14 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 91 din 2017

HCL 15 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 92 din 2017 HCL 16 privind modificarea HCL nr. 134 din 2016

HCL 17 din 17.02.2018 privind modificarea HCL 95 din 2017

HCL 18 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 137 din 08.12.2016

HCL 19 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 96 din 2017

HCL 20 din 17.02.2018 privind utilizarea exedentului bugetului local din anul 2017 in anul 2018


HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea I

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea II

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea III


HCL 22 din 17.02.2018 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Stroe Elena

HCL 23 din 17.02.2018 evaluare performante profesionale Secretar Oras Chitila pentru anul 2017

HCL 24 din 17.02.2018 conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Chitila d-lui Ministru Radu Mihai Boroianu

HCL 25 din 17.02.2018 aprobarea organizarii retelei scolare din orasul Chitila pentru anul 2018_2019

HCL 26 din 26.03.2018 modificare și completare inventar bunuri domeniu public oraș Chitila

HCL 27 din 26.03.2018 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne

HCL 28 din 26.03.2018 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila

HCL 29 din 26.03.2018 aprobare Regulament utilizare parc de masini UAT Chitila

HCL 30 din 26.03.2018 aprobare Regulament de organizare si functionare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 31 din 26.03.2018 aprobare Regulament de utilizare microbuze transport școlar

HCL 32 din 26.03.2018 aprobare regulament administrare parcari publice oraș Chitila

HCL 33 din 26.03.2018 privind revocarea HCL nr. 103 din 20.10.2016

HCL 34 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local an 2017 Oras Chitila

HCL 35 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local trim I an 2018 Oras Chitila

HCL 36 din 26.04.2018 rectificare buget local Oras Chitila an 2018

HCL 37 din 26.04.2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogosoaia pentru înființare Operator transport public regional

HCL 38 din 26.04.2018 mandatare Primar oraș Chitila pentru semnare protocol de cooperare privind schimb de informatii

HCL 39 din 26.04.2018 aprobare PUD str. Oxigenului nr. 2

HCL 40 din 26.04.2018 deplasare delgatie UAT Chitila in comuna Costesti_Raionul Ialoveni_Republica Moldova

HCL 41 din 21.05.2018 acceptare donatie 2162 mp cu functiunea de drum de acces public

HCL 42 din 21.05.2018 numar si cuantum burse semestrul II an scolar 2107-2018 pentru elevii Scolilor din or.Chitila

HCL 43 din 21.05.2018 intocmire si aprobare fisa post Director Club Sportiv Chitila

HCL 44 din 21.05.2018 aprobare proiect Innoirea transportului public in Orasul Chitila in anul 2018

HCL 45 din 31.05.2018 privind numirea persoanei care va tine registrul datoriei publice locale UAT Chitila

HCL 46 din 31.05.2018 schimbarea denumirii de strada din Drum Centura Chitila-Mogosoaia in strada I. C. Bratianu

HCL 47 din 31.05.2018 acordare denumire str. Irisului pentru drum de acces public situat in Tarla 13

HCL 48 din 31.05.2018 modificarea componentei Consiliului Director al Fundatiei Pro Chitila

HCL 49 din 31.05.2018 privind revocarea HCL nr. 62 din 11.09.2017 referitoare la reglementarea circulatiei rutiere pe DE 182

HCL 50 din 31.05.2018 asociere in vederea constituirii Asociatiei de Dezv. Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov

HCL 51 din 31.05.2018 Studiu de oprtunitate achizitie autobuze Proiect Innoirea transportului public in orasul Chitila in anul 2018

HCL 52 din 20.06.2018 parteneriat Oraș Chitila și Comuna Mogoșoaia depunere proiecte POR 2014-2020 Axa prioritară 3

HCL 53 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 54 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 55 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 56 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 57 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 58 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 59 02.07.2018 completare HCL nr. 3 din 19.01.2118 privind aprobare proiect Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila

HCL 60 din 26.07.2018 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila trimestrul II 2018

HCL 61 din 26.07.2018 aprobarea deplasării delegației UAT Chitila în Comuna Costești, Republica Moldova

HCL 62 din 26.07.2018 aprobarea vânzării directe a terenului situat in str. Cireșului, nr. 9, d-lui Cerchez Ivailo

HCL 63 din 26.07.2018 modificare Anexa 2-taxă închiriere remorcă tractor din HCL nr. 108 din 2017

HCL 64 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Ana Ipătescu, nr. 21

HCL 65 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Libertății, nr. 25

HCL 66 din 26.07.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Haureș Emanuel

HCL 67 din 09.08.2018 aprobarea actului consitutiv al Ecotrans STCM S.R.L.

