Hotarari ale Consiliului Local 2017

Posted by on Feb 12, 2017 in HCL | 0 comments

HCL 1 privind evaluarea performantelor profesionale ale Secretarului Orasului Chitila in anul 2016

HCL 2 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010

HCL 3 privind modificarea HCL 147 din 2016 cu privire la nivelul taxelor locale pentru anul 2017

HCL 4 completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 5 privind revocarea HCL nr. 145 din 15.12.2016

HCL 6 privind diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 7 privind revocarea HCL nr. 156 din 2016 referitoare la retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ghiorghiu Roxana

HCL 8 aprobare PUD str. Duzilor nr 56

HCL 9 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2016

HCL 10 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 11 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului situat in str. Casatanilor nr. 41A

HCL 12 organizarea retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2017-2018

HCL 13 privind aprobarea contului de executie al bugfetului local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 14 acordarea avizului necesar pentru aprobarea PMUD 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov

HCL 15 modificarea HCL nr. 69 din 26.05.2016

HCL 16 modificarea HCL nr. 68 din 26.05.2016

HCL 17 aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 18 aprobare PUZ Oras Chitila str. Horia nr. 2C

HCL 19 retragere drept de folosinta gratuita teren D-nai Tănăsie Cristina Daniela

HCL 20 aprobarea raportului de Analiza de conformare intocmit de Veolia Apa Chitila

HCL 21 privind diminuarea suprafetei concesionate catre SC BILLYS TRANS SRL

HCL 21 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2017

HCL 22 utilizarea excedentului bugetului local din anul 2016 in anul 2017

HCL 23 PUZ oras Chitila Tarla 40 P178 HCL 24 privind costuri depozitare la depozite ecologice

HCL 25 completarea Anexei HCL 91 din 2015 privind inventarul bunurilor domeniului privat

HCL 26 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila Trim I 2017

HCL 27 modificare tarife servicii de salubritate Compania Romprest Service SA

HCL 28 modificarea HCL 6 din 2017 diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 29 vanzarea directa teren doamnei Chismanci Ana Maria

HCL 30 vanzarea directa teren doamnei Radu Daniela

HCL 31 trecerea in domeniul privat Oras Chitila a 2 imobile situate in str. Ion Olteanu nr. 6

HCL 32 completarea inventarului domeniului privat Oras Chitila

HCL 33 aprobarea registrului Local al Spatiilor Verzi Oras Chitila

HCL 34 aprobare PUD str. Bujorului nr. 4

HCL 35 vanzare directa teren d_lui Gheorghe Catrinel

HCL 36 constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Transport Public Buc Ilfov

HCL 37 aprobare deplasare primar Emilian Oprea in Olanda in perioada 02_05 oct 2017

HCL 38 vanzare directa teren doamnei Prodan Crina

HCL 39 rectificare Buget venituri si cheltuieli Scoala Prof Ion Visoiu

HCL 40 aprobare Regulament si Caiet de sarcini Serviciul de Iluminat Public

HCL 41 modificare HCL 27 din 2017 proivind modificare tarife servicii salubrizare

HCL 42 cumpararea imobil fosta cantina si teren situat in Sos. Banatuui nr. 2

HCL 43 extindere conducta distributie gaze naturale pe str. Intr. Preda si Dej nr. 36_36B

HCL 44 modificare trarife servicii salubrizare prestate de Compania Romprest Service

HCL 45 aprobarea contului de executie al bugetului local Oras Chitila trimestrul II 2017

HCL 46 aprobare PUZ oras Chitila str. Bradului nr. 3-9

HCL 47 aprobare PUD oras Chitila str. Oxigenului nr. 2

HCL 48 aprobare PUZ oras Chitila str. Sos. de Centura tarla 23

HCL 49 privind organigrama, statul de functii, numar de posturi aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 50 modificarea preturilor la serviciile de alimentare cu apa si canalizare_operator Veolia Apa Servicii

HCL 51 modificarea tarifului colectare separata, transport si eliminare deseuri Romprest Service

HCL 52 aprobarea numarului de burse pentru elevii Scolilor gimnaziale din orasul Chitila

HCL 53 modificarea HCL 90 din 2015

HCL 54 atribuire in folosinta gratuita teren Brenner Helmuth

HCL 56 indemnizatii primar, viceprimar, consilieri locali si salarii de baza aparat de specialitate primar oras Chitila

HCL 57 privind finantarea posturilor de personal nedidactic Gradinita Voinicel 2

HCL 58 privind rectificarea Bugetului Local al orasului Chitila pe anul 2017

HCL 59 aprobare PUD sat Rudeni str. Fortului nr. 31

HCL 60 aprobarea investitiei extindere conducta distributie gaze naturale

HCL 61 privind retragere drept de folosinta teren acordat d-nei Boghina Marinela

HCL 62 privind reglementarea circulatiei rutiere pe DE182

HCL 63 privind actualizarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a orasului Chitila 2014-2020

HCL 64 radierea din Anexa HCL nr. 91 din 2015 si din Anexa HCL nr. 9 din 2001

HCL 65 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 66 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL nr. 66 bis din 27.09.2017 privind actualizarea Registrului Spatiilor Verzi Chitila