H.C.L. 2019

Posted by on Feb 5, 2019 in HCL | 0 comments

HCL 1 din 17.01.2019 completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 2 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Amenajare piațetă gară CFR

HCL 3 din 17.01.2019 aprobare Documentație de avizare lucrări obiectiv Refuncționalizare str. Păcii

HCL 4 din 17.01.2019 aprobarea organigramei și ștatului de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 5 din 17.01.2019 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

HCL 6 din 17.01.2019 privind Planul anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019

HCL 7 din 17.01.2019 acord de principiu acordare facilități fiscale Parc Industrial Sat Rudeni Oraș Chitila

HCL 8 din 17.01.2019 darea în folosință gratuită teren în suprafață de 1.500 mp către ECOTRANS STCM SRL

HCL 9 din 17.01.2019 concesionarea unui bun, autobuz M3 clasa III, număr de inventar 1784

HCL 10 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 314,53 mp d-lui Baltaga Sebastian Felix

HCL 11 din 17.01.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 339,03 mp d-nei Baltaga Amelia Elena

HCL 12 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 271,07 mp d-lui Lazăr Marcel

HCL 13 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 355,04 mp d-nei Băcanu Victoria

HCL 14 din 17.01.2019 vânzarea directă în rate a terenului în suprafață de 348 mp d-lui Drăgușin Constantin Leonard

HCL 15 din 17.01.2019 modificarea art. 1, alin.1 al Anexei 1 la HCL nr. 77 din 2010-Cuantum taxa salubritate

HCL 16 din 17.01.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Construire locuințe sociale în orașul Chitila

HCL 17 din 17.01.2019 instituirea taxei pentru obținerea online a extrasului de carte funciară de la OCPI

HCL 18 din 05.02.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 19 din 05.02.2019 actualizare cofinanțare de la bugetul local cheltuieli obiectiv Străzi în Cartier 3 Tineret

HCL 20 din 14.02.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special

HCL 21 din 14.02.2019 aprobare Reactualizare PUG și Regulament General de Urbanism

HCL 22 din21.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019

HCL 23 din 21.02.2019 aprobare ROF Serviciu de Asistență Socială

HCL 24 din 21.02.2019 aprobarea modificării Regulamentului de salubritate

HCL 25 din 21.02.2019 privind concesionarea a 4 autobuze marca BMC NEO 900 anul de fabricație 2019

HCL 26 din 21.02.2019 aprobarea organizării rețelei școlare din orașul Chitila pentru anul 2019-2020

HCL 27 din 21.02.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 306 mp d-nei Bondoc Ana-Maria

HCL 28 din 21.02.2019 alocare fonduri pentru acordarea de plachete de onoare cuplurilor ce se căsătoresc în anul 2019

HCL 29 din 21.02.2019 aprobarea deplasării unei delegații a orașului Chitila la Cluj în luna martie 2019

HCL 30 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice Bl.C Sc.1-2-3 str. A.Vlaicu Bl.C. Sc.4-Bl.D Sc.4 str.Păcii

HCL 31 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F3 str.A.Vlaicu nr.1A

HCL 32 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Sc. 1-2-3 str.A.Vlaicu nr.2A

HCL 33 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.

HCL 34 din din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe- Sc 1-2-3 str. A.Vlaicu nr. 2B

HCL 35 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. F1 str. A.Vlaicu nr.10

HCL 36 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P1 str. Lalelelor nr. 21

HCL 37 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P8 str. Lalelelor nr. 39

HCL 38 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl. P5 str. Magnoliei nr.2

HCL 39 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.2Bis Sc.A str. Rudeni nr.36Bis

HCL 40 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.F4 str.A.Vlaicu nr.16

HCL 41 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.G1 str. Lalelelor nr. 41

HCL 42 din 04.03.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Cresterea eficienței energetice blocuri locuințe-Bl.D Sc 2-3 str. Duzilor nr. 58A

HCL 43 din 04.03.2019 modificare HCL 114 din 2017-Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Chitila

HCL 44 din 04.03.2019 aprobarea Procedurii de achiziție a unui credit în cadrul UAT Chitila

HCL 45 din 04.03.2019 contractare credit 2019

HCL 46 din 04.03.2019 deplasare în perioada 11-16 martie 2019 vizită tehnică în domeniul gestionării deșeurilor

HCL 47 din 16.04.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe anul 2018

HCL 48 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2018 în anul 2019


HCL 49 privind Bugetul Local al orașului pe anul 2019

Buget initial 2019 Sursa A partea 1

Buget initial 2019 Sursa A partea 2

Buget initial 2019 Sursa C

Buget initial 2019 Sursele E si G


HCL 50 din 16.04.2019 modificare organigrama, stat de funcții aparat specialitate primar Or. Chitila și Servicii Publice subordonate Consiliului Local Chitila

HCL 51 din 16.04.2019 modificare documentație atribuire contract serviciu public salubrizare

HCL 52 din 16.04.2019 modificare tarife prestație contract nr. 106-5019-22.06.2011 încheiat cu Romprest Service SA

HCL 53 din 16.04.2019 evaluare performanțe profesionale Secretar Oraș Chitila pentru anul 2018

HCL 54 din 16.04.2019 alocare de fonduri pentru acordul de parteneriat încheiat cu Universitatea Națională de Arte din București

HCL 55 din 16.04.2019 aprobare puncte pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordare mandat special ADITPBI

HCL 56 din 16.04.2019 aderarea UAT Chitila la ADI Termoenergetică București-Ilfov

HCL 57 din 16.04.2019 vânzarea directă a terenului în suprafață de 514,99 mp d-nei Constantin Ștefania Loredana

