Hotarari ale Consiliului Local 2017

Posted by on Feb 12, 2017 in HCL | 0 comments

HCL 1 privind evaluarea performantelor profesionale ale Secretarului Orasului Chitila in anul 2016

HCL 2 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010

HCL 3 privind modificarea HCL 147 din 2016 cu privire la nivelul taxelor locale pentru anul 2017

HCL 4 completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 5 privind revocarea HCL nr. 145 din 15.12.2016

HCL 6 privind diminuarea patrimoniului Consiliului Local Chitila

HCL 7 privind revocarea HCL nr. 156 din 2016 referitoare la retragere drept de folosinta gratuita teren d-nei Ghiorghiu Roxana

HCL 8 aprobare PUD str. Duzilor nr 56

HCL 9 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2016

HCL 10 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila

HCL 11 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului situat in str. Casatanilor nr. 41A

HCL 12 organizarea retelei scolare de invatamant din orasul Chitila pentru anul 2017-2018

HCL 13 privind aprobarea contului de executie al bugfetului local al orasului Chitila pe anul 2016

HCL 14 acordarea avizului necesar pentru aprobarea PMUD 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov

HCL 15 modificarea HCL nr. 69 din 26.05.2016

HCL 16 modificarea HCL nr. 68 din 26.05.2016

HCL 17 aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local

HCL 18 aprobare PUZ Oras Chitila str. Horia nr. 2C

HCL 19 retragere drept de folosinta gratuita teren D-nai Tănăsie Cristina Daniela

HCL 20 aprobarea raportului de Analiza de conformare intocmit de Veolia Apa Chitila

HCL 21 privind diminuarea suprafetei concesionate catre SC BILLYS TRANS SRL

HCL 21 privind Bugetul Local al Orasului Chitila pe anul 2017

HCL 22 utilizarea excedentului bugetului local din anul 2016 in anul 2017

HCL 23 PUZ oras Chitila Tarla 40 P178 HCL 24 privind costuri depozitare la depozite ecologice

HCL 25 completarea Anexei HCL 91 din 2015 privind inventarul bunurilor domeniului privat

HCL 26 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Chitila Trim I 2017