Hotarari ale Consiliului Local 2017

Posted by on Feb 12, 2017 in HCL | 0 comments

HCL 1 privind evaluarea performantelor profesionale ale Secretarului Orasului Chitila in anul 2016

HCL 2 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010

HCL 3 privind modificarea HCL 147 din 2016 cu privire la nivelul taxelor locale pentru anul 2017

HCL 4 completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 5 privind revocarea HCL nr. 145 din 15.12.2016

HCL 6 privind diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 7 privind revocarea HCL nr. 156 din 2016 referitoare la retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ghiorghiu Roxana

HCL 8 aprobare PUD str. Duzilor nr 56

HCL 9 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2016

HCL 10 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 11 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului situat in str. Casatanilor nr. 41A

HCL 12 organizarea retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2017-2018

HCL 13 privind aprobarea contului de executie al bugfetului local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 14 acordarea avizului necesar pentru aprobarea PMUD 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov

HCL 15 modificarea HCL nr. 69 din 26.05.2016

HCL 16 modificarea HCL nr. 68 din 26.05.2016

HCL 17 aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 18 aprobare PUZ Oras Chitila str. Horia nr. 2C

HCL 19 retragere drept de folosinta gratuita teren D-nai Tănăsie Cristina Daniela

HCL 20 aprobarea raportului de Analiza de conformare intocmit de Veolia Apa Chitila

HCL 21 privind diminuarea suprafetei concesionate catre SC BILLYS TRANS SRL

HCL 21 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2017

HCL 22 utilizarea excedentului bugetului local din anul 2016 in anul 2017

HCL 23 PUZ oras Chitila Tarla 40 P178 HCL 24 privind costuri depozitare la depozite ecologice

HCL 25 completarea Anexei HCL 91 din 2015 privind inventarul bunurilor domeniului privat

HCL 26 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila Trim I 2017

HCL 27 modificare tarife servicii de salubritate Compania Romprest Service SA

HCL 28 modificarea HCL 6 din 2017 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 29 vanzarea directa teren doamnei Chismanci Ana Maria

HCL 30 vanzarea directa teren doamnei Radu Daniela

HCL 31 trecerea in domeniul privat Oras Chitila a 2 imobile situate in str. Ion Olteanu nr. 6

HCL 32 completarea inventarului domeniului privat Oras Chitila

HCL 33 aprobarea registrului Local al Spatiilor Verzi Oras Chitila

HCL 34 aprobare PUD str. Bujorului nr. 4

HCL 35 vanzare directa teren d_lui Gheorghe Catrinel

HCL 36 constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Transport Public Buc Ilfov

HCL 37 aprobare deplasare primar Emilian Oprea in Olanda in perioada 02_05 oct 2017

HCL 38 vanzare directa teren doamnei Prodan Crina

HCL 39 rectificare Buget venituri si cheltuieli Scoala Prof Ion Visoiu

HCL 40 aprobare Regulament si Caiet de sarcini Serviciul de Iluminat Public

HCL 41 modificare HCL 27 din 2017 proivind modificare tarife servicii salubrizare

HCL 42 cumpararea imobil fosta cantina si teren situat in Sos. Banatuui nr. 2

HCL 43 extindere conducta distributie gaze naturale pe str. Intr. Preda si Dej nr. 36_36B

HCL 44 modificare trarife servicii salubrizare prestate de Compania Romprest Service

HCL 45 aprobarea contului de executie al bugetului local Oras Chitila trimestrul II 2017

HCL 46 aprobare PUZ oras Chitila str. Bradului nr. 3-9

HCL 47 aprobare PUD oras Chitila str. Oxigenului nr. 2

HCL 48 aprobare PUZ oras Chitila str. Sos. de Centura tarla 23

HCL 49 privind organigrama, statul de functii, numar de posturi aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 50 modificarea preturilor la serviciile de alimentare cu apa si canalizare_operator Veolia Apa Servicii

HCL 51 modificarea tarifului colectare separata, transport si eliminare deseuri Romprest Service

HCL 52 aprobarea numarului de burse pentru elevii Scolilor gimnaziale din orasul Chitila

HCL 53 modificarea HCL 90 din 2015

HCL 54 atribuire in folosinta gratuita teren Brenner Helmuth

HCL 56 indemnizatii primar, viceprimar, consilieri locali si salarii de baza aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 57 privind finantarea posturilor de personal nedidactic Gradinita Voinicel 2

HCL 58 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 59 aprobare PUD sat Rudeni str. Fortului nr. 31

HCL 60 aprobarea investitiei extindere conducta distributie gaze naturale

HCL 61 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Boghina Marinela

HCL 62 privind reglementarea circulatiei rutiere pe DE182


HCL 63 privind actualizarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila 2014-20

HCL 63 Anexa privind actualizarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila 2014-2020