HCL 58 din 16.04.2019 cumparare teren 895 mp situat în Tarla 27 Parcela 116-3 oraș Chitila jud. Ilfov

HCL 59 din16.04.2019 diminuare patrimoniu Consiliu Local Chitila urmare a casarii mijloace fixe și declasării obiecte de inventar

HCL 60 din 16.04.2019 modificare ROF Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

HCL 61 din 16.04.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al Orașului Chitila

HCL 62 din 16.05.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trim I 2019

HCL 63 din 16.05.2019 transmitere fără plată Parohiei Chitila III a terenului în suprafață de 1,7725 ha

HCL 64 din 16.05.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Punct terminal de capăt autobuze electrice

HCL 65 din 16.05.2019 darea în folosință gratuită SC Gryzzly-Vet SRL a fostului adăpost de câini

HCL 66 din 16.05.2019 modificare și completare inventar bunuri-domeniu public al oraș Chitila

HCL 67 din 16.05.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Refuncționalizare str. Păcii

HCL nr. 68 din 06.06.2019 aprobare deplasare delegație în comuna Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL nr. 69 din 06.06.2019 alocare de fonduri achizitionare echipament sportiv pentru elevi

HCL nr. 70 din 06.06.2019 acordare Diploma de onoare si plata premiu familiilor care aniversează 50 si 60 de ani de la casatorie

HCL nr. 71 din 06.06.2019 aprobare cofinanțare cheltuieli aferente obiectiv de investiții Construire locuințe sociale

HCL 72 din 24.06.2019 aprobare ordine de zi AGA ADTPBI și acordare mandat special ADTPBI

HCL 73 din 24.06.2019 aprobare număr și cuantum burse acordate elevilor in semestrul II an școlar 2018-2019

HCL 74 din 24.06.2019 aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Descarcare rețea pluvială str. V. Alecsandri

HCL 75 din 24.06.2019 modificare Anexa 2 din HCL nr. 133 din 2019 – taxă închiriere teren minifotbal

HCL 76 din 24.06.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 77 din 24.06.2019 delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în oraș Chitila

HCL 78 din 24.06.2019 actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții Modernizarea sistemului de iluminat în orașul Chitila

HCL 79 din 24.06.2019 aprobare proiect Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat

HCL 80 din 26.07.2019 aprobare cont de execuție al bugetului local oraș Chitila pe trimestrul II 2019

HCL 81 din 26.07.2019 preluarea de către Consiliul Local Chitila a pasajului pietonal subteran din stația CF Chitila

HCL 82 din 26.07.2019 preluare teren 1250 mp situat între str. Păcii-str. A. Vlaicu și str. Duzilor

HCL 83 din 26.07.2019 vânzare prin licitație teren 1128 mp situat în str. Oxigenului nr. 2

HCL 84 din 26.07.2019 vânzare directă în rate a terenului 2915 mp situat în T 40 P 178-SC Billys Trans SRL

HCL 86 din 26.07.2019 Regulament local de implicare a publicului în eleborare sau revizure PUD și PUZ

HCL 87 din 26.07.2019 diminuarea suprafeței de teren cu destinația islaz cu suprafața de 14.643 mp

HCL 88 din 26.07.2019 completare inventar bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Chitila

HCL 89 din 26.07.2019 cumpărare teren în suprafață de 706 mp situat între stația CFR Chitila și str. Aurel Vlaicu

HCL 90 din 26.07.2019 modificare și completare inventar bunuri care aparțin domeniului public al orașului Chitila

HCL 91 din 26.07.2019 cumpărare teren în suprafață de 5015 mp situat în T 52 P 138_10

HCL 92 din 12.08.2019 trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraș Chitila a imobilului -centrală termică

HCL 93 din 27.08.2019 acordare mandat special în cadrul Adunării ADI Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

HCL 94 din 27.08.2019 studiu fezabilitate și indicatori tehnico-economici obiectiv Lucrări Bloc ANL

HCL 95 din 27.08.2019 rectificarea Bugetului local al orașului Chitila pe anul 2019

HCL 96 din 27.08.2019 aprobare PUD Constuire locuință duplex Șos.Banatului, nr. 211A

HCL 97 din 27.08.2019 aprobare PUD construire ansamblu hale str. Panduri nr. 120

HCL 98 din 27.08.2019 acordare mandat special ADITPBI semnare Act Adițional nr. 5 la contract nr. 1 din 17.09.2018

HCL 99 din 27.08.2019 acordare mandat special ADITPBI

HCL 100 din 27.08.2019 modificare punct 4 Anexa 2 la HCL 133 din 2018 prin adaugare taxă avizare documentație PUD

HCL 101 din 27.08.2019 modificare HCL 9 din 2018 Consolidare reabilitare extindere și dotare Școala gimnazială Prof. Ion Vișoiu

HCL 102 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare extindere și dotare Școala gimnazială Prof. Ion Vișoiu

HCL 103 din 27.08.2019 modificare HCL 10 din 2018 Consolidare reabilitare dotare Școala primară Ion Olteanu

HCL 104 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare dotare Școala primară Ion Olteanu

HCL 105 din 27.08.2019 modificare HCL 11 din 2018 Consolidare reabilitare dotare Secția cu clasele I-IV Rudeni

HCL 106 din 27.08.2019 proiect Consolidare reabilitare dotare Secția cu clasele I-IV și Grupe de preșcolari Rudeni

HCL 107 din 27.08.2019 privind anularea unor obligații accesorii

HCL 108 din 27.08.2019 actualizare HCL 79 din 2019 proiect Modernizare și dezvoltare sistem de iluminat

HCL 109 din 27.08.2019 neasumare organizare derulare contract achiziție fructe-Programul pentru Școli al României