H.C.L. 2018

Posted by on Ian 12, 2018 in HCL | 0 comments

HCL 1 din 05.01.2018 acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare anul 2017

HCL 2 din 05.01.2018 aprobare studiu fezabilitate si indicatori tehnico-economici Construire Scoala

HCL 3 din 05.01.2018 aprobare proiect Construire Scoala Primara si Gimnaziala in Orasul Chitila

HCL 4 din 05.01.2018 revocarea HCL nr. 14 din 15.02.2011 privind taxe speciale in domeniul starii civile

HCL 5 din 05.01.2018 mandatarea primarului Oras Chitila de a intocmi Raportul de evaluare al performantelor Secretarului

HCL 6 din 05.01.2018 privind Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

HCL 7 din 02.02.2018 completarea HCL nr. 2 din 19.01.2018 HCL 8 modificarea HCL nr. 3 din 19.01.2018

HCL 9 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 88 din 26.10.2017

HCL 10 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 89 din 26.10.2017

HCL 11 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 90 din 26.10.2017

HCL 12 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 laHCL nr. 93 din 2017

HCL 13 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 94 din 2017

HCL 14 din 17.02.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 91 din 2017

HCL 15 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 92 din 2017 HCL 16 privind modificarea HCL nr. 134 din 2016

HCL 17 din 17.02.2018 privind modificarea HCL 95 din 2017

HCL 18 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 137 din 08.12.2016

HCL 19 din 17.02.2018 privind modificarea HCL nr. 96 din 2017

HCL 20 din 17.02.2018 privind utilizarea exedentului bugetului local din anul 2017 in anul 2018


HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea I

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea II

HCL 21 din 17.02.2018 privind bugetul local al orasului Chitila pe anul 2018-partea III


HCL 22 din 17.02.2018 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Stroe Elena

HCL 23 din 17.02.2018 evaluare performante profesionale Secretar Oras Chitila pentru anul 2017

HCL 24 din 17.02.2018 conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Chitila d-lui Ministru Radu Mihai Boroianu

HCL 25 din 17.02.2018 aprobarea organizarii retelei scolare din orasul Chitila pentru anul 2018_2019

HCL 26 din 26.03.2018 modificare și completare inventar bunuri domeniu public oraș Chitila

HCL 27 din 26.03.2018 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne

HCL 28 din 26.03.2018 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila

HCL 29 din 26.03.2018 aprobare Regulament utilizare parc de masini UAT Chitila

HCL 30 din 26.03.2018 aprobare Regulament de organizare si functionare Casa de Cultura Tudor Arghezi

HCL 31 din 26.03.2018 aprobare Regulament de utilizare microbuze transport școlar

HCL 32 din 26.03.2018 aprobare regulament administrare parcari publice oraș Chitila

HCL 33 din 26.03.2018 privind revocarea HCL nr. 103 din 20.10.2016

HCL 34 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local an 2017 Oras Chitila

HCL 35 din 26.04.2018 aprobare cont executie buget local trim I an 2018 Oras Chitila

HCL 36 din 26.04.2018 rectificare buget local Oras Chitila an 2018

HCL 37 din 26.04.2018 asociere Oraș Chitila cu Comuna Mogosoaia infiintare Operator transport public regional

HCL 38 din 26.04.2018 mandatare Primar oraș Chitila pentru semnare protocol de cooperare privind schimb de informatii

HCL 39 din 26.04.2018 aprobare PUD str. Oxigenului nr. 2

HCL 40 din 26.04.2018 deplasare delgatie UAT Chitila in comuna Costesti_Raionul Ialoveni_Republica Moldova

HCL 41 din 21.05.2018 acceptare donatie 2162 mp cu functiunea de drum de acces public

HCL 42 din 21.05.2018 numar si cuantum burse semestrul II an scolar 2107-2018 pentru elevii Scolilor din or.Chitila

HCL 43 din 21.05.2018 intocmire si aprobare fisa post Director Club Sportiv Chitila

HCL 44 din 21.05.2018 aprobare proiect Innoirea transportului public in Orasul Chitila in anul 2018

HCL 45 din 31.05.2018 privind numirea persoanei care va tine registrul datoriei publice locale UAT Chitila

HCL 46 din 31.05.2018 schimbarea denumirii de strada din Drum Centura Chitila-Mogosoaia in strada I. C. Bratianu

HCL 47 din 31.05.2018 acordare denumire str. Irisului pentru drum de acces public situat in Tarla 13

HCL 48 din 31.05.2018 modificarea componentei Consiliului Director al Fundatiei Pro Chitila

HCL 49 din 31.05.2018 privind revocarea HCL nr. 62 din 11.09.2017 referitoare la reglementarea circulatiei rutiere pe DE 182

