Stiri

Informații referitoare la depunerea dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale

Prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Chitila nr. 61 din 20.05.2020 a fost aprobat Regulamentul de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale aflate în proprietatea orașului Chitila precum și criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant de locuinţă socială.

Cererile pentru locuință socială pot fi depuse începând cu data de 15 iunie 2020.

Mai jos se regăsesc actele necesare întocmirii dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale precum și HCL nr. 61 din 20.05.2020.

– Actele necesare întocmirii dosarului pentru repartizarea unei locuințe sociale
– HCL 61 din 20.05.2020 aprobare Regulament repartizare, închiriere și administrare locuințe sociale

 CERERE LOCUINŢĂ SOCIALĂ

Citeste mai mult

Informare privind prelungirea suspendarii/restrângerii activității cu publicul a Primăriei Chitila până la 15 Mai 2020, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19

Conform Dispoziției Primăriei orașului Chitila nr. 161/14.04.2020  se prelungeşte până la 15 Mai 2020 durata tuturor măsurilor dispuse prin Dispoziţia nr. 139/12.03.2020.

Astfel, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 și pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție, începând cu data de 13.03.2020 se stabilește programul de lucru la nivelul Instituției Primarului orașului Chitila, în sensul că în ceea ce privește relațiile cu publicul se suspendă activitatea până la data de 15.05.2020 inclusiv, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția virusului COVID-19. Petițiile precum și orice alte cereri adresate instituției vor fi transmise electronic pe adresa de email primar@primariachitila.ro

Citeste mai mult

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov informează diminuarea parcului auto începând cu data de 01.04.2020, pe liniile de transport public. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov informează: începând cu data de 01.04.2020, operatorul STB S.A. funcționează cu parc diminuat pe liniile de transport public. Mai jos regăsiți programul plecărilor de la terminalele liniei de transport public R476.

Programul liniei R476 Pasaj CFR Chitila-Piața Clăbucet

Programul liniei R476 Piața Clăbucet- Pasaj CFR Chitila

Citeste mai mult

Informare privind prelungirea suspendarii/restrângerii activității cu publicul a Primăriei Chitila până la 15 aprilie 2020, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19


Conform Dispoziției Primăriei orașului Chitila nr. 153/27.03.2020  se prelungeşte până la 15 aprilie 2020 durata tuturor măsurilor dispuse prin Dispoziţia nr. 139/12.03.2020.

Astfel, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 și pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție, începând cu data de 13.03.2020 se stabilește programul de lucru la nivelul Instituției Primarului orașului Chitila, în sensul că în ceea ce privește relațiile cu publicul se suspendă activitatea până la data de 15.04.2020 inclusiv, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția virusului COVID-19. Petițiile precum și orice alte cereri adresate instituției vor fi transmise electronic pe adresa de email primar@primariachitila.ro

Citeste mai mult

Prorogare termen de plată conform O.U.G. nr. 29/2020 până la data de 30 iunie 2020, inclusiv

Termenul de 31 martie 2020 pentru plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport aferent semestrului I se amână până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Termenul de 31 martie 2020 pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local  se amână până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Citeste mai mult

Informare de presă a MINISTERUL AFACERILOR INTERNE: MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

Vă transmitem MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020.

Precizăm faptul că declarația pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

Citeste mai mult