HCL 68 din 09.08.2018 aprobare proiect si cheltuieli acord parteneriat proiect Construcții Grădinițe Regiunea București Ilfov

HCL 69 din 09.08.2018 aprobare cerere de finanțare și cheltuieli proiect Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila

HCL 70 din 09.08.2018 Aprobare Studiu de Fezabilitate ai obiectivului Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat în Orașul Chitila

HCL 71 din 09.08.2018 aprobarea cererii d-nei Bucur Maria de transmitere drept de folosință gratuită asupra terenului fratelui ei, Mojga Ionuț

HCL 72 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Băltărețu Adeian

HCL 73 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Zaharia Florin Alexandru

HCL 74 din 06.09.2018 vânzare directă, în rate, a terenului în suprafață de 347,06 mp d-lui Vîntu Claudiu Gabriel

HCL 75 din 06.09.2018 privind premierea elevilor ce au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul școlar 2017-2018

HCL 76 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Bruxelles, în perioada 8-11 oct 2018 pentru a participa la Open Days

HCL 77 din 06.09.2018 modificare și completare HCL nr. 67 din 09.08.2018 privind aprobare act constitutiv ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 78 din 06.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Autobuze de transport persoane în Orașul Chitila

HCL 79 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Berlin, 18-21 sept 2018, participare Târg Internațional de Transport INNOTRANS

HCL 80 din 06.09.2018 acordare mandate speciale pentru aprobare si semnare Contract de Delegare a Gestiunii Serv. Transport Public Călători București-Ilfov

HCL 81 din 06.09.2018 modificare HCL nr. 62 din 2018 vânzare directă a terenului în suprafață de 388,18 mp d-lui Cerchez Ivailo

HCL 82 din 06.09.2018 alocare de fonduri pentru achitarea rechizitelor școlare copiilor proveniți din familii defavorizate

HCL 82 Bis din 27.09.2018 aprobare organigramă și ștat de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 83 din 27.09.2018 efectuare lucrări reparații și modernizare pasaj pietonal subtreran și piațetă stația CF Chitila

HCL 84 din 27.09.2018 alocare de fonduri pentru achiziția a 4000 drapele tricolor

HCL 85 din 27.09.2018 completarea HCL 76 din 06.09.2018 aprobare deplasare delegație Oraș Chitila la Bruxelles

HCL 86 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 2 Tineret

HCL 87 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 88 din 27.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investitii Automat emitere cartele transport persoane Oraș Chitila

HCL 89 din 27.09.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 90 din 27.09.2018 aprobare buget venituri și cheltuieli pe anul 2018 întocmit S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 91 din 27.09.2018 aprobarea modificării HCL 38 din 02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL 26 din 07.04.2015

HCL 92 din 25.10.2018 aprobare împrumut temporar de la bugetul UAT Chitila catre societatea ECOTRANS STCM

HCL 93 din 25.10.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraș Chitila pe trim. III 2018

HCL 94 din 25.10.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 95 din 25.10.2018 privind acordarea unor mandate speciale ADITPB ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu STB SA

HCL 96 din 25.10.2018 acordare pentru anumite categorii sociale de facilități la transportul public local de călători zona metropolitană București

HCL 97 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Consolidare Centru medical Chitila

HCL 98 din 25.10.2018 privind modificarea și completarea art. 4 din HCL nr. 14 din 2014 – taxa revendicare câine

HCL 99 din 25.10.2018 Studiu fezabilitate și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Amenajare intersecție semaforizată Șos. Banatului și str. Păcii oraș Chitila

HCL 100 din 25.10.2018 aprobare Notă conceptuală și Temei de proiectare realizare obiectiv investițional Ansamblu memorialistic, obelisc în memoria Eroilor căzuți în Primul Război Mondial

HCL 101 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bl. G1, str. Lalelelor, nr. 41

HCL 102 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F1, str. A. Vlaicu, nr. 10

HCL 103 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bl.2Bis, Sc.A, str. Rudeni nr.36Bis

HL 104 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P5, str. Magnoliei, nr.2

HCL 105 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P8, str. Lalelelor, nr. 39

HCL 106 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.P1, str. Lalelelor, nr. 21

