Construire și dotare gradiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, județul Ilfov, oraș Chitila

Posted by on Sep 11, 2018 in Stiri | 0 comments

Construire și dotare gradiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, județul Ilfov, oraș Chitila

Descrierea amplasamentului:

Terenul propus pentru construirea grădiniței se află la strada principală, șoseaua Banatului și se găsește în intravilanul orașului Chitila, în vecinătatea străzii Intrarea Căminului, suprafața terenului fiind de 2058 mp. Situl are formă de dreptunghi, cu acces pe două laturi.

Prin proiect s-a urmărit realizarea unei construcţii cu o structură clară, cu legături facile între funcţiuni urmărindu-se în permanenţă eficienţa folosirii spaţiului construit. Intrările principale în grădiniţă se face din strada Intrarea Căminului. Clădirea are regim de înălţime P+1E. Toate încăperile au orientarea optimă: clasele de grupă au orientarea Sud-Sud-Est, bucătăria, cămara și anexele Nord Nord-Vest, birourile administraţiei Nord-Est. Prin golurile dispuse la etaj se realizează suplimentarea luminii naturale în spaţiul multifuncţional de la parter cu o lumină blândă de la Nord-Vest.

Descriere funcțională

Proiectul a avut la bază tema program elaborată de U.A.T. Chitila.

Grădinița va cuprinde patru categorii de spaţii: încăperi proprii fiecărei grupe de copii; încăperi comune folosite temporar de copii; încăperi destinate personalului de educaţie şi de îngrijire și încăperi pentru bucătărie şi spălătorie, fiecare cu anexele specifice.

Această grădiniță va avea un program prelungit, până la ora 18,00.

Numărul maxim de persoane în clădire va fi de 143 alcătuit din 120 de copii și 23 personal auxiliar. După masă, în cadrul programului de odihnă vor rămâne cca 104 copii, aproape 1/3 având program scurt, între orele 6.00-13.00 (capacitatea maximă a dormitoarelor este de 104 paturi).

Sălile de grupă vor adăposti 20 de copii.

Programul de lucru al obiectivului: 6.00 – 18.00

Clădirea are regim de înaltime P+1E şi va cuprinde patru categorii de spaţii:

– încăperi proprii fiecărei grupe de copii;

– încăperi comune folosite temporar de copii;

– încăperi destinate personalului de educaţie şi de îngrijire;

– încăperi pentru bucătărie şi spălătorie, fiecare cu anexele specifice.

Curtea va fi îngrădită cu gard metalic tip plasă, dublat de gard viu şi amenajată pentru joacă, având pardoseală din dale amortizoare cauciucate. Restul terenului se va amenaja ca spaţiu verde: iarbă, flori, arbuşti ornamentali.

Se vor amenaja spații de joacă și recreere pentru copii, pentru toate grupele de vârstă; toate clasele au ieșire directă în aceste spații. Aceste zone vor fi prevazute cu dale amortizoare din cauciuc, nisip și iarbă; se vor face plantații decorative, cu flori și arbuști și se va amplasa mobilier urban de exterior (instalații cu obiecte pentru jocuri – tobogane, etc).

In jurul clădirii se vor amenaja trotuare, alei pietonale, zone verzi.