HCL 64 radierea din Anexa HCL nr. 91 din 2015 si din Anexa HCL nr. 9 din 2001

HCL 65 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 66 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL nr. 66 bis din 27.09.2017 privind actualizarea Registrului Spatiilor Verzi Chitila

HCL 67 privind modificarea HCL nr. 101 din 2006

HCL 68 privind revocarea HCL 154 din 2016

HCL 69 privind modificarea si completarea ROF

HCL 70 atribuire denumire Str. Intrarea Panduri

HCL 71 PUD Strada Banatului, nr. 58

HCL 72 aprobarea contului de executie al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul III 2017

HCL 73 aprobare studiu de fezabilitate obiectiv de investitii Parc Valea Mangului

HCL 74 aprobare proiect Parc Valea Mangului

HCL 75 aprobare PUZ str. Drum Centura tarla 13 Parcela 59

HCL 76 aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

HCL 78 suplimentarea posturilor de personal necesar pentru Gradinita Voinicel 2 (ECO)

HCL 79 privind modificarea si completarea HCL 43 din 2017 extindere conducta de distributie gaze naturale str. Int. Preda si Dej nr. 36-36B

HCL 80 atribuire denumire str. Padurii

HCL 81 privind aprobare PUD sat Rudeni str. Panduri nr. 137

HCL 82 privind vanzare directa teren 306.63 mp str. Islaz nr.29 d-lui Roman Ezechel

HCL 83 privind vanzare directa teren 365.49 mp str. Rondă nr. 1 d-lui Stancu Ioan

HCL 84 privind vanzare directa teren 307 mp str. Pinului nr. 17 d-nei Catană Gabriela

HCL 85 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Chitila si d-na Ionescu Ana

HCL 86 privind modificarea partiala a anexei II pct 7.4. la HCL nr. 14 din 2016

HCL 87 privind modificarea si completarea HCL nr. 2 din 14.01.2010

HCL 88 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Scoala Prof. Ion Visoiu

HCL 89 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare si dotare Scoala primara Ion Olteanu

HCL 90 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Consolidare, reabilitare si dotare Sectia cu clase I_IV si Grupa de prescolari Rudeni

HCL 91 aprobare documentatie tehnico-economica obiectiv Construire si dotare cresa

HCL 92 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Construire si dotare cresa

HCL 93 aprobare documentatie tehnico-economica obiectiv Construire si dotare Gradinita cu program prelungit

HCL 94 aprobare finantare cheltuieli obiectiv Construire si dotare Gradinita cu program prelungit

HCL 95 aprobare finantare Extindere retele apa, canalizare Cartierul Tineretului III

HCL 96 aprobare finantare de la bugetul local cheltuieli aferente obiectiv Extindere retea alimentare cu apa si canalizare str. Bradului

HCL 97 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 98 privind modificarea si completarea HCL nr. 42 din 06.06.2017

HCL 99 privind acordarea ajutorului de urgenta

HCL 100 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 101 aprobare PUZ str. Pacii Tarla 16

HCL 102 asocierea Oras Chitila cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii Centru Medical Chitila

HCL 103 privind modificarea HCL nr. 23 din 22.06.2016

HCL 104 aprobare Regulament privind criterii de analiza si solitionare cereri atribuire locuinte ANL

HCL 105 aprobare Acord de cooperare intre Consiliul Local Chitila si Consiliul Local Costesti Republica Moldova

HCL 106 privind acceptarea donatiei domnului Nicolae Marin

HCL 107 privind aprobarea numarului de burse pentru elevii de la Scolile gimnaziale din orasul Chitila

HCL 108 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

HCL 109 privind anularea creantelor fiscale mai mici sau egale cu suma de 30 lei

HCL 110 privind aprobare PUD str. Lotusului nr. 2

HCL 111 privind modificare organigrama, stat de functii aparat de specialitate primar oras Chitila si Servicii publice anul 2017

HCL 112 modificare contracte de asociere aflate in derulare incheiate intre CJI si UAT Chitila

HCL 113 conferire titlu de Cetatean de onoare d-lui Prof. Dr. Arhitect Enache Constantin

HCL 114 modificare si completare HCL nr. 150 din 15.12.2016

HCL 115 recuperare sume avansate de orasul Chitila acoperire contributie performanta energetica

HCL 116 privind rectificarea bugetului local oras Chitila pe anul 2017

HCL 117 aprobare cont de executie buget local Oras Chitila trimestrul IV 2017

HCL 118 utilizare excedent buget local din anul 2016 in anul 2017

HCL 119 privind rectificarea bugetului local oras Chitila pe anul 2017

HCL 120 modificare si completare HCL nr. 32 din 22.05.2014

HCL 122 atribuire denumire de str. VIITORULUI pentru drumul DE230

HCL 123 modificare anexe 1, 2 si 3 la HCL nr. 56 din 31.07.2017

HCL 125 modificarea si completarea invenarului bunurilor care apartin domeniului public Oras Chituila