29 MARTIE 2019 – CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 16.000.000 LEI, ÎN VEDEREA PREFINANȚĂRII ȘI COFINANȚĂRII PROIECTELOR CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Posted by on Mar 13, 2019 in Anunturi Publice | 0 comments


Erata

Dintr-o eroare materiala, documentatia incarcata pe site aferenta procedurii de achizitie privind contractarea de „Servicii de acordare credite – in valoare de 16.000.000 lei”, contine anexele 1.4 si 1.3 neactualizate (anexele includeau si creditul nr. 953/04.10.2007 contractat de UAT Chitila la BRD, credit rambursat anticipat in Decembrie 2018).

Au fost incarcate pe site Anexele 1.4 si 1.3 actualizate.


Clarificări 1

 

Clarificări 2

 

Clarificări 3Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.000.000 lei, in vederea prefinantarii si cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Tip anunț: Anexa 2

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.000.000 lei, in vederea prefinantarii si cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana

CPV: 66113000-5-Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului: Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 16.000.000 lei, in vederea prefinantarii si cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana

Valoarea estimata: 

5.493.111 lei

Conditii contract: Comisioanele si taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanti in formulare conform Anexelor din Cererea de oferta. Valoarea procentuala sau, dupa caz, cuantumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul castigator in Anexe vor fi considerate maxime si nu vor putea fi modificate unilateral, pe intreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi inscrise de ofertantul castigator in Anexe, vor constitui clauze ale contractului si nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres in Anexe. Nu se accepta comision de rambursare anticipata sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractanta nu accepta decat ajustarea pretului contractului ca urmare a modificarii dobanzii in functie de indicele ROBOR 6M. Nu se accepta ajustarea unilaterala ulterioara a marjei fixe a institutiei financiare si nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Conditii participare: Conditiile de participare se gasesc pe SITE-ul Primariei Orasului CHITILA

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 29.03.2019, ora 11:00

Termen limita solicitari clarificari: 22.03.2019, ora 16

LiNK Documente:
Cerere de Oferta

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/Cerere-de-oferta-credit-cofinantare-proiecte-Chitila-Martie-2019-1.pdf

Formulare pentru contractare finanțare

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/Formulare-pentru-contractare-finantare.pdf

Model grafic de rambursare

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/Model-grafic-de-rambursare.pdf

HCL de aprobare credit 2019

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/HCL-45-din-04.03.2019-contractare-credit-2019-1.pdf
Registrul datoriei publice locale

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2018/01/REGISTRUL-DATORIEI-PUBLICE-31.12.2018-1.pdf

Strategia de dezvoltare a Orasului

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2018/03/Strategia-local%C4%83-de-dezvoltare-durabil%C4%83-a-ora%C8%99ului-Chitila-2014-2020-actualizat%C4%83-prin-HCL-63-din-11.09.2017.pdf

Situații Financiare
1. Anexa 1.3

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/anexa-1.3.pdf

 Anexa 1.4

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/anexa-1.4.pdf

  1. Situații financiare la

31.12.2018

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2018/01/Situatii-financiare-31.12.2018.pdf

31.12.2017

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2017/04/Situatii-financiare-la-31.12.2017-partea-I.pdf

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2017/04/Situatii-financiare-la-31.12.2017-partea-II.pdf

31.12.2016

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2017/03/Situatii-financiare-trim-IV-2016-partea-I.pdf

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2017/03/Situatii-financiare-trim-IV-2016-partea-II.pdf

  1. Bugetul provizoriu 2019

http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2019/02/Buget-provizoriu-2019.pdf