HCL 107 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Sc. 1,2,3, str. A. Vlaicu, nr. 2B

HCL 108 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F3, str. A. Vlaicu, nr. 14

HCL 109 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe or. Chitila-Bl.F2, Str. A. Vlaicu, nr. 12

HCL 110 din 25.10. 2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice Bl.C str. A.Vlaicu, nr.51-Bl.C -Bl.D, str.Păcii

HCL 111 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Sc 1,2,3 Str. A. Vlaicu, nr. 2A

HCL 112 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice Bloc D SC 2, 3, str. Duzilor nr. 58A

HCL 113 din 25.10.2018 avizare lucrări intervenție și indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe Bloc F4 str. A. Vlaicu nr. 16

HCL 114 din 08.11.2018 predare către MDRAP prin CNI SA amplasament executare Bazin înot didactic str. Castanilor, nr. 41A

HCL 115 din 08.11.2018 acceptaare donației d-lui Nicolae Marin teren 324 mp Tarla 12 parcela 54_3

HCL 116 din 08.11.2018 acceptare donație SC RH COMMODITIES SRL teren 577 mp Tarla 12 parcela 54_3

HCL 117 din 08.11.2018 act aditional Contract delegare gestiune serviciu salubrizare Oraș Chitila

HCL 118 din 08.11.2018 privind cumpărarea a două terenuri

HCL 119 din 08.11.2018 aprobare tarife materiale antiderapante și program deszăpezire iarna 2018-2019

HCL 120 din 22.11.2018 aprobare indicatori tehnico-economici Modernizare Str. Castanilor între nr. poștale 17-37

HCL 121 din 22.11.2018 aprobare indicatori tehnico-economici Reamenajare intersecție DN7 cu Șos. Banatului

HCL 122 din 22.11.2018 alocare fonduri Proiect Parteneriat cu Gradinițele UAT Chitila

HCL 123 din 22.11.2018 alocare fonduri acordare pachete cadou de Crăciun preșcolari și școlari

HCL 124 din 22.11.2018 modificare HCL 27 din 2018 contractare finantari rambursabile interne

HCL 125 din 22.11.2018 modificare HCL 38 din 2014 așa cum a fost modificată prin HCL 26 din 2015

HCL 126 din 22.11.2018 privind rectificarea Bugetului creditelor orașului Chitila pe anul 2018

HCL 127 din 22.11.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 128 din 22.11.2018 cofinanțare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Strazi în Cartierul 3 Tineret

HCL 129 din 05.12.2018 modificare HCL 48 din 2018 modificare componență Consiliu Director al fundației Pro Chitila

HCL 130 din 05.12.2018 contracte de mandat ce se vor încheia de ECOTRANS STCM SRL cu reprezentantii Consiliului de Administrație

HCL 131 din 05.12.2018 premierea sportivilor secției de Karate din cadrul Club Sportiv Chitila

HCL 132 din 19.12.2018 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila trimestrul IV-2018

HCL 133 din 19.12.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

HCL 134 din 19.12.2018 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții pe anul 2019 a UAT Oraș Chitila

HCL 135 din 19.12.2018 număr burse și cuantumul acestora acordate elevilor de la Școlile din Chitila în semestrul I an școlar 2018-2019

HCL 136 din 19.12.2018 anulare creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2018 mai mici sau egale cu suma de 30 de lei

HCL 137 din 19.12.2018 modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26.10.2017

HCL 138 din 19.12.2018 aprobare cerere Sfetcu Daniel transmitere drept de folosință teren fratelui său Sfetcu Andrei

HCL 139 din 19.12.2018 mandatare Primarul Or Chitila privind realizare Raport evaluare performante Secretar Or Chitila

HCL 140 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Modernizare strada Irisului

HCL 141 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Modernizare strada Bradului

HCL 142 din 19.12.2018 aprobare studiu fezabilitate Pistă de bicicliști Drum centură Chitila-Mogoșoaia

HCL 143 din 28.12.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 144 din 28.12.2018 Proiect tehnic și actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Proiect Valea Mangului

HCL 145 din 28.12.2018 aprobare cerere Popica Georgiana transmitere drept de folosință teren fratelui său Popica Cristian

HCL 146 din 28.12.2018 stabilire salarii de bază personal contractual și funcționari publici aparat de specialitate Primar oraș Chitila

HCL 147 din 28.12.2018 aprobare ordine de zi a AGA ADTPBII și acordare mandat special ADITPBI