ANUNȚ TICHETE ȘCOLARI: în intervalul 24 august-10 septembrie 2020, se pot depune cereri în vederea acordării tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă.

Posted by on Aug 24, 2020 in Stiri | 0 comments

Începând de luni 24 august 2020 până joi 10 septembrie 2020, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Oraș Chitila primește cereri în vederea acordării tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020. 

Tichetele emise în format electronic vor putea fi utilizate în vederea achiziției de materiale școlare necesare frecventării școlii: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare activității școlare, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, pe baza actului de identitate al titularului și vor putea fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

 Condiții de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

– să aibă domiciliul/reședința în orașul Chitila;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

 Documente necesare:

– cererea tip – pusă la dispoziție de către Primăria Oraș Chitila.

– actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal (în original și copie);

– documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (Hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; Dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ Hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/Dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificate de naștere – copii (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

– certificat de căsătorie – părinți în original și copie (după caz);

– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

– actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și după caz alte acte doveditoare privind componența familiei;

 Depunerea cererilor.

Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, va fi depusă de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24 august – 10 septembrie, la sediul Primăriei Oraș Chitila, din str. Ion Olteanu, nr. 6.

După primirea cererilor, în perioada 11 – 14 septembrie, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Ilfov.

Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Direcției de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 

Cererea tip poate fi descărcată aici:  Cerere acordarea tichete sociale pentru sprijin educațional școlari