H.C.L. 2019

Posted by on Feb 5, 2019 in HCL | 0 comments

HCL 1 din 17.01.2019 completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 2 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Amenajare piațetă gară CFR

HCL 3 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Refuncționalizare str. Păcii

HCL 4 din 17.01.2019 aprobarea organigramei și ștatului de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 5 din 17.01.2019 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 6 din 17.01.2019 privind Planul anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019

HCL 7 din 17.01.2019 acord de principiu acordare facilități fiscale Parc Industrial Sat Rudeni Oraș Chitila

HCL 8 din 17.01.2019 darea în folosință gratuită teren în suprafață de 1.500 mp către ECOTRANS STCM SRL

HCL 9 din 17.01.2019 concesionarea unui bun, autobuz M3 clasa III, număr de inventar 1784

HCL 10 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 314,53 mp d-lui Baltaga Sebastian Felix

HCL 11 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 339,03 mp d-nei Baltaga Amelia Elena

HCL 12 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 271,07 mp d-lui Lazăr Marcel

HCL 13 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 355,04 mp d-nei Băcanu Victoria

HCL 14 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 348 mp d-lui Drăgușin Constantin Leonard

HCL 15 din 17.01.2019 modificarea art. 1, alin.1 al Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010-Cuantum taxa salubritate

HCL 16 din 17.01.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Construire locuințe sociale în orașul Chitila

HCL 17 din 17.01.2019 instituirea taxei pentru obținerea online a extrasului de carte funciară de la OCPI

HCL 18 din 05.02.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 19 din 05.02.2019 actualizare cofinanțare de la bugetul local cheltuieli obiectiv Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 20 din 14.02.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special

HCL 21 din 14.02.2019 aprobare Reactualizare PUG și Regulament General de Urbanism

HCL 22 din21.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019

HCL 23 din 21.02.2019 aprobare ROF Serviciu de Asistență Socială

HCL 24 din 21.02.2019 aprobarea modificării Regulamentului de salubritate

HCL 25 din 21.02.2019 privind concesionarea a 4 autobuze marca BMC NEO 900 anul de fabricație 2019

HCL 26 din 21.02.2019 aprobarea organizării rețelei școlare din orașul Chitila pentru anul 2019-2020

HCL 27 din 21.02.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 306 mp d-nei Bondoc Ana-Maria

HCL 28 din 21.02.2019 alocare fonduri pentru acordarea de plachete de onoare cuplurilor ce se căsătoresc în anul 2019

HCL 29 din 21.02.2019 aprobarea deplasării unei delegații a orașului Chitila la Cluj în luna martie 2019

HCL 30 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice Bl.C Sc.1-2-3 str. A.Vlaicu Bl.C. Sc.4-Bl.D Sc.4 str.Păcii

HCL 31 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F3 str.A.Vlaicu nr.1A

HCL 32 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Sc. 1-2-3 str.A.Vlaicu nr.2A

HCL 33 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.

HCL 34 din din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe- Sc 1-2-3 str. A.Vlaicu nr. 2B

HCL 35 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. F1 str. A.Vlaicu nr.10

HCL 36 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P1 str. Lalelelor nr. 21

HCL 37 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P8 str. Lalelelor nr. 39

HCL 38 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P5 str. Magnoliei nr.2

HCL 39 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.2Bis Sc.A str. Rudeni nr.36Bis

HCL 40 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F4 str.A.Vlaicu nr.16

HCL 41 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.G1 str. Lalelelor nr. 41

HCL 42 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.D Sc 2-3 str. Duzilor nr. 58A

HCL 43 din 04.03.2019 modificare HCL 114 din 2017-Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Chitila

HCL 44 din 04.03.2019 aprobarea Procedurii de achiziție a unui credit în cadrul UAT Chitila

HCL 45 din 04.03.2019 contractare credit 2019

HCL 46 din 04.03.2019 deplasare în perioada 11-16 martie 2019 vizită tehnică în domeniul gestionării deșeurilor

HCL 47 din 16.04.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe anul 2018

HCL 48 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019


HCL 49 privind Bugetul Local al orașului pe anul 2019

Buget initial 2019 Sursa A partea 1

Buget initial 2019 Sursa A partea 2

Buget initial 2019 Sursa C

Buget initial 2019 Sursele E si G


HCL 50 din 16.04.2019 modificare organigrama, stat de funcții aparat specialitate primar Or. Chitila și Servicii Publice subordonate Consiliului Local Chitila

HCL 51 din 16.04.2019 modificare documentație atribuire contract serviciu public salubrizare

HCL 52 din 16.04.2019 modificare tarife prestație contract nr. 106-5019-22.06.2011 încheiat cu Romprest Service SA

HCL 53 din 16.04.2019 evaluare performanțe profesionale Secretar Oraș Chitila pentru anul 2018

HCL 54 din 16.04.2019 alocare de fonduri pentru acordul de parteneriat încheiat cu Universitatea Națională de Arte din București

HCL 55 din 16.04.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special ADITPBI

HCL 56 din 16.04.2019 aderarea UAT Chitila la ADI Termoenergetică București-Ilfov

HCL 57 din 16.04.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 514,99 mp d-nei Constantin Ștefania Loredana

HCL 58 din 16.04.2019 cumparare teren 895 mp situat în Tarla 27 Parcela 116-3 oraș Chitila jud. Ilfov

HCL 59 din16.04.2019 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila urmare a casarii mijloace fixe și declasării obiecte de inventar

HCL 60 din 16.04.2019 modificare ROF Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

HCL 61 din 16.04.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al Orașului Chitila

HCL 62 din 16.05.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trim I 2019

HCL 63 din 16.05.2019 transmitere fără plată Parohiei Chitila III a terenului în suprafață de 1,7725 ha

HCL 64 din 16.05.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Punct terminal de capăt autobuze electrice

HCL 65 din 16.05.2019 darea în folosință gratuită SC Gryzzly-Vet SRL a fostului adăpost de câini

HCL 66 din 16.05.2019 modificare și completare inventar bunuri-domeniu public al oraș Chitila

HCL 67 din 16.05.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Refuncționalizare str. Păcii

HCL nr. 68 din 06.06.2019 aprobare deplasare delegație în comuna Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL nr. 69 din 06.06.2019 alocare de fonduri achizitionare echipament sportiv pentru elevi

HCL nr. 70 din 06.06.2019 acordare Diploma de onoare si plata premiu familiilor care aniversează 50 si 60 de ani de la casatorie

HCL nr. 71 din 06.06.2019 aprobare cofinanțare cheltuieli aferente obiectiv de investiții Construire locuințe sociale

HCL 72 din 24.06.2019 aprobare ordine de zi AGA ADTPBI și acordare mandat special ADTPBI

HCL 73 din 24.06.2019 aprobare număr și cuantum burse acordate elevilor in semestrul II an școlar 2018-2019

HCL 74 din 24.06.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Descarcare rețea pluvială str. V. Alecsandri

HCL 75 din 24.06.2019 modificare Anexa 2 din HCL nr. 133 din 2019 – taxă închiriere teren minifotbal

HCL 76 din 24.06.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 77 din 24.06.2019 delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în oraș Chitila

HCL 78 din 24.06.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Modernizarea sistemului de iluminat în orașul Chitila