HCL 50 din 31.05.2018 asociere in vederea constituirii Asociatiei de Dezv. Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov

HCL 51 din 31.05.2018 Studiu de oprtunitate achizitie autobuze Proiect Innoirea transportului public in orasul Chitila in anul 2018

HCL 52 din 20.06.2018 parteneriat Oraș Chitila și Comuna Mogoșoaia depunere proiecte POR 2014-2020 Axa prioritară 3

HCL 53 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 54 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 55 din 20.06.2018 Studiu Oportunitate Linii de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 56 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia

HCL 57 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila-Mogoșoaia-Băneasa

HCL 58 din 20.06.2018 aprobare proiect Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea

HCL 59 02.07.2018 completare HCL nr. 3 din 19.01.2118 privind aprobare proiect Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila

HCL 60 din 26.07.2018 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila trimestrul II 2018

HCL 61 din 26.07.2018 aprobarea deplasării delegației UAT Chitila în Comuna Costești, Republica Moldova

HCL 62 din 26.07.2018 aprobarea vânzării directe a terenului situat in str. Cireșului, nr. 9, d-lui Cerchez Ivailo

HCL 63 din 26.07.2018 modificare Anexa 2-taxă închiriere remorcă tractor din HCL nr. 108 din 2017

HCL 64 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Ana Ipătescu, nr. 21

HCL 65 din 26.07.2018 aprobare PUD str. Libertății, nr. 25

HCL 66 din 26.07.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Haureș Emanuel

HCL 67 din 09.08.2018 aprobarea actului consitutiv al Ecotrans STCM S.R.L.

HCL 68 din 09.08.2018 aprobare proiect si cheltuieli acord parteneriat proiect Construcții Grădinițe Regiunea București Ilfov

HCL 69 din 09.08.2018 aprobare cerere de finanțare și cheltuieli proiect Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila

HCL 70 din 09.08.2018 Aprobare Studiu de Fezabilitate ai obiectivului Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat în Orașul Chitila

HCL 71 din 09.08.2018 aprobarea cererii d-nei Bucur Maria de transmitere drept de folosință gratuită asupra terenului fratelui ei, Mojga Ionuț

HCL 72 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Băltărețu Adeian

HCL 73 din 09.08.2018 retragerea dreptului de folosință asupra terenului acordat d-lui Zaharia Florin Alexandru

HCL 74 din 06.09.2018 vânzare directă, în rate, a terenului în suprafață de 347,06 mp d-lui Vîntu Claudiu Gabriel

HCL 75 din 06.09.2018 privind premierea elevilor ce au obținut rezultate deosebite la învățătură în anul școlar 2017-2018

HCL 76 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Bruxelles, în perioada 8-11 oct 2018 pentru a participa la Open Days

HCL 77 din 06.09.2018 modificare și completare HCL nr. 67 din 09.08.2018 privind aprobare act constitutiv ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 78 din 06.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Autobuze de transport persoane în Orașul Chitila

HCL 79 din 06.09.2018 deplasare delegatie la Berlin, 18-21 sept 2018, participare Târg Internațional de Transport INNOTRANS

HCL 80 din 06.09.2018 acordare mandate speciale pentru aprobare si semnare Contract de Delegare a Gestiunii Serv. Transport Public Călători București-Ilfov

HCL 81 din 06.09.2018 modificare HCL nr. 62 din 2018 vânzare directă a terenului în suprafață de 388,18 mp d-lui Cerchez Ivailo

HCL 82 din 06.09.2018 alocare de fonduri pentru achitarea rechizitelor școlare copiilor proveniți din familii defavorizate

HCL 82 Bis din 27.09.2018 aprobare organigramă și ștat de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 83 din 27.09.2018 efectuare lucrări reparații și modernizare pasaj pietonal subtreran și piațetă stația CF Chitila

HCL 84 din 27.09.2018 alocare de fonduri pentru achiziția a 4000 drapele tricolor

HCL 85 din 27.09.2018 completarea HCL 76 din 06.09.2018 aprobare deplasare delegație Oraș Chitila la Bruxelles

HCL 86 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 2 Tineret

HCL 87 din 27.09.2018 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 88 din 27.09.2018 indicatori tehnico-economici obiectiv de investitii Automat emitere cartele transport persoane Oraș Chitila

HCL 89 din 27.09.2018 privind rectificarea Bugetului Local al orașului Chitila pe anul 2018

HCL 90 din 27.09.2018 aprobare buget venituri și cheltuieli pe anul 2018 întocmit S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 91 din 27.09.2018 aprobarea modificării HCL 38 din 02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL 26 din 07.